Kan man fortsatt spise kjøtt, smør og drikke melk og ha god helse? Denne artikkelen henviser til vitenskapelig forskning som hevder  at problemet ikke er så mye råvarene som forurensningen i råvarene. Spiser vi rene ,uprosesserte råvarer kan det meste gå bra dersom alt gjøres med moderasjon. Her er fakta til ettertanke.

Statens helseråd er satt sammen av 400 forskere over 4 år og sammenfattet i 2000 siders rapport. Rådene synes ikke å ta hensyn til at moderne råvarer kan være  forurenset av plantevernmidler og industriavfall. Dersom man regner inne slike påviste urenheter og gifter i regnskapet kan det forklare mye  av sykelighetene vi ser i det moderne samfunn. Denne artikkelen hevder med basis i vitenskapelige studier at det fortsatt er trygt å spise animalske produkter og vegetabilske produkter dersom man spiser rene råvarer og lager maten fra bunnen.

Staten anbefaler: Mye frukt, bær og grønnsaker: Dette rådet var en gang et godt råd for bedre helse; men de statlige rådene underslår det faktum at for å produsere store nok mengder av disse råvarene brukes det liberalt med plantevernmidler (herbicider i pesticider). I artikkelen den 10.7 ble det dokumentert at Statens Mattilsyn hadde påvist rester av plantevernmidler i mer enn 50% av alle frukt og bær og mer enn 30% av alle grønnsaker. Høyest var innholdet av sprøytemidler i frukt og bær fra utlandet: EU/EØS:88.9% og tredje land 89%.

Mange av disse råvarene inneholdt flere en ett plantevernmiddel. Versting i klassen er jordbær: I en artikkel i takkformaten.biz fra 2015 kan man lese at i 42 prøver av jordbær ble det påvist ikke mindre enn 179 sprøytemidler. Siden den gang har forholdene ikke blitt bedre; sannsynligvis verre.  De statlige ekspertene unnlater å opplyse publikum om disse forhold og at regelmessig inntak av forurensede matvarer over tid kan føre til helseproblemer. I artikkelen den 10.7 var rådet enten å velge økologiske råvarer eller i det minste å la grønt/frukt og bær ligge i saltvann eller eddikvann 15 minutter og så skylle de godt før man spiser de.

Statens anbefaler: spis mere grove kornprodukter: I artikkelen den 10.7 ble det dokumentert at mer enn 27.1% av alt norsk korn var forurenset av sprøytemidler, 31% av alt korn fra EU/EØS og 33.3% av alt korn og ris fra tredje land. Hele 25% av korn og ris fra tredje land hadde plantevernrester over faregrensen. Skal man derfor spise grove kornprodukter bør man spise brød bakt av økologisk korn og økologiske frokostblandinger fra eksempelvis Änglamark.

Statens anbefaler: Spis mere fisk: problemet er at mesteparten av fisken som selges er oppdrettsfisk og oppdrettsfisk inneholder giftstoffer som blant annet stammer fra foret. Det er påvist både dioksin og PCB i for. Dette er industriavfall som via luft bringes over åkrer der det dyrkes korn, soya, grønnsaker, bær og frukt. Dioksiner og PCB i korn og soya kommer inn i fisken via foret. I en artikkel i Fiskebladet.no kan man lese at det er plantevernrester i foret til fisk som via fisken vi spiser vil overføres til oss som spiser fisken; men næringens egne talspersoner sier at publikum ikke bør engste seg.

Forskerne tar da ikke hensyn til at giftstoffer lagres i kroppen over tid og etter år kan bli et problem. Men finnes det økologisk laks? Nettstedet økologisknorge.no skriver i en lenger artikkel at økologisk lakseoppdrett ikke er friskmeldt blant annet fordi det er dårlig dyrevelferd. Dersom vi regner inn dyrs levekår som en del av regnskapet ved mat; blir rådet. Kjøp villfisk.

 Staten anbefaler: Spis mindre rødt kjøtt: Anbefalingen er 350 gram pr uke eller 3 x100 gram rent kjøtt i uka. Det er på denne bloggen fremlagt vitenskapelige studier som viser at moderat inntak kjøtt fra dyr (kyr ,geit, sau ) som går på usprøytet friland og i tradisjonell utmark ikke er en sykdomsfaktor, men bra for helsen. Ingen sykdomsfrie befolkninger som ble besøkt før de hadde kontakt med moderne sivilisasjon var veganere, alle spiste kjøtt av vilt og husdyr. Rådet er derfor å spise rent kjøtt i betydning fra dyr som lever økologisk eller har beitet i utmark og unngå enhver form for prosesserte varer. Dette vil i praksis si mesteparten av kjøtt fra norske bønder; unntatt de som driver stordrift basert på kraftfor.

 Staten anbefaler: Spis mere hvitt kjøtt: Det vil si fjærkre: kylling og kalkun.. Hønsefugl både til kjøttproduksjon og eggproduksjon lever under ytterst klanderverdige forhold. Dyrevernalliansen har sammen kjeder som Rema 1000 arbeidet for å støtte produsenter som vil gi kylling og høns bedre levekår. Prøv derfor å kjøpe kylling og egg fra produsenter som forer dyrene økologisk og er godkjent av Dyrevernalliansen. Det samme gjelder egg.

Statens anbefaler: Magre melk og meieriprodukter: I en større svensk  undersøkelse  gikk forskerne gjennom 12 ulike studier og fant en redusert total dødelighet dersom man drakk 1 desiliter helmelk pr dag. I 4 av 6 studier ble det påvist redusert dødelighet av hjerte-kar-sykdommer og mindre enn 5% økt risiko i 2 undersøkelser dersom man drakk 1 desiliter helmelk pr dag. For kreft av ulike typer var det redusert dødelighet ved inntak 1 desiliter pr dag. Siden dette er sykdommer som rammer voksne og eldre; er ikke statistikken relevant for barn.

Barn trenger ca 0.5 liter hel-melk pr dag  i hele oppveksten. For å redusere risiko for forurensing i melka anbefales å drikke økologisk melk og melk fra kuer som beiter på friland(”Grass fed animals”).  Det er ingen  grunn til å drikke lavfett. Barn som ikke tåler kumelk kan drikke geitemlk. Dersom man ikke tåler melkesukker(lactose) kan man kjøpe laktosefri eller laktoseredusert melk.

 Staten anbefaler : Spis mer plantemargarin fremfor smør. Det er i en tidligere artikkel 19 juni 2023 fremlagt vitenskapelige studier som viser at smør i likhet med melk er en næringsrik råvare. Ved inntak av 14 gram smør pr dag var det bare 1% økt dødelighet, ingen økning i hjerte-kar sykdommer og 7% mindre diabetes-2.Forurensninger i landbruk er påvist i melk og smør; det er derfor rimelig å tro at dette bidrar til sykdommer hos de som spiser smør og drikker melk. På den annen side er det bevist at planteoljer og margariner som er rike på 6-omega fett og fattige eller ingen omega-3 fett bidrar til økt sykelighet. Rådet er derfor å spise økologisk smør .

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.