Historiske fakta bekrefter at ingen sykdomsfrie folkegrupper var veganere. I dag er det ikke slik.Men det er heller ikke slik at vegansk kosthold er redningen.Både omnivorer og veganere kjemper mot en usynlig fiende:forurensing av hav, jordbruk og dyrehold.Her er noen fakta til ettertanke og noen råd om hvordan unnslippe «farmageddron» og prosessert mat.

Kjøtt, egg og melk er i seg selv ikke sykdomsskapende: I 1939 publiserte den amerikanske tannlege og folkelivsgransker Weston Price boka: Ernæring og Fysisk Degenerasjon. Boka omhandler kosthold og levesett hos 14 sykdomsfrie befolkningsgrupper fra ulike steder på kloden. Ingen av disse befolkningsgruppene var vegetarianere eller veganere. Planteføde ble spist i den grad det var tilgjengelig; men hovednæring var animalske råvarer.

Folkegrupper som ikke holdt husdyr spiste hva de kunne fange av vilt i så store mengder som det til enhver tid var tilgjengelig. Både kjøttet, innmaten, blodet og fett ble konsumert uten unntak. Fett var spesielt verdsatt uten at det ledet til sykdommer. Fisk og egg fra ville fugler var også en del av friske urbefolkninger kosthold da Price besøkte de.

Bofaste grupper som holdt husdyr drakk i tillegg melk og egg fra høns ,men spiste ellers som sine likemenn blant jegere : alt av dyrene i mengder de kunne skaffe til rådighet med spesiell forkjærlighet for fett.! Masaier i Afrika levde nesten utelukkende på kjøtt og blod fra kveg; pluss små mengder korn. Ingen var syke av den grunn.

Alle sykdomsfrie befolkninger spiste i tillegg til disse matvarer ulike insekter dersom dette var tilgjengelig.

Felles for begge grupper : jegere, fiskere og bønder var at ingen av disse gruppene var veganere eller vegetarianere!

Forurenset kjøtt, egg og melk er derimot sykdomsskapende: Da Price besøkte enkelte av disse befolkningene seinere etter at det hadde begynt å spise moderne mat var alle disse folkegruppene rammet av fysiske og psykiske sykdommer og tannråte. Årsaken var at det moderne kostholdet inneholder prosessert matvarer, hermetikk, finsiktet mel, margarin, sukker og alkohol.

Vi kan derfor med bakgrunn i historiske kilder av relativt ny alder, dvs frem til 1930 tallet konkludere med at kjøtt, innmat, dyrefett, egg, melk fra dyr som levde rein natur i seg selv ikke var en årsak til sykdom.

Moderne kosthold bygget på de samme råvarer er derimot med sikkerhet bidrag til sykdom: fordi det er forurenset og fattig på mineraler og vitaminer. Det ikke bare fører til mangelsykdommer, men like mye til forgiftningssykdommer

Med årene har kostholdet i USA og andre  industrialiserte  land blitt forgiftet av forurensing fra industriavfall, sprøytemidler mot insekter og ugress. Mange land som USA ,tillater også bruk av nervemedisiner, hormoner, antibiotika og vekstfremmende stoffer i produksjon av egg, melk og kjøtt. Rester av slike medisiner vil gjenfinnes i melk, egg og kjøtt.

Oppdrettsfisk  er ikke unndratt problemer med forurensing. Hvor sunt er det da å erstatte forurenset kjøtt med forurenset fisk?

Det er denne utarmingen av animalske råvarer koplet med økende forgiftningen av råvarene samt kjemikalier som brukes når råvarer skal ”foredles” til prosessert matvarer ” som vi avleser av statistikkene og som forskere tier om.

Det er derfor ikke riktig å tro at det er animalske råvarer per se som er problemet. Det er endringen i råvarenes kvalitet og deres forfall gjennom prosessering .

For hvordan kan vi ellers forklare at råvarer som fostret sykdomsfrie befolkninger et par generasjoner seinere gir opphav til en lang rekke sykeligheter?

