I 1998 publiserte 13 engelske leger en rapport i legetidsskriftet The Lancet der de påsto  å ha funnet en forbindelse mellom MMR vaksine, tarmbetennelse og utvikling av barne-autisme. Rapporten førte til at mange foreldre i ettertid unnlot å la sine barn få vaksinen. Rapporten ble til sist bevise å inneholde for mange feil til å være troverdig og rapportens initiativtager; kirurgen Andrew J Wakefield  måtte ta støyten og mistet i 2010 sin legelisens.

Våren 1995 ; hvordan det hele begynte: I perioden april til mai dette året publiserte det engelske legetidsskriftet Lancet ikke mindre enn 7 ulike innlegg om en mulig forbindelse mellom meslingvaskinen og tarmbetennelse ; en lidelse som omfatter Crohn´s sykdom og Ulcerøs Colitt.6 av disse artiklene er fjernet fra Internett, bare en er tilbake i form av et sammendrag av artikkelen  ” Er mesling vaksinering  en risikofaktor for tarmbetennelse?” skrevet av 4 engelske leger Andrew J Wakefield, NP Thompson , M S Montgomery og R S Pounder. Forfatterne sammenliknet forekomsten av magetarmlidelser hos 2541 barn som hadde fått meslingvaskinen og 11.407 uvaksinerte for året 1964 da massevaksinering startet. De fant da forekomsten av risiko for Crohn´s  var 3.01 ganger høyere hos vaksinerte. For Ulcerøs Colitt var risikoen 2,53 ganger høyere hos vaksinerte.

I 2003 publiserte to britiske leger V Seagroatt og  M J Goaldacre en oppfølgingsstudie for perioden 1979 til 1998 der man ikke kunne finne noen forbindelse mellom meslingvaskinering og tarmbetennelse. I skrivende stund ser dette ut til å være den allmenne vitenskapelige konklusjonen.

1996 foreldre av autistiske barn vil ha svar: Inspirert av  sine funn med hensyn til en forbindelse mellom meslingvaskiner og tarmbetennelse (Inflammatory Bowl Disease) formulerte Wakefield en teori om MMR vaksinen som inneholder mesling-vaksinevirus gir opphav til IBD og at dette i sin tur fører til at betennelesprodukter fra tarm går til hjernen og fremkaller autisme.

Wakefield tar kontakt med advokat Richard Barr i Norfolk og de to jobber med å få offentlige midler for å igangsette en undersøkelse som kunne bevise teorien. Barr på sin side ønsker å bruke en slik undersøkelse for å saksøke produsenten av MMR vaksinen på vegne av en gruppe foreldre han og Wakefield hadde fått kontakt med. For sitt arbeid for Barr får Wakefield en timelønn på 150 Pund ; tilsammen 435.643 Pund.

Wakefield samler et team: Etterhvert samlet de to 12 foreldrepar med hvert sitt autistiske barn. Wakefield samler så et team med 12 andre leger fra Royal Free Hospital i London, der han selv jobber som kirurg. Blant de utvalgte kollegene i teamet er den meget kjente spesialisten på tarmsykdommer: professor John A Walker- Smith. Gruppens troverdighet og faglige kompetanse er med andre ord god. Men i følge journalist Brian Deer som jobbet med saken i 7 år holder Wakefield  fortalte han ikke de andre at han jobber med Barr. De andre tror derfor Wakefield bare vil bevise en teori og ikke at undersøkelsen skal brukes i en fremtidig rettssak. 

Undersøkelsen som ledet til rapporten om    MMR og autisme  : Gruppens medlemmer undersøkte nå de  12 barn som Barr og Wakefield hadde fått kontakt med.  9 av barna hadde i følge papirene fått autsime etter MMR vaksine; 8 av disse innen 2 uker etter vaksinering.  11 av barna hadde også tarmproblemer. 6 av de 12 hadde derved alle tre kriterier oppfylt: autisme og tarmproblemer innen 2 uker etter vaksinering.

Alle barna blir undersøkt neurologisk. Det blir tatt blodprøver, prøve av spinalvæsken, gentester, EEG og MRI, samt tarmundersøkelser med endoskop (Videokamera som føres inn i tarmen via  endetarmen og som også kan ta vevsprøver )

Ved bruk av endoskop finner legene det Wakefield leter etter; hovne ileum lymfeknuter og betente celler i tarmslimhinnene hos 10 av barna som bevis for en infeksjon i tarmen.

