Er B12 mangel bare en motesak? Er det virkelig slik at det opptrer minimale hjerneskader, forløperen til demens og Alzheimer, allerede mens dine prøvesvar er innenfor det ”normale”? Er det sant at tilskudd av B-vitaminer kan reversere aldersforandringer? Følg med på den spennende oppdagelsesreisen gjennom glemte og fortiede vitenskaplig oppdagelser som kan redde deg fra helsesvikt.

B12 mangel et bidrag til eldrebølgens mareritt?

De tre siste artiklene har tatt for seg den dramatiske økningen av demens i den norske befolkningen. I 2005 var det 66.000 demente i Norge, i 2030 er det anslått at det vil være 130.000 demente!! 50% av de demente havner på sykehjem. Helsedirektoratets eksperter står hjelpeløse, de har ingen forebyggende tiltak, heller ingen kur å tilby. Ansvaret hviler på dine skuldre. Kan B12 være nyttig å bruke for å forebygge?

Men skal vi forebygge må vi ha tester som forteller oss at vi trenger B12. I bloggen 28.12.14 opplyste vi at forskere i USA har funnet ut at blodprøvene for B12 kan være ”normal”, til tross for at det er behov for B12 i nervevev! Dette er i motsetning til hva vanlige legesider opplyser, fordi disse forutsetter at testene man bruker er ”gode nok”. Stoler vi derfor 100% på en blodtest for B12 ? kan det være at man blir misledet til å tro på en ufeilbarlighet ingen vitenskap per dato kan fremvise: ufeilbarlighet! Leger må derfor også bruke skjønn: det vil si å gi behandlinger der resultatet av terapien er beviset for riktighet av tiltakene. Her er noen vitenskaplig fakta du bør ta med deg til din lege.

B12 mangel starter med dårlig fordøyelse!

Doktor Ehle-Nilsson [i]oppdaget i 1998 at B12 mangel var mer utbredt hos eldre fordi de hadde mer skader på tarmsystemet grunnet aldring. Slike forandringer (atrofisk gastritt) kan påvises ved gastroskopi. Har man en slik tilstand er det nødvendig å øke inntak av mineraler og vitaminer i forhold til hva friske, unge mennesker trenger. Doktor Ehle-Nilsson påviste også at B12 mangel hos eldre kunne starte med neurologiske og psykiatriske forfall uten at det samtidig var B12 mangel- anemi tilstede, som normalt ansees som det viktigste symptomer på B12 mangel[ii]. Dette er viktig å få frem i debatten om kosttilskudd: blodprøvene våre fanger ikke opp det vi kaller begynnende forandringer /subkliniske endringer, fordi de i utgangspunktet var laget for å oppdage større endringer og markant helseforfall.

 

GERD- ingen hyggelig venn!

I en eldre, men fortsatt like relevant undersøkelse fra det prestisjetunge legetidsskriftet British Medical Journal (1394-8, 1956) ble det funnet at eldre med B12 mangel hadde endringer i mageslimhinnene med for lite magesyre. Dette er viktig å huske anno 2014 da stadig flere eldre får syrenøytraliserende legemidler fordi de plages av sure oppstøt. En slik helseplage er hos eldre ikke fremkalt av for mye magesyre ;men av mellomgulvs brokk (GERD ) som best kan løses ved helt andre metoder som eksempelvis behandling hos kiropraktor[iii], [iv]. Det faktum at å senke magesyre hos eldre medfører redusert opptak av nærig er noe alle leger vet; men altfor få vet hvordan det skal løses med annet enn syredempende medisin fordi de fleste ikke kjenner alternativet: kiropraktisk terapi.

Normale blodprøver, fortsatt behov for B12

Den amerikanske legen Karen M Riggs og medarbeidere[v] undersøkte 70 eldre menn uten tegn til demens. De som hadde verdier av B12 i lavere del av normalområdet og høye verdier av Homo Cystein i normalområdet hadde imidlertid dårligere orienteringsevne. Personer med høyere verdier av B6 skåret bedre på testene! Undersøkelsen hadde støtte i alt 54 andre undersøkelser forfatteren nevner! Det er med andre ord snakk om solid evidence based medisinsk forskning av høy kvalitet som din lege kan stole på. Karen Riggs spør i avhandlingen: gjelder det samme for kvinner? Svaret er ubetinget Ja.

I en undersøkelse av doktor J Goodwin [vi]og hans medarbeidere som ble utgitt i det prestisjetunge legetidsskriftet Journal of American Medicine fant de hos 260 eldre kvinner utenfor institusjon uten tegn på demens og Alzheimer at de som lå lavt nede på normalverdiene for B12, vitamin C, B3 og eller folinsyre jamt over skåret dårligere hukommelse selv når man så bort fra utdannelse, sosial status osv. Doktor Goodwin innrømmer at slike endringer opptrer selv ved verdier innenfor det normale området, men i de lavere områdene, kalt ”subklinisk område ”.

Konklusjon så langt.

Demens og Alzheimer starter med forfall i hukommelse , konsentrasjonsevne og orienteringsevne som starter årevis før du får diagnosen. Forandringene starter hos mange allerede etter passerte 50 år! Dårlig ernæring, kroniske sykdommer, dårlig tarmsystem gjør at det økte behov for B vitaminer som følger med aldring ikke kan dekkes via ”vanlig norsk kosthold”. Hjerneforandringene opptrer selv når dine blodverdier av vitaminene er innenfor det ”normale”, det er nok at de er i det lave området av det normale. Du må da begynne med tilskudd av vitaminer. Men husk: Norske myndigheter tillater deg bare å kjøpe piller/pulver med innhold av vitaminer som kun er beregnet for friske, unge mennesker uten helseplager og slike lave verdier vil derfor ikke kunne hjelpe deg i så stor grad som du håper[vii]. Du må derfor skaffe deg B12 som injeksjon eller smeltetabletter og produkter med høyere innhold enn det som finnes på butikken.

@copyright øverbye 2015


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[i] Drugs Aging, 12(4): 277-92, 1998.

[iv] http://www.bakerchiropractic.org/pain-relief/acid-reflux-gerd/

[v]   Am J Clin Nutr1996;63:306-l4. Printed in USA. © 1996 American, Society for Clinical Nutrition Relations of vitamin B-12, vitamin B-6, folate, and homocysteine to cognitive performance in the Normative Aging Study1,   http://ajcn.nutrition.org/content/63/3/306.long

[vi] JAMA. 1983 Jun 3;249(21):2917-21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6842805

[vii] Øverbye Bjørn J Mat er Helse, Carepharma, Tønsberg, 2008

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.