I kjølvannet av atombombe-eksplosjonene i Hiroshima og Nagasaki i 1945 oppdaget den japanske legen Dr. Akizuki at tradisjonelt japansk vegetarkost helbredet stråleskader. I Armenia fikk arbeidere som hadde jobbet ved atomkraftverket i Chernobyl en vanlig legeplante som fjernet kreftfremkallende giftstoffer som ble dannet i blodet ved stråling.

 

Forstørret prostata: Med alder begynner prostatakjertelen å vokse hos 50% av alle menn. Ved fylte 80 år har 90% av alle menn en forstørret kjertel. Forstørret kjertel forvandles hos 5000 menn hvert år fra en godartet tilstand ;BPH (Benign Prostata Hyperplasi)  til kreft.

Ved obduksjon etter inntrådt død viser det seg at man finner kreftforandringer i kjertlene hos 50% av alle som blir undersøkt. Forebygging og behandling av prostatalidelser hos menn er derfor ikke mindre enn en nasjonal oppgave.

Har man først fått problemet BPH er det liten grunn å” se det hele an” og gå å vente på at problemet skal bli verre og man enten må begynne på legemidler eller opereres. Eller hva verre er; vente på at tilstanden BPH en dag skal utvikle kreft, med alt hva det innebærer!

PSA: Det finnes to mål for utviklingen av prostatahelsen; målt størrelse hos urolog og blodprøven Prostata Spesifikt Antistoff (PSA). PSA øker når prostatakjertlenes diameter og volum øker. PSA øker med alder når prostatavolumet øker. Forholdet mellom PSA og prostata helse er slik:

  • Mindre enn 2 ng/mL: regnes som uproblematisk.
  • 2-4 ng/mL: 15% risiko for prostatkreft
  • 4-10 ng/mL : 25% risiko for prostatkreft
  • Mer enn 10 ng/mL: mer enn 50% risiko for prostatkreft..

For å avgjøre om økt PSA signaliserer kreft må man ta ultralydundersøkelse hos urolog. Viser ultralyd undersøkelse områder med økt tetthet tar urologen biopsi (vevsprøve) og anbefaler deretter til behandling hvis biopsien viser at det er kreftceller.

Siden PSA øker med antall celler og spesielt med antall kreftceller er enhver PSA reduserende terapi viktig. Så lenge det dreier seg om BPH vil reduksjon i PSA bety at prostatavolumet blir mindre.

Har man allerede kreft vil reduksjon i PSA bety at kreften vokser langsommere ; eventuelt stanser opp (?).

Hvorfor øker prostata med alder? Det finnes flere observasjoner som knytter vekst i prostata til endringer i menns hormoner.

Kan omlegging av kosthold bidra til mindre prostatproblemer? De finnes erfaringer fra Asia, blant annet Okinawa og Japan som viser at befolkningsgrupper som lever på tradisjonelt asiatisk kosthold har mindre forekomst av prostatproblemer. Du kan lese mer om dette på linker som disse : Om Dr Akizuki’s japanske kostholdserfaringer , Om betydningen av jod i asiatisk kosthold og utvikling av prostata-kreft.

Vi har på denne bloggen beskrevet kostholdet som ble utviklet av professor Dr. Med Servan-Schreiber for å hindre kreft å utvikle seg. Det samme kostholdet vil hos de som ikke har utviklet kreft redusere sjansene for å få kreft. Sjekk disse artiklene ved disse to linkene: Kreftdiett del 1 og Kreftdiett del 2.

Den samlede erfaring med kostholdsrådene du finner på linkene ovenfor er at de kan bidra til å senke PSA og forebygge prostatkreft. Når man først har fått kreft i prostata vil kosthold være et viktig bidrag til bedre immunsystem sammen med de medisinske tiltak skolemedisinen finner nødvendig.

Kan urter bidra til mindre prostatproblemer: Når prostata øker i størrelse får man en dårligere vannlating. Det finnes tre dokumenterte natur-produkter på markedet som bedrer vannlatingen: Beta-sitosterol, Pyogenum Africanum og Dvergpalme. Disse tre produktene er testet vitenskapelig, men ingen av de reduserer størrelsen på prostata eller PSA. Effekten synes heller å være at urtene inneholder stoffer som får blærehalsmusklen til å slappe bedre av slik at vannlatingen bedres.

