Autisme øker dramatisk. I USA fødes 1 av 68 med autisme. Ny amerikansk forskning  mener de er i ferd med å finne årsakene og behandlingen som lindre tilstanden. Ikke bare det: Andre forskere mener det eksisterer forbyggende tiltak som kan redusere genskader hos foreldrene slik at sjansene for å føde et autistisk barn minskes.

Autisme/PDD øker dramatisk !

Autisme er en genetisk lidelse som innebærer at barnet har alvorlig mangel på sosiale ferdigheter, autism-diagnoses-risingforsinket eller avvikende språkforståelse og redusert taleevne, og har ritualisert og gjentagende adferd som kommer til uttrykk i sosial adferd, lek og valg av interesser. Det er stor spredning av hvor alvorlig barnet er rammet alt fra lett grad til 100% invalidiserende. Inntil nå finnes det ingen akseptert medisinsk terapi for autisme!

I år 2000 var forekomsten av autisme 1 pr 10.000 levende fødte barn i USA, fire år senere steg antall autister til 1 pr 1000 levende fødte barn. Forskere som bruker en mer liberal definisjon av autisme og klassifiserer lidelsen som en del av PDD (Pervasive Developmental Disorder = Omfattende Utviklings Forstyrrelse) opplyser at det den gang ble født 1 barn med autisme/PDD pr 500 levendefødte!! I 2009 var tallet med autisme/PDD steget til dramatiske 1 pr 150 levende fødte amerikanske barn og i 2014 anslår Center for Disease Control (CDC) at forekomsten av autisme er steget til 1 pr 68 levende fødte barn i USA! Og tallet stiger.

Årsaker og gener.

Det finnes mange forsøk på å forklare den dramatiske økningen man ser i antall autsime/PDD ofre. Teoriene omfatter alt fra infeksjoner og vaksiner(?) til miljøgifter . Det siste nye innen forskningen kalles epigenetiske årsaker. Epigenetikk er det faktum at våre gener adapterer seg og påvirkes av miljøet i sin videste forstand. Lenge før man fikk avanserte DNA testmetoder ble det ført beviser for at miljøet kan påvirke hvordan arvelige egenskaper kan endres  (I .Lobo Nature Education 1(1):39 ) I 2006/2007 kom det forskning som kunne med sikkerhet bevise at gen-sekvenser i arvestoff blir påvirket av miljøet, dette kalles epigenetikk. Kjente miljøfaktorer  som man lenge har visst påvirker gener er temperatur, ernæring, stress og parasittinfeksjoner (Carl Zimmer: Parasite rex 2014). Poenget er at dersom slike faktorer vedvarer kan egenskapene individet har utviklet i kampen for sin eksistens overføres til barn og deretter barnebarn.

Radioaktivitet kan skape autisme i tredje slektsledd.

Mange miljøfaktorer er altså oppdaget som årsak til direkte genskader og epigenetiske skader. Brett Cohen og andre forskere mener at en hovedkilde kan være  radioaktiv stråling. Strålingen  stammer fra bruken av atomvåpen mot Japan under Verdenskrig II og senere fra prøvesprengninger i atmosfæren i etterkrigstiden. Andre årsaker er kjente lekkasjer av radioaktivt avfall fra sivile atomulykker som Three Miles Island , Tjernobyl og Fukushima. I tillegg til dette kommer talløse og ikke rapporterte lekkasjer fra atomkraftverk og atomdrevne militære fartøy. Fordi den radioaktive strålingen nå stiger på verdensbasis som følge av slike lekkasjer, har mange lands regjeringer sluttet å offentliggjøre strålingstall i håp om at publikum skal glemme en truende tragedie som rammer vår generasjon og neste generasjoner.

Kilde: Cohen B: Rising Autisme Rates and the Link with Epigenetics. Nexusmagazine, October-November 2015, 21-24

Copyright Øverbye 2015

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.