World Economic Forum samler hvert år verdens rikeste til en verdensplan for å redde planeten. Der inngår bonden og forbrukerne som hver skal betale en dyr pris for et reinere miljø og bidra med mindre klimagasser. Men når man leter etter hva de rike skal betale er det mindre positivt å finne. Dette belyses ved fortellingen om verdens største gjødselprodusent Yara som er en sentral medspiller i WEF´s verdensplan men som gjør motsatt av hva de lover, og de er selvsagt ikke de eneste.

Illustrasjon: FreePik

Klimaregnskap med røde tall: Det går ikke en dag uten at TV, aviser, internett og sosiale media minner oss på at vi er inne i en klimakrise. FN´s klimapanel IPCC har en konsensus forklaring fremsatt at et stort antall vitenskapspersoner fra hele verden som mener å ha bevis for at mesteparten av klimakrisen er menneskeskapt.

Menneskelig aktiviteter generer klimagasser (GHG:Green House Gas) ,samtidig som våre ulike aktiviteter ødelegger store mengder natur og vannkilder av alle slag.Noe må gjøres; hvilket betyr at noen må være med å betale.Men hvem skal gjøre hva ? Det er her WEF kommer inn med en verdensplan de mener er bedre enn den enkelte lands regjeringer har.

Hva skal du betale ? Verdensplanen har nok av gode forslag og idealisme. På deres mange nettsider finner man et stort antall artikler, litteratur og handbøker med forslag de mener bør gjøres ( hvorav noen allerede er i ferd med å skje ):

Dette vil selvsagt totalt forandre landbruket, våre spisevaner, tilgang på næringsrik mat (insekter kan aldri erstatte kjøtt ), vår muligheter for å forflytte oss med egen bil og for bybeboere begrense bevegelsesfriheten.Et offer? Ja vel, men i følge WEF et nødvendig offer for å redde miljøet og klima. Men hva vil de rikeste og de store selskapene ofre ? I forsøk på å finne noen gode eksempler dukket det norskeide firma Yara opp som et eksempel på det som skjer: nemlig at de rike og rikeste har planer for verden,men uten selv å ville bidra.

Yara en verdensleder fra Norge: Norskeide Yara (Staten eier 40%) er verdens største produsent av kunstgjødsel og en av WEF´s trofaste bidragsytere som lover å bidra til : en bedre fremtid i jordbruket, redusere klimautslipp og høyere avkastninger i plantedyrking .

I følge det anerkjente nettstedet coropratewatch.org er situasjonen langt fra rosenrød:

Kunstgjødsel forurenser jord og luft : Selskapets ensidige promotering av et landbruk med syntetisk gjødsel (Nitrogen,fosfat,kalium og en del andre mineraler ) har ført til utarming av jordsmonnet ført til økt produksjon av klimagassene CO2 og Nitrogenoksid. For hver 100 kilo kunstgjødsel som tilføres jorda, frigis 1 kilo Nitrogenoksid , som i tillegg til å være giftig for mennesker, dyr og insekter har 300 ganger større evne enn CO2 til å holde på varme.

Nitrogen fra kunstgjødsel omvandles også til giftige nitrater av jordbakteriene og finner også veien inn i grunnvann, elver og sjøer som ligger i jordbruksområder. Noe av dette havner i drikkevann og gir opphav til sykdommer som kreft.

Kunstgjødselproduksjon en klimaversting :For å lage nok kunstgjødsel i andre land enn Norge der produksjonen skjer med strøm fra vannkraft; må man bruke produksjon med naturgass.Yara er Europas største enkelt -oppkjøper av gass.Produksjonen avgir store mengder nitrogenoksid. Nettstedet Grain anslår at produksjon av kunstgjødsel forbruker 1-2% av verdens energiressurser og bidrar med 1-2% av all klimagasser.Omregnet i bilkjøring: I følge FN´s klimapanel generer kunstgjødsel like mye klimagasser pr år som alle 72 .000.000 biler i USA slipper ut i samme tidsrom

Yara jordbrukets svar på oljeselskapene: Yara er videre involvert i «fracking» også kalt hydraulisk oljesprekking der store mengder kjemiske gifter pumpes inn i grunnen for å utvinne olje og naturgass; som Yara så kjøper for å drive kunstgjødselusanlegg over store deler av verden.Metoden er naturødeleggende og kjemikalier finner veien inn i grunnvann og deretter til vannkilder for landbruk og mennesker. I denne sammenheng omtales Yara ofte som jordbrukets svar på oljeselskapet Exxon

Yara en venn av Bill Gates jordbruksvisjon :Yara er videre en viktig medspiller som sammen med verdens største agroselskaper og investorer som Bill Gates omvandler tradisjonelt , naturvennlig jordbruk i land som India,Argentina og Brazil til industrielt landbruk.Farvel til naturgjødsel, økologisk landbruk og inn med industrielt jordbruk med genmodifiserte vekster, sprøytemidler og selvsagt kunstgjødsel fra Yara! Ikke rart at Bill Gates skriver på Facebook « Why I Love Fertilizers» fra Yara selvsagt !

Yara’s lobbyvirksomhet for industrielt jordbruk :  På Yara´s nettside fremstilles dette som naturvennlig matproduksjon. For å omvende verden til budskapet har Yara siden 2010 brukt hele 11,850 millioner Euro i lobbyvirksomhet bare i EU for å omvende bønder fra naturlig,økologisk landbruk til industrielt jordbruk; vel vitende om at dette bidrar til klimakrisen.

Den uavhengige organisasjonen Grain skriver :» Industrielt jordbruk vies all oppmerksomhet (og mesteparten av landområdene).Det står for 80%av alt utslipp av fossilt brennstoff, bruker 70% av alle vannkilder,, men produserer bare 30% av verdens matvarer «

Yara tar primært hensyn til å tjene penger : Og ikke nok med det: Alle selskaper som er med i WEF bekjenner seg til til «stakeholder capitalism» oversatt til interessent kapitalisme der hensyn til klima, miljø, samfunn og miljøvennlige produkter skal gå foran inntjening. Hva så med Yara? Selskapet er ikke et «stakeholder capitalsim» selskap slik forutsetningen for å være med i WEF er, men et rent «shareholder capitalism « selskap som arbeider for økt utbytte til aksjonærene,hvorav staten er størst .Det bidrar heller ikke reinere miljø eller bedre klima slik alle de store bidragsyterne til WEF lover i media.

Og Yara er ikke noe spesial tilfelle: . Nettstedet grain.org skriver at Yara har via lobbyvirksomhet fått byråkrater i EU til å se på industri som en samhandlingspartner for et forgiftet jordbruk. « hvis vi ønsker politikk som kan takle klimakrisen, må de selskapene som skaper problemene holdes borte fra der beslutningene tas.Dette er et stort problem i EU hvor lovmakere ser på industri som en partner i stedet for å holde de på en armlengdes avstand« Men når det er sagt: Yara er ikke enestående, de er mer slik det er innen forretningsdrift: miljø og klima er idealer man liker å snakke om; men å gjøre noe med det er enda ikke en del av planen……eller har noen gang vært det.

Hva kan en forbruker bidra med ? Dersom du selv ikke er medlem i en gruppe som arbeider for reinere miljø, bedre klima og et sunnere, bærekraftig landbruk uten gift ; gi da noen kroner til organisasjoner som bondeorganisasjonene www.viacampensina.org  ;  www.grain.org  og  gruppen  www.coporatewatch.com

Fortsettelse følger

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.