Fysisk syke trenger ikke psykiatriske diagnoser !

 
Ingen behøver å forklare deg hva det vil si å være syk: det er noe du opplever som avvik fra det å være frisk. En helsearbeiders oppgave er å notere alle dine problemer, gjøre relevante målinger, finne ut årsaker ved målinger og undersøkelser og deretter forme en forklaring. Så skal det  lages en forklaring og en behandling basert på kunnskap. Men fortsatt er det helsearbeidere som tror at at dersom de ikke finner svar er du ikke troverdig, og din helbred blir derved forsinket...
Fra serien: Selvhelbredelse
"De innbilt syke..."
Mind Your Health Club".

Mat for liv
Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.

Forskning: Borrelia er ikke en bakterie,men en parasitt.

 

I dagens debatt om Lyme-Borreliose omtales organismen som fremkaller sykdommen for en ”Borrelia-bakterie”[1] .Rent semantisk (språklig) er dette ikke direkte feil; fordi spirokete-formen er en variant av klassen ”bakterier”. Men dersom man omtaler Borrelia som art; finnes den ikke som en bakterieform ,men kan opptre i mange ulike former (pleomorf) og alle de ulike formene er varianter av er og samme organisme. Spiroketeformen (trådformen) er bare en av mange former av Borrelia!!

Borrelia en parasitt.

At det forskere nå kaller Borrelia faktisk har mange ulike former (pleomorfisme) og oppfører seg ganske forskjellig fra en vanlig bakterie som ser like dann ut hele livet (monomorf) gjør at moderne forskere nå klassifiserer den som en obligat parasitt[2]!! Vi snakker da om et helt annet scenario enn bare en vanlig bakterie; vi snakker om en klasse organismer som i naturen bor i en biotop og hvis funksjon er å sørge for at svake individer innen biotopen holdes nede[3].

Det kan i en viss grad sies at også bakterier og virus har samme funksjon. Men parasitter har en bredere misjon i skaperverket i følge forfatter Carl Zimmer; de er ” den andre skapelsen”; de organismene som valgte å leve inne i andre celler og organismer og lage sitt hjem der. Deres primære oppgave er i de fleste tilfeller ikke å drepe verten; men å et trygt hjem og så spre seg fra vert til vert via ulike veier som blodsugende insekter, urin, avføring, samleie. Overføringsmetodene er mange. Blodparasitter som Borrelia har primært spredd seg via flått, men mange pasienthistorier  tyder på  at parasitten også  kan spres ved samleie fra en smittebærer til en frisk person.

Og hva er konsekvensene av ”det andre skaperverket” : dvs parasittene ??  I følge Carl Zimmer rtvinger parasitter av alle slag verts-organismer  til å gjøre genetisk mottiltak mot sine parasitter og føre en kamp mot de hele livet.

Darwinism på en helt ny måte!!

Parasitter ;en del av evolusjonen?

Darwinistene mener at de mest tilpasningsdyktige individer overlever innen et visst miljø.Rett nok! Men Parasittologien tegner et annet bilde av situasjonen: det foregår også en kamp inne i ethvert individ på kloden der organismer fører en stille kamp mot sine parasitter! Farene truer både fra utsiden (Gammel-Darwinisme) og fra innsiden (Parasittologien)

Når bæreren svekkes av alder, feilernæring, miljøgifter , stråling, stress vil parasitten man bærer i seg få et overtak og fremkalle det vi kjenner som sykdommer. En svekket person som blir smittet med en parasitt kan få sykdommen kort tid etter smitteoverføring.

Vil du vite mer; klikk deg inn på My Health Club og les resten av artikkelen der og få et mer helhetlig syn på hvorfor mange kan leve med Borrelia i blodet hele livet uten sykdom ;såkalt friske seropositivity bærere og hvorfor mange syke kan mangle antistoff mot Borrelia og være seronegative syke. Parasitt-erkjennelsen forklarer også hvor mange er bærere og få er syke .Men viktigst av alt er diagnose og behandling av parasitter avviker fra behandling av en vanlig bakterieinfeksjon fordi——

[1] Tidsskriftet Nor Legeforening 2, 017,137 side 86-87

[2] Tylly K et al:Biology of Infection with Borrelia burgdorferi, Infect Dis North Am, 2008, June 22, 217-34

[3] Carl Zimmer: Parasite Rex.

Copyright Bjørn J Øverbye 2017

Disclaimer

Selvhelbredelse og antibiotikafrie Borrelia protokoller.

Alle helbredelse er innen visse grenser selvhelbredelse. Noen ganger må vi ha legehjelp, legemidler, kirurgi og andre terapier, men det er forbløffende hvor mye vi kan bidra med selv! Disse prinsippene er høstet fra 40 år som lege og egne erfaringer som Borreliose-pasient.
 

I forrige artikkel annonserte vi selvhelbredelse -Min egen Neuro-Borreliose var ikke uten medisiner, men uten antibiotika fordi legene stilte feil diagnose to ganger!  Derfor fikk jeg ikke den terapien jeg skulle når jeg trengte det. Jeg ble derfor henvist til å bruke  metoder som styrker sinnet, kroppens egen immunitet og som bygger . . .

Denne artikkelen er kun for betalende medlemmer i "Mind Your Health Club".

Mat for liv

Bli medlem her  -  hvis du allerede er registrert så må du først logge inn med ditt brukernavn og passord for så å oppgradere ditt medlemskap her eller klikk på Bli medlem knappen til høyre for å oppgradere.