Historien om legene som hevdet at MMR vaksinen kan fremkalle autisme.

I 1998 publiserte 13 engelske leger en rapport i legetidsskriftet The Lancet der de påsto  å ha funnet en forbindelse mellom MMR vaksine, tarmbetennelse og utvikling av barne-autisme. Rapporten førte til at mange foreldre i ettertid unnlot å la sine barn få vaksinen. Rapporten ble til sist bevise å inneholde for mange feil til å være troverdig og rapportens initiativtager; kirurgen Andrew J Wakefield  måtte ta støyten og mistet i 2010 sin legelisens.

Les mer

Autisme: årsaker, behandling og mulige forebyggende tiltak!

Autisme øker dramatisk. I USA fødes 1 av 68 med autisme. Ny amerikansk forskning  mener de er i ferd med å finne årsakene og behandlingen som lindre tilstanden. Ikke bare det: Andre forskere mener det eksisterer forbyggende tiltak som kan redusere genskader hos foreldrene slik at sjansene for å føde et autistisk barn minskes.

Les mer