I 1986 framsatte Dr. Robert Strecker og hans bror Theodor Strecker en dramatisk påstand etter 5 års forskning : Viruset som er årsak til AIDS ble laget i et av forskere tilknyttet National Health Institute og National Cancer Institute og deretter prøvd ut  på uvitende afrikanere.

Dette er ikke til støtte for en konspirasjonsteori; men et historisk dokumentasjon om en av flere  teorier  for å mulig  forklare opphavet til AIDS.

AIDS er en av verdens mest utbredte og dødelige sykdommer i moderne tid.Ingen har til nå kommet med gode forklaringer på sykdommens opphav. I to foregående innlegg er det fremlagt to teorier:

  • HIV viruset ble laget av amerikanske militære forskere ved Fort Detrick i Maryland som et biovåpen.Dette viste seg i ettertid å være en falsk påstand framsatt av KGB og øst-tyske hemmelige politiet Stasi i en hemmelig operasjon for å diskreditere amerikanske myndigheter.
  • HIV viruset er et mutert apevirus : SIV som forurenset poliovaksiner dyrket på apenyrer fra syke aper og som deretter ble spredd via Oral Polio Vaksine. Opphavsmannen bak denne teorien var journalisten Ed Hooper. Hans 1170 side store bok om saken The River mener at dette er den beste forklaringen så langt. Teorien har en svakhet: den kan ikke forklare hvordan et SIV- apevirus muterte og ble til et HIV-virus.

Men det finnes flere teorier; en av disse ble fremsatt av dommer Theodor Strecker og hans bror indremedisiner Dr. Med. Robert Strecker i 1986. Brødrenes argumentasjon var dokumenter de hadde funnet i arkivene til WHO (Verdens Helse Organisasjon) og National Health Institute.

Sporen peker mot WHO I følge et dokument fra WHO Volume 42 /1972 anbefalte en lege ansatt ved WHO og en byråkrat fra National Health Institute at det burde igangsettes studier av virus som spesifikt har evnen til å angripe immunsystemet og svekke T- og B- lymfecellenes evne til å forsvare seg mot viruset. Dette er presis den egenskapen som man ser hos HIV viruset som er opphavet til AIDS.

Plan om å infisere barn : Samme året (1972) ble det avholdt en konferanse i hovedkvarteret til National Health Institute i Bethesda /Maryland. Konferansen var sponset av WHO og John E. Fogerty International Center for Advanced Study in the Health Sciences og hadde som formål å arbeide studie av slike virus og vaksiner mot slike virus. Konferansen diskuterte også forsøk på barn; spesielt tvillinger ( En metode som ble utviklet under annen verdenskrig i Tyskland )

Infisering av afrikanske barn : Seinere samme år ble det avholdt en konferanse i Toronto sponset av American Cancer Society, Inc. og United States National Cancer Institute der man diskuterte den praktiske gjennomføring av slike forsøk. Deretter igangsatte man injeksjon av afrikanske barn i regi av World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer (IARC) med virus utviklet ved United States National Institute of Health’s New Bolton Center (NBC).

HIV viruset er satt sammen av to ulike virus: Dr Strecker hevdet videre at virusene som ble injesjert var rekombinant virus satt sammen av gener fra to ulike virus : Bovine Visnavirus og Bovine leukemi Virus .Det nye viruset viste seg å ha en usedvanlig stor evne til å formere og raskt fremkalle sammenbrudd i pasientens immunsystem; dvs AIDS!!

I 1986 skrev Doctor Robert J. Biggarof the United States National Institute of Health til tidsskriftet LANCET, January 11, 1986 og sa at AIDS viruset enten var en mutasjon eller e rekombinantvirus ( dvs laget av to andre virus ).

Kan NIH  ha vært innblandet i å lage HIV ?: Samme år (1986) uttalte D. Carlton Gajdusek, senere sjef for National Institute of Health’s Laboratory of Central Nervous System Studies and Labaoory of Slow, Latent and Temperate Virus Infections til tidsskriftet Omni, March, 1986 at Fort Detrick ikke hadde muligheter for å lage et slikt virus. De som har fasiliteter til å gjør det er avdelingen for kreftforskning ved National Health Institute. Gajdusek uttalte videre at noen av de forskerne som var involvert i slik forskning var kommunister (sic!) Gajdusek fikk senere Nobelprisen for sin forskning på sjelden virustyper.

HIV et biologisk våpen ??Brødrene Strecker var etter det de fikk vite ; overbevist at HIV viruset var et biologisk våpen kommunister i FN administrasjonen hadde bedt National cancer Institute og NIH å utvikle. Theodor Strecker gikk endatil så langt som til å skrive til president Ronald Reagan å be om at FN , NCI og NIH ble restrukturert og stille ansvarlige leger og byråkrater til ansvar for å a bidratt til å forberede et Sovjetisk forsøk på å skade USA.

Dr. Strecker Memorandum : Etter dette publiserte Dr. Robert Strecker sine funn i The Strecker Memorandum som ble utgitt på en DVD og solgt for 25 dollar. Memorandumet konkluderer med følgende:

  • AIDS er menneskeskapt
  • AIDS er ikke en homosexuell sykdom.
  • AIDS er ikke en kjønnssykdom.
  • AIDS kan spres via moskito
  • Det vil aldri lykkes å lage en AIDS vaksine (Fordi viruset angriper immunsystemet )
  • Kondombruk kan ikke forhindre spredning.

Mange kritikere anser Robert og Theodor Strecker´s påstander som  ikke godt nok beviste til å kunne forklare HIV viruset. Strecker derimot var overbevist frem til sin død at hans oppdagelser var bevis for sykdommens opphav.

Mere informasjon kan fås ved å leseIs Aids Man Made?, Speech by dr. Robert Strecker MD on the AIDS virus  8 July 1993    

COPYRIGHT ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.