Vegansk kosthold gir ikke automatisk bedre helse: Hva skjer om man vender ryggen til animalske produkter fra forurenset industrielt dyrehold ? Får vi derved bedre helse? Det finnes ulike studier med høyst utfall avhengig av hva forskere ønsker å bevise. Undersøkelser betalt av egg -, kjøtt- og meieri-industri viser liten eller ingen reduksjon i helse ved å være altetende. Undersøkelser betalt av motparten viser bedre helse ved vegansk livsstil.

Men vegansk kosthold for” massene” som World Economic Forum og EAT-Lancet forskerne  promoterer ; er ikke nødvendig en gevinst.

I en analyse av dødsårsakene over 12 år blant helsearbeidere i USA (Nurse Health Study  og  Health Professional Follow Up Study ) ble det påvist at kvalitetsbevisst sammensatt vegansk kosthold gav bedre helsegevinster ; men dersom man ikke visste nok om kostholds-sammensetning førte vegansk kosthold over tid til økt dødelighet av Hjerte-Kar- sykdommer. Det ble ikke påvist noen forskjell i utvikling av kreft mellom veganere og kjøttspisere.

Årsaken til dårligere helse ved dårlig sammensatt vegansk kosthold er mangel på vitaminer, spesielt B12 , omega-3, proteiner, mettede fettstoffer og mineraler.

Dette leder til mangelsykdommer som i en viss grad kan motvirkes ved kosttilskudd som inneholder mineraler og vitaminer plantene skulle ha inneholdt i store nok mengder til å bevare helsen. Vi ser da bort fra det store problemet med vegansk mat for massene: forurensinger i det industrielle jordbruket og giftige stoffer brukt i prosessering av planteføde for å lage veganske produkter.

Vegansk kosthold som kilde til sykdom:Når vegansk kosthold sammenliknes med animalske produkter fra forurenset jordbruk går det som regel i favør av vegansk mat. Men dette betyr ikke at vegansk mat i alminnelighet er sunn mat med mindre det kommer fra giftfritt landbruk og hagebruk.

For å” brødfø massene” med planteføde har det i likhet med industrielt dyrehold vokst fram et industrielt landbruk der det brukes liberalt med  innsektsmidler og ugressmidler.

Som eksempel kan nevnes at 90% av all soya på markedet i dag lages av GMO Soya som sprøytes med det kreftfremkallende ugressmidlet Glyphosat (Roundup) Glyphosat brukes også i dyrking av andre planteprodukter; i tillegg til et andre sprøytemidler mot ugress og insekter som  finner veien til den som spiser planteføde fra industrielt jord og hagebruk.

Hvordan unnslippe problemene med forgiftede matvarer: Kvaliteten på kjøtt avhenger selvsagt av hvordan dyr lever. Små og middels store norske gårder lar dyr (kuer, geiter, sauer) beite utendørs i rein natur eller åkerland Høstslakt fra de fleste norske gårder kan derfor sammenliknes kjøtt fra vilt. Melk fra slike gårder i den perioden dyra går ute på fribeite er en sunn og nærende  råvare. Man kan ytterligere minske risikoen ved å kjøpe økologisk kjøtt og melk året rundt.

Den problematiske siden for kjøttspisere produksjon av egg, kylling og svin Dyrene lever innesperret på små områder under kritikkverdige forhold og råvaren vil derfor komme fra stressede/syke dyr som behøver legemidler for å holdes i live.

Liknende betraktninger vil gjelde planteføde. Økologiske råvarer er en garanti for mindre forurensede råvarer. Men selv økologiske råvarer behøver ikke lede til giftfrie produkter ! I de fleste populære vegeburgere på markedet ble det eksempelvis påvist bruk av det giftige stoffet hexane for å nevne ett eksempel av i alt 700 veganske produkter på verdensmarkedet.  Det beste rådet for veganere er derfor å kjøpe økologiske råvarer (i god tro) og lage maten fra bunnen.

Bottom line: velkomponert, vegansk mat laget fra bunnen av økologiske råvarer er en helsegevinst. Animalske produkter fra frittgående dyr på utebeite eller økologiske gårder er ingen helsefare som en del av et variert kosthold.

@copyrigth Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.