Gruppen konkluderer med:” Vi har identifisert en kronisk enterocolitt i barna som muligens kan relateres til neuropsykiatrisk dysfunksjon. I de fleste tilfeller kom symptomene etter meslinger, kusma og røde hunder immunisering. Videre undersøkelser trengs for å undersøke dette syndromet og dets mulige relasjon til vaksiner

Artikkelen blir trykket som en “early report” i tidskiftet Lancet den 28 februar 1998.  I slutten av artikkelen opplyser forfatterne at deres forskning er finansiert med offentlige midler  26,3 millioner Pund fra The Royal Free Hampstead NHS Trust og Children Medical Charity..

En trygg vaksine 1998: Når rapporten kommer ut er alle 13 leger overbevist om sine egne funn. Det er ingen dissens i gruppen. Wakefield og en far til ett av barna , Hugh Fundenberg ,går i kompaniskap og leverer inn en patentsøknad for en sikker vaksine basert på ny teknologi, samt en diagnosetest som skal avgjøre om autsime kan skyldes MMR vaksine. Søknaden leveres i desember 1998, men det blir aldri noen produksjon.

En kongresshøring i USA i 2000: Den 6 april 2000 leverer  Wakefield og den irske patologen John  O`Leary  til en kongresshøring om autsime der det forteller at det er funnet spor meslingvirus i tarmen hos 24 av 25 autistiske barn. Dette bekrefter rapporten fra 1998

Vaksine-hysteri og Wakefield får skylden: Ikke før er artikkelen kommet i trykken før den motsies av andre leger. Dette forhindrer ikke mange foreldre unnlater sine barn å bli vaksinert med MMR vaksinen. Som følge av alt medieoppstyr blir Wakefield oppsagt fra jobben som lege i 2001 og samme år flytter han til Austin Texas der han får jobb som daglig leder ved Trust House for Children; et senter for terapi og trening av autistiske barn; en jobb han trives med

Wakefields medarbeidere forlater skuta: Det blir ikke stort bedre  for Wakefields anseelse når 10 av hans gamle kolleger som var med på rapporten skriver til The Lancet i 2004 og sier at de i ettertid ser at de ikke hadde gode nok data til å konkludere med at MMR vaksinen gir autisme, i et forsøk på å ikke bli stilt til ansvar.  Wakefield og hans to kolleger Harvey og Linnell står ved sine ord. Bare Wakefield blir uthengt i pressen.

En torpedo under skuta: Mens dette pågår begynner den britiske gravejounalisten Brian Deer  i 2004 sin egen krig mot rapporten. I 2006 kan han avsløre i  Sunday Times at Wakefield hadde stått på advokat Barr´s lønnsliste og mottatt 55.000 Pund før rapporten ble skrevet uten å fortelle om dette. Dette førte til kritikk om at Wakefield hadde en skjult intersse i å bevise at MMR vaksinen fremkalte autisme. Redaktøren i Lancet uttalte at hadde man visst om dette ville de ha akseptert rapporten; men ikke konklusjonen at MMR vaksiner var en årsak til funnene.

Men Brian Deer hadde mer å beklage. I en serie artikler i British Medical Journal kunne han avsløre at sykehistoriene til barna i rapporten var feil! Ut fra barnas legejournaler og ved samtaler med foreldrene fremgår det at bare ett barn oppfyller kravet om regressiv autsime etter vaksinering, 5 er tvilstilfeller og 6 oppfyller ikke kravene til regressiv autsime etter vaksinering. Videre oppfyller bare 3 av barna krav til tarmbetennelse. Som følge av disse og flere avsløringer mister Wakefield sin legelisens i 2010 og The Lancet trekker tilbake  Wakefield og medarbeiders avhandling.

 Hva hendte deretter: Brian Deer skriver en  omfattende og nøye rapport om de 12 barna Rapporten blir publisert i British Medical Journal i januar 2011 med titlen: MMR and Autism: Fixing a link. Wakefield blir igjen syndebukk .  og utgir 9 år senere en bok om saken The Doctor Who Fooled The World og blir verdensberømt for denne.

Wakefield bor fortsatt i USA der han jobber for å hjelpe autistiske barn sammen med Polly Tommey moren til et autistisk barn. Sammen drifter de Strategic Autisme Initiative i Austin, Texas og Autsime Media Channel.  I 2016  lager han filmen Vaxxed  om vaksiner og autisme .Antivaksere i USA ser fortsatt på Wakefield som en autoritet på tema vaksiner og vaksineskader.

Opplysningene i denne artikkelen er kun ment som informasjon og ikke som et innlegg i en debatt om MMR vaksiner

@ COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.