Konklusjonen er at bruk av de nevnte urtene bedre vannlatingsbesvær like bra som kjemiske legemidler; men at de dessverre ikke reduserer PSA, prostatastørrelse eller forhindrer kreft. Hva er da fordelen? At de ikke har bivirkninger av den typen man ser ved kjemiske legemidler. Så lenge plagene lar seg bedre med urter og det ikke er påvist kreft; mener mange leger at urter er å foretrekke hvilket du kan lese om på linken ovenfor: Forstørret Prostata: Naturmidler med bevist effekt.

PC-SPES: Et naturlegemiddel som reduserer PSA. Mens Beta-sitosterol, Pyogenum Africanum og Dvergpalme ikke reduserer hverken prostatavolum eller PSA finnes det nå endelig et naturlegemiddel som ved vitenskapelige forsøk har bevist å senke PSA (mere om dette nedenfor)

Urteblandingen består av plantene: Baikal Skjoldbærer ,Krysantemum, Reishi sopp, isatis (”Vaid”), Lakrisrot ,Ginseng rot , Dvergpalme og Rabdiosa rubenscens

I en undersøkelse av 70 menn med prostatkreft som var pasienter ved University of California San Fransisco fikk deltagerne urtemedisinen 9 kapsler PC-SPES daglig i en periode på 2 år

33 av pasientene hadde en kreftform som var hormonavhengig. Hos disse sank PSA med 80% i løpet av forsøksperioden. En pasient fikk reduksjon i beinmetastaser og hos en pasient forsvant kreftsvulsten helt.

97% av disse pasientene fikk fall i testosteron som følge av plantemedisinen!! Effekten vedvarte 57 uker etter at forsøket var over.

37 pasienter hadde en kreftform som ikke var hormonavhengig. Hos disse fikk 8 pasienter 50% reduksjon i PSA og 11 fikk mer enn 50% reduksjon. 25 av disse pasientene hadde metastaser.; 2 av disse ble bedre og hos 7 stanset metastasene opp.

Fordelen med PC-SPES er at det i motsetning til andre urteblandinger bedrer prostataproblemene og samtidig senker PSA! Ulempen er at blandingen har mange bivirkninger når man tar det i så store doser at man får betydelig reduksjon av PSA. Man bør derfor bare innta PSA i samråd med lege.

Kan Pulserende Elektro-Magnetterapi (PEM) bedre prostatproblemer? Pulserende elektromagnetisk terapi ,PEM, er en terapiform som har blitt utviklet og tatt i bruk ved sykehus i så ulike land som Tyskland, Russland, Tyrkia, Kina, Japan og Østerrike for å nevne noen og som brukes i romfartsmedisin både av NSA og den russiske romfartsorganisasjonen. Det eksisterer til dags dato flere tusen vitenskapelige avhandlinger som viser at ved riktig valg av frekvens, styrke og signaltype kan man fremkalle bedret funksjon blodårer og  organer hos mennesker og dyr; samt reversere ulike sykdommer hos de samme. Hva spesielt angår prostatproblemer finnes det forsøk som viser at PEM har evnen til å bedre vannlatingsproblemer og redusere prostatastørrelse hos mennesker og dyr. Spesielt gode resultater ble oppnådd hos hunder med BPH: etter bare tre uker oppnådde man hele 57% volumreduksjon av prostata ved bare 5 minutter terapi to ganger daglig i tre uker !! Resultater hos mennesker er ikke like dramatiske. Der inntrådte det bedre først etter 3 måneder ved bruk av samme utstyr som ble brukt hos hunder. Apparatet , Magcell, som ble brukt i forsøkene på dyr og mennesker , kan kjøpes på Internett for ca 5000 kroner pluss moms og frakt. Går du i vårt arkiv finner du mer informasjon om magnetterapi.

Som alltid: Oppsøk lege dersom du har prostataproblemer, bli henvist til urolog for å måle prostatvolum og undersøkt om du har mulig kreft, ta regelmessig blodprøver.Naturlige terapier skal ikke brukes i stedet for legemedisin, men kan brukes i tillegg.Så lege legen mener at du ikke trenger legebehandling kan naturlige terapier være et bra tiltak.Kosthold som bedrer prostata har den fordel at det også bedrer allmen helse.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.