Forskning har vist at Jod -mangel er årsak til et 20 talls sykdommer ; herunder visse  kreftformer. Jod-terapi kan lindre eller kurere de samme sykdommen der Jod-mangel er årsaken eller en del av årsakene til slike sykdommer. Her er vitenskaplige fakta fra noen av verdens fremste eksperter.

1.Hva er Jod? Jod er et grunnstoff som ble renfremstilt fra havtang i 1813 av to uavhengige kjemikere; franskmannen Gay-Lussac og engelskmannen Humphrey David. I likhet med alle grunnstoffer trenger kroppen til mennesker og alle kjente dyrearter Jod for å fungere normalt.

Ved for lite tilførsel av Jod via maten vil dette føre til ulike symptomer og sykdomstegn.. Mange av disse endringene har opp gjennom tidene fått ulike navn; uten at de som navngav lidelsene visste at det var Jodmangel/underskudd som lå bak.

2.Hvilke deler av kroppen trenger Jod ? Det er en vanlig misforståelse at det bare er tyreoidkjertelen som trenger Jod for å lage stoffskiftehormoner.

Prof. Eskin

Faktisk er det bare 5% av Jod som tar veien til tyreoidkjertelen (skjoldbruskkjertelen). 70% havner i muskulatur. 20% ender opp i huden. Resten går til alle celler i kroppen, spesielt alle kjertler, brystvev, immunsystemet, nervevev og blodårer.

Det finnes ikke en eneste celle i kroppen som ikke trenger Jod. Av denne grunn kan Jodmangel /Jod underskudd opptre som årsak til eller bidrag til en hvilken som helst sykdom.

Den totale mengde Jod i kroppen kan lagre  er beregnet til ca 1500 milligram Jod .

2.Hvordan får jeg i meg Jod? Normalt skal man få i seg Jod via kostholdet. Men i motsetning til mange andre grunnstoffer; er Jod innholdet i jorda og derved maten vi får

fra joda i form av planter og dyr som lever av slike planter en sjelden vare. WHO som har en meget sparsom antagelse om hvor mye man trenger landet på 150 mikrogram Jod pr dag. ut fra disse forsiktige anslag  anslår  WHO at 50% av verdens befolkninger får i seg for lite Jod via daglig kostholdet.

Tall som ble fremlagt på konferansen Den Medisinske Jod- konferansen 4-6 Oktober 2007 i Coronado i California   viste helt andre tall. Vede måling av kroppens reelle Jod-behov kom man frem til at 95.6% av i alt 4000 testede personer led av direkte Jod-mangel.

For Norge eksisterer det ingen tall; men vi må tro at det er likedan her.

3.Hvor mye Jod trenger hver dag for ikke å ha Jod-mangel? Det avhenger selvsagt av alder, vekt, helsetilstand og graden av mangel på Jod!!  I følge erfaring gjort av Dr. David Brownstein på mer enn 3000 pasienter må man for å korrigere en påvist mangel/underskudd tilføre 25-50 milligram Jod pr dag inntil man ved måling ikke lenger har påvist Jod-behov. Andre leger som professor Bernard Eskin som forsket på Jod i mer enn 40 år oppnådde resultater med 3-6 milligram uorganisk Jod pr dag.

4. Hvordan kan jeg måle mitt Jod- behov? Det finnes ingen målemetode i Norge som på god måle kan måle ditt Jod-behov!! Måling av Jod i urinen sier bare noe om hvor mye Jod du spiste siste 24 timer. I USA derimot kan man gjøre en Jod-belastings test. Man inntar en viss mengde Jod og måler hvor mye som kommer ut i urinen. Når mer enn 90% kommer ut i urinen er kroppens depoter fylt opp. Basert på en slik test var det at Dr. Brownstein kom frem til sine anbefalinger (se ovenfor).

5.Hvilken vanlige helseproblemer blir bedre av Jodterapi fordi det ligger en Jodmangel i bunnen?  I følge erfaringene til doktor David Brownstein erfaring med mer enn 3000 pasienter har følgende lidelser blitt bra eller bedre med Jod-terapi.

 • Diabetes
 • Utmattelse
 • Hemorroider
 • Dupeytrens Kontraktur
 • Økt slimproduksjon
 • Hodepiner, migrene
 • Spyttkjertelsteiner
 • Fibrocystisk brystsykdom
 • (Andre )Sykdommer i brystene
 • Skjoldbruskkjertellidelser (hypothyreose, Graves sykdom mm)
 • Underlivsbetennelser hos kvinner
 • Infeksjoner av ulikt slag
 • Cyster på eggstokkene
 • Peyronies Sykdom (krumming av penis)

6. Finnes det en forbindelse mellom kreft og Jodmangel ? Forskningen til professor Bernard Eskin  på ulike forsøksdyr viste at det er en forbindelse mellomJodmangel og utvikling av godartede og ondartede svulster i brystene. Erfaringenetil Dr. Brownstein, professorene Bernard Eskin , Guy E Abraham og William Ghent har vist at har vist at forstadiene til brystkreft kan reverseres med Jod.Jodmangel gjør at kreft i brystene vokser raskere, blir mer aggressive og  øker mer i størrelse.Erfaringene fra japanere som lever på tradisjonelt kosthold med lite animalsk protein og mye planteføde; herunder gjæret soya (Miso og Tofu) viser at inntaket av organisk bundet Jod varierer mellom 13,6 milligram pr dag til hele 200 milligram pr dag i enkelte kommuner på øya Hokkaido. De som lever på denne måten har verdens laveste forekomst av brystkreft, eggstokkreft og livmorkreft .

7.Hva er forbindelse mellom Jod og menns prostata: Japanske menn som lever på jodrikt, tradisjonelt kosthold har 10 ganger mindre prostatkreft enn i USA (som er sammenlignbart med Norge). Høyt Jod-inntak reduserer risiko for å få prostatkreft med 29%..Menn som lider av thyroidkreft har 31% økt risiko for prostatkreft. Omvendt er det 21% økt risiko for thyroidkreft når man har prostatkreft. Svulster i prostata som er i tilbakegang har høyere innhold enn Jod enn vanlig vev.

8.Betyr det at man kan prøve Jod som terapiform med kreft? Professor Guy Abraham Jodforsker og spesialist i endokrinologi ved UCLA skriver:” daglig inntak av Jodin/Jodid (Lugols væske eller Iodoral tabletter) i doser på 50-100 milligram pr dag vil redusere den oksidative byrden og skader på DNA. En slik effekt er antikarsinogen (hindrer kreft) i ethvert organ i kroppen”. Det er imidlertid et langt steg fra en slik vitenskap basert på erfaring med dyr, til å skulle gjennomføre det på kreftsyke!!

9. Hvilken type Jod bør brukes i Jodterapi ? Jodterapi med milligram doser og kontroll med Jod-belastingsprøver må skje i samråd med lege ! Det ideelle Jodtilskudd er i følge professor Abraham  enten Lugols oppløsning som inneholder  både atomært Jodin og Kalium-Jodid.eller  professor Abrahams egen  Iodoral som inneholder både Jod og kalium-jodid. Iodoral-tabletter selges  av firma Optimox. 

Neste artikkel: Flere spørsmål og svar om Jod-terapi av sykdommer fremkalt av Jodmangel.

@Copyright Øverbye. 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.