Demens rammer 8% av nordmenn over 59 år. Mye forskning tyder på at feilernæring og underernæring kan være en viktig årsak til demens. Ved inntak av vitaminer, mineraler og fettsyrer kan man dels forebygge, lindre og endatil helbrede demens. I dette innlegget tar vi for oss B-vitaminer med virkning på demens og Alzheimer.

Hva er demens og Alzheimer? Alzheimer er en degenerativ skade på nervecellene i hjernen som leder til demens. Demens er derfor å anse som symptommanifestasjon og arter seg med symptomer som: Problemer med hukommelse og å holde fokus samt vansker med å utføre daglige gjøremål. Gjentagende adferd. Vansker med å snakke med andre. Går seg bort. Forandring i personligheten. Vansker med å holde seg orientert om tid og sted. Avvikende adferd. I Norge har 60% av alle med demens Alzheimer

som årsak, Det betyr at 40% av de med demens ikke har Alzheimer med andre årsaker. Kjente risikofaktorer for å utvikle demens erkjente risikofaktorer er arvelige faktorer(gener), høyt blodtrykk, alkoholisme, overvekt, røyking, sosial isolasjon, fysisk inaktivitet, diabetes, forurenset luft.

Kan ernæring bedre situasjonen? Når årsaken til en lidelse er kjent må man gjøre noe med denne for å oppnå ønsket effekt. Vi har alt nevnt noen risikofaktorer som leger kan gjøre noe med .Men det er en ofte oversett årsak til demens og muligens Alzheimer (?) som skolemedisinen  som system glemmer å fortelle legene om at man har forskning på: ernæringsmedisin. Det er nemlig en god del forskning som bekrefter at mangel på viktige mikronæringsstoffer som vitaminer, mineraler og antioksidanter kan påskynde utvikling av demens. Ved inntak av hva man mangler bedres helsen og demens kan lindres og i noen tilfeller endog reverseres. Inntak av mikronæringsstoffer må selvsagt skje sammen med å fjerne  og behandle risikofaktorer der skolemedisinen har svar.  I dagens artikkel tar vi for oss den første gruppen mikronæringsstoffer: B vitaminer.

Vitamin B1 : Vitamin B1 (tiamin ) mangel  vil over tid resultere i  i forandringer i  nervesystemet som ligner på demens . Dersom mangler ikke blir korrigert og underskuddet på Tiamin fortsetter vil man til sist kunne utvikle  en degenerativ hjerneskade som kalles  Wernicke-Korsakoff   syndrom.  WK syndrom manifester seg med redusert hukommelse, tap av koordinering, fabuleringer og nevrologiske symptomer. Skader som oppstår ved mangel på Tiamin vil lindres og i mange tilfeller helbredes helt ved tilskudd på Tiamin i store nok doser til at det har virkning! Professor Werbach anbefaler i sin bok Textbook of Nutritional Medicine at pasienter med Alzheimer sammen med sin lege utprøver doser på 3-8 gram daglig. ( Werbach 1999. side 290)

Vitamin B6 : Vitamin B6 (Pyridoksin): Selv om vitamin B6 mangel ikke er mer utbredt blant de med Alzheimer enn i en normal befolkning, vil inntak av 20 milligram B6 pr dag over tid kunne bedre eldre menneskers hukommelse. ( Werbach 1999) Vitamin B6 kan derimot ikke kurere andre sider ved Alzheimer.

Vitamin B3 : VitaminB3 (Niacin) underskudd i maten leder over tid til sykdommen pellagra som leder til  3D, dvs Demens, Dermatitt(hudutslett) og Diaré. De mentale symptomene ved pellagra begynner med desorientering, forvirring, psykose og etter hver demens. Pellagra er utbredt i folkegrupper som lever på mye mais, blant alkoholikere, blant de som lider av underernæring og kronisk tarmsykdommer. Niacin mangel er utbredt blant eldre.

B12 og folat: Mangel på B12 fører til degenerative endringer i nervesystemet som over tid vil opptre som begynnende demens. B12 samarbeider med vitamin B6 og vitamin B9 (Folat) i å nedbryte nervegiften homocystein. Mangler på en eller flere av disse tre, spesielt B12, fører til økt homocystein som igjen leder til skader på neversystemet. B6, B12, Folat og Homocystein kan måles hos fastlege. Ved tilskudd av B12 og eventuelt Folat sammen med B6 dersom i underskudd, vil man se en bedring i hukommelse og allmenntilstand innen uker. Erfaring viser at det er fordel å gi pasienten B12 injeksjoner daglig i en uke for å få hurtig bedring av helsetilstanden. Deretter bør man ha ukentlig injeksjoner så lenge bedring vedvarer.

Vi oppfordrer våre lesere til å dele dette innlegget med eldre venner og familiemedlemmer som et tiltak for å spre mer kunnskap om forbindelse mellom vitaminer og demens.

Les mer om Demens her

@Copyright Øverbye 2022

 

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.