Elektromagnetisk terapi, nyere forskning

Elektromagnetisk terapi, nyere forskning

I denne artikkelen skal vi se på nyere erfaringer med elektromagnetisk terapi etter annen verdenskrig, utført blant annet av NASA i USA.  Russisk forskning : Etter annen verdenskrig fortsatte forskningen som var påbegynt av Lakhowski i Frankrike i 1930 tallet i flere...