AIDS; en menneskeskapt sykdom ? Del 3.

AIDS; en menneskeskapt sykdom ? Del 3.

  I 1986 framsatte Dr. Robert Strecker og hans bror Theodor Strecker en dramatisk påstand etter 5 års forskning : Viruset som er årsak til AIDS ble laget i et av forskere tilknyttet National Health Institute og National Cancer Institute og deretter prøvd ut  på...
Ble AIDS viruset skapt i et laboratorium ?

Ble AIDS viruset skapt i et laboratorium ?

  På hele 80 tallet verserte det en påstand om at amerikanske forskere ved Fort Detrick i Maryland i USA hadde utviklet HIV viruset som en del av et militært forskningsprogram.Teorien har siden versert i mange artikler og bøker om AIDS. Men hva var sannheten ?...