Lykkepillen øker mengden av serotonin i nervesystemet og forøker derved følelse av velvære .Men medisinen har dessverre en del uforutsette bivirkninger, blant annet innvirkning på stoffskifte.

Serotonin et kjemisk stoff med mange effekter.

Hjernens normale funksjon er avhengig av en rekke kjemiske stoffer , såkalte neurotransmittorer, som overfører nervesignaler mellom de ulike cellene i hjerne. En av disse stoffene er serotonin  . Serotoninet lages dels i hjernen selv ,og noe lages i tarmen .Fra tarmen  transporteres serotonin blant annet   til hjernen og er derved en bidragsyter til god hjernefunksjon.

Serotonin er involvert i kroppsfunksjoner som for eksempel

 1. Regulering av sultfølelse.
 2. Regulerer kroppstemperatur
 3. Bidrar til regulering av blodtrykk
 4. Reduser smertefølelse.
 5. Produksjon av slimet i tarmen.
 6. Øker humøret
 7. Søthunger: Lav serotonin leder sukkerhunger.
 8. Nattesøvn: Om natten omdannes serotonin til søvnhormonet melatonin.
 9. Produksjon av kjønns hormoner
 10. Hjertets helse

Hva trenger du for å øke produksjonen av serotonin?

Serotonin produksjonen er avhengig av en rekke faktorer du selv har herredømme over. Start med regelmessig fysisk trening; dette vil booste hjernens naturlige produksjon av serotonin. Vitamin D3 i store nok doser vil sørge for at serotoninet frigis fra nervecellene. Sollys er i seg selv både en aktivator av serotonin via synsnervene og  samtidig vil eksponering for sollys selvsagt øke produksjonen av vitamin D3. Sommeren er derfor den ideelle tiden for å øke din egen produksjon av ”naturens lykkepille” ved å trene mens det foresatt er lyst ute .En morgentur før jobb, dersom du har anledning til dette, er derfor en smart anbefaling.

Produksjon av serotonin fortsetter nok av vitaminene  vitamin CB1, B6 og Folat (B9).Hvor mye man trenger avhenger av ens helsetilstand. Dersom man ikke har god helse ,trenger man tilskudd i større mengder enn det man får fra B vitamin rik mat.I tillegg til dette vil man trenge nok Magnesium og Zink.

Import av mineraler og vitaminer i store nok doser-

Et problem i denne sammenheng er norsk regler som setter strenge grenser for kjøp av  vitaminer  og mineraler i store nok doser til  at personer med helseproblemer kan få nok. Inntil videre er dette løst ved at norske borgere kunne importere vtaminer og mineraler fra andre land der man kan tillater salg av  produkter med innholdet terapeutiske mengder- så lenge dette kun er til eget bruk. Reglen er at man inntil videre kunne importere slike varer tollfritt  så lenge verdien var under 350 kroner.Dette har vært redningen for mange syke i alle år!

Privat import uten fortolling  blir muligens tettet i disse dager ved at regjeringen innfører null grense.   Alt du kjøper må  da gjennom fortolling og tillegges et tollgebyr på 150 kroner pluss selvsagt moms.

En boks vitamin er eller mineraler til  300 kroner vil derfor til sist ende på 562,50, dvs  tilnærmet en dobling. Dette vil gjøre at de som er kronisk syke og har dårlig råd faktisk får merkostnader som umuliggjør tilførsel av store nok doser.

Serotonin og lykkepiller og hypothyreose.

Som man allerede forstår: Har du et mangelfullt kosthold med lavt innhold av vitaminer og mineraler vil dette bidra til å redusere serotonin-produksjonen. Stress vil også forverre situasjonen. Til sammen kan slike forhold lede til depresjon.

I et forsøk på å løse problemene  med lav serotonin  har legemiddelindustrien utviklet såkalte SSRI legemidler som hindrer nedbrytning av  serotonin  . Det første av disse stoffene var  den fluorholdige substansen fluoxetin som  ble markedsført med navnet Prozac ,i Norge kalt Fontex. Pillene fikk snart navnet ”lykkepiller” fordi de gir en følelse av velvære  som mange brukere sammenlikner med en form for en   ” mild rus” .Er du interessert i dette tema kan man anbefale boka Takling Back To Prozac av  den amerikanske psykiateren  Peter R Breggin..

Ulempen med «lykkepillene «er at  kan hemme produksjonen av TRH hormonet som styrer hvordan hypofysen på sin side styrer thyroid-kjertlelen. Effekten blir da i følge  forskerne at det kan oppstå hypothyreose (1) Dette kan være forklaringen på  hvorfor så mange som 25% av alle brukere av SSRI legemidler  vektøkning.  Dersom du sjekker flere kilder om dette problemet vil du oppdage at det også finnes forskning som ikke understøtter at SSRI hemmer  thyroid-kjertelen.Forklaringen på uenigheten er at Dr.Lowe`s kilder er forskere synes å være blant få som har målt hvordan cellene i hypothalamus får redusert produksjon av hormonet TRH som styrer hypofysens produksjon av TSH.(1)

Husk som alltid: Gjelder det spørsmål om terapi, rådfør deg alltid med din lege!

 1. John C Lowe:The Metabolic Treatment of Fibromyalgia ,McDowell, 2000,               side 222-23

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2018

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.