50% av alle menn vil i løpet av livet godartet prostataforstørrelse. Forekomsten øker med alder. Ved 85 år lider 90% av menn av problemet.  I Tyskland og Østerrike anbefaler 90% av alle leger plantemedisin. I Italia anbefaler 50% av legene plantemedisin. Her er tre produkter fra planter som er bevist å bedre menns prostatafunksjon.

Hvorfor velge plantemedisin. I Tyskland og Østerrike er plantemedisiner førstevalg ved BPH (Benign Prostata Hyperplasi = Godartet Prostata Forstørrelse) I Italia velger 50% av legene plantemedisin fremfor kjemiske legemidler. Hvorfor velger legene i disse landene planter? I Følge en artikkel i British Journal of Urology (78;325-36 ,1996 ) gis følgende grunner: Legene kjenner godt til plantemedisin .Det er lang erfaring med bruken av slike midler .De har bevist virkning og få bivirkninger .Og det koster lite.

Hvordan bedømme   BPH:

  • Subjektiv vurdering av vannlatingsbesvær. Last ned IPSS skjema nå og test deg.
  • Kraft på urinstrålen målt hos urolog og vurdert av deg selv.
  • Blærtømming: Måling av resturin i blæren målt hos urolog
  • Måling av prostatastørrelse med ultralyd hos urolog.
  • Måling av PSA (Prostata Spesifikt Antigen) i blodet hos fastlege eller urolog. PSA verdi må bedømmes av urolog ut fra en helhetsvurdering.

Beta-sitosterol: er en aktiv substans som finnes i gresskarkjerneolje og oljer fra andre frø. På nettet finner man flere doble placebo kontrollerte undersøkelser av et stort antall menn som alle konkluderer med det samme: Beta-sitosterol virker bedre enn placebo, gir bedret IPSS skår, bedre kraft på strålen og bedrer blærtømming. Oljen gir ingen reduksjon av prostata og påvirker ikke PSA.

Pyogenum africanum: er barken fra et tre som vokser i Afrika. Barken inneholder 14% Beta-sitosterol, ulike andre steroler, fenoler, terpentensyre og terpentiner. Ved gjennomgang av 17 doble blindtester som omfattet 1562 menn med BPH, fant man ut at ekstraktet fra barken var bedre enn placebo. Det var en dobling i tilfredshet på IPSS skala, urinering om natten gikk ned , kraften på strålen økte og det var en bedring på blærtømming på . Det var ingen bevist reduksjon av prostata eller nedgang i PSA.

Barken tåles bra og det er få bivirkninger.

Dvergpalme (Serenoa repens) bruk av indianere: er en viltvoksende plante som gror i store deler av Nord-Amerika. Indianerne spiste friske bær planten mot så forskjellige ting som dårlig potens, hyppig vannlating, bronkitt, urinveisbetennelser og bedre allmenhelse. Mange av urbefolkningens erfaringer kan vanskelig kopieres i moderne tid, fordi de spiste friske bær . Moderne produkter som er utvunnet av bærene har vist seg å være av variabel kvalitet og bare de beste produktene har noen virkning.

Beviste aktive substanser :De aktive substansene: ulike steroler og fettsyrer med biologisk virkning finnes i bærene fra planten. Den medisinske effekten av de aktive substansene  på prostata; er deres evne til å hindre testosteron til å omvandles til Di-Hydro-Testosteron som er et kjemisk derivat av testosteron som får prostata til å øke i størrelse. Forskning viser at for å senke verdien av DHT må man bruke produkter som inneholder 85-95% ren olje og steroler.  Det betyr at kun de beste produkter på markedet laget av ren Dvergpalmeolje vil gi ønsket virkning. Oljene i bærene har også evnen til å slappe av musklene i blæren ved urinering og å åpne opp urinrøret..

Dvergpalme og BPH: I professor Werbach´s bok om plantemedisiner er det beskrevet ikke mindre enn 23 avhandlinger om virkningen av planteoljen på BHP. Som eksempel kan nevnes en større undersøkelse av 1334 menn som led av BPH. Deltagerne fikk 160 milligram Dvergpalmeolje 2 ganger pr dag i 12 uker. Etter bare 4 uker var blærtømming bedret med 30%, etter 12 uker var den bedret med 50%. Hos pasienter med ekstrem nocturi (urinering om natten) med 10 toalettbesøk eller mer pr. natt, ble de fleste helt bra, mens noen få fortsatt måtte opp 1-2 ganger i løpet av en natt.! 87% av pasientene var fornøyde, 83% av legene anså resultatene som gode. 2.2% av deltagerne meldte om urolig mage som følge av bruk av plantemedisinen. (Vahlensieck VW et al: Fortschr. Med.18,323-6, 1993)

Dverpalmeolje reduserer ikke prostata-størrelse og reduserer ikke PSA.

Dvergpalme produktkvalitet avgjør virkning: Det finnes også undersøkelser som viser at deverplameprodukter ikke har bedre effekt enn placebo! Siden det finnes en rekke undersøkelser som viser effekt, synes  forklaringen å være forskjell i kvalitet på produkter.

I en undersøkelse foretatt av nettstedet Natural Products Insider  viste det seg at mange amerikanske produkter ikke holdt lovet kvalitet og derfor ikke ville ha forventet effekt. Noen produkter inneholdt endatil ikke Dvergpalme, men var rene forfalskninger. Nettstedet skriver videre at europeiske produkter derimot har god kvalitet og er testet før de markedsføres.

Uten a drive reklame kan man si ut fra erfaring at Vogels sveitsiske produkt Prostasan har høy kvalitet. For å oppnå ønsket effekt skriver Natural Product Insider at man må innta 320 milligram ren Dverpalmeolje hver dag.

Bivirkninger: Dverpalmeolje kan hos noen gi bivirkninger som :hodepine, kvalme og diare. Produkter av dårlig kvalitet kjøpt på nettet kan også gi andre bivirkninger som ikke nødvendigvis skyldes Dvergpalmeolje.Så kjøp bare kvalitetsprodukter.Apotek er en god kilde til objektiv informasjon.

Bør man prøve plantemidler ? Dersom du har vannlatingsbesvær oppsøk lege som vil henvise deg til urolog dersom problemet krever dette.Drøft med fastlege og urolog om plantemedisin kan være noe for deg.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.