På hele 80 tallet verserte det en påstand om at amerikanske forskere ved Fort Detrick i Maryland i USA hadde utviklet HIV viruset som en del av et militært forskningsprogram.Teorien har siden versert i mange artikler og bøker om AIDS. Men hva var sannheten ?

AIDS blir oppdaget: Da de første AIDS syke i USA ble registrert i 1980 blant homoseksuelle i New York var det ingen god forklaring hva som var årsak til sykdommen, eller hvor den kom fra. To forskere Robert Gallo (USA) og Luc Montagnier( Frankrike) klarte hver for seg i 1984 å identifisere et virus som årsak til AIDS og viruset ble senere døpt HIV.For dette fikk de delt Nobelpris i Medisin i 2008.

Rykter om menneskeskapt HIV virus : Allerede på et tidlig tidspunkt verserte det ulike teorier om opphavet til HIV; en av disse var at det var laget av forskere ved Fort Detrick i Maryland i USA som er biologisk våpen.Deretter ble det prøvd ut på fanger som fikk slippe fri fra fengsel som betaling for å ha stilt opp frivillig i forsøkene.Noen av disse var homoseksuelle og fra disse ble infeksjonen spredd i homoseksuelle miljøer og deretter videre til andre miljøer; fortrinnsvis narkomane og prostituerte, men også til heteroseksuelle.

Professor Jakob Segal : Men var den noe hold i at HIV var et biologisk våpen? En historie som dukket opp i en rekke artikler og noen bøker om AIDS, blant annet boka AIDS TABU av den svenske høyskole- læreren Kwame Ingemar Lundqvist fra Sollerøn. Boka er meget vel dokumentert og når man leser den tror man på det man leser. Men i  boka finnes også intervju den østtyske  professoren Jakob Segal som jobbet som molekylærbiologi og virusforsker ved Humbolt Universitet i Øst Berlin.Segal fortalte Lundquist  at de hadde beviser for at amerikanske forskere hadde laget HIV som et biovåpen.!! Lundquist hadde den gang ingen grunn til å tvile på Segal´s påstander; ei heller tviler Segal på sin egen story.

Operation Infektion:  Som bevis for sine påstander kunne Segal fremvise dokumenter som angivelig var lekket fra Fort Detrick og som han og hans kone Lilly mente beviste at HIV var et biovåpen. Historien hadde imidlertid en hake: Segal visste ikke den gang da at dokumentene han trodde var ekte, var dyktige forfalskninger  ;  et ledd i en hemmelig operasjon med kodenavn : Operation Infektion

Stasi og KGB stod bak det hele :Operation Infektion kom opprinnelig fra Комите́т госуда́рственной безопа́сности (КГБ)) i Sovjetsamvelde .Ideen ble så iverksatt av det hemmelige politi i Øst -Tyskland :Stasi og ledet av agentene Bohnsack og Brehmer som lage  falske dokumentene  som  skulle vise at HIV ble laget i USA.Disse falske dokumentene ble så overlevert  sammen med ekte dokumentasjon som viste at amerikanerne i mange år hadde drevet med biologiske eksperimenter rettet mot egen befolkning. Det var derfor ikke usannsynlig at man også hadde lagd HIV viruset. Både Jakob Segal og hans kone Lilly trodde på historien.Den var godt laget og umulig å avkrefte.

Hvordan Stasi misbrukte Segal : Segal svelget derfor agnet uten å vite hvem  som stod bak.Da han henvendte seg til Øst-Tyske myndigheter med  historien ble han nektet å publisere den i sitt eget land. Jacob og Lilly Segal følte seg med dette utstøtt i eget land.Dette var også en del av Operation Infektion, nemlig at øst-tyske myndigheter skulle skjule alle spor som pekte mot Stasi og derfor  skape sympati for ekteparet i Vest.Planen gikk som forventet . .Historien nådde tyske media via en journalist ved navn Heym og ble spredd videre i USA av Dr. Lehrman som påstod at å ha beviser for at CIA stod bak det hele.

Gorbachev avblåser ryktespredningen: Da Gorbachev kom til makten i Russland og innledet Perestrojka -politikk med et ønske om å forsone Sovjet med Vesten, beordret Gorbachev KGB å avslutte operasjonen.Deretter stoppet Stasi ryktespredningen.

Verdens mest vellykkede konspirasjonsteori: Operation Infektion ble senere betegnet som en av de mest vellykkede konspirasjonsteorier i moderne tid.

I 1998 ble det publisert en bok i Tyskland med titlen :Auftrag Irreführung. Wie die Stasi Politik im Westen machte av Christian v. Ditfuhrt. I boka beskrives hele Operation Infektion. Boka ble aldri oversatt til engelsk eller andre språk.

Kilder: Anders Jeppsson :How East Germany Fabricated the Myth of HIV Being Man-Made, Sage Journals.

Kwame Ingemar Ljungquist: AIDS Tabu, Carlsson Forlag, Malmø, 1992

Morrissey : Was there an AIDS contract ?

@ Copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.