En mikrobe som er på «alles lepper» for tiden er Borrelia. Her er noen glimt fra historien om  spiroketen.

Borrelia den offisielle historien !

Sjekk Internett og søk på Borrelia. Gjør det nå før du går videre ! Ta en pause og let i 5 minutter. OK du har gjort som jeg sa: ikke sant? Da fant du? Ok vi  summerer opp den offisielle versjonen på 1-2-3.

Leddgikt fremkalt etter flåttbitt hadde vært kjent i over 100 år da Allan Steere i 1975 valgte å kalle leddgikt etter flåttbitt hos pasienter fra Lyme kommune i Connecticut i USA  for Lymes sykdom[i] .

Willy Burgdorfer. Burgdorfer var insektforsker og mikroskopist. Han fikk tilsendt flått som leddgiktssyke hadde hatt på huden.

Burgdorfer publiserte i 1982 at årsak til Lymes Sykdom var at syk flått infisert med Borrelia-parasitter var det som fremkalte sykdommen. Som takk for innsatsen fikk han kalle denne parasitten for Borrelia Burgdorfer[ii].

Otto Obermeier oppdager bakterien vi kaller Borrelia i mikroskopet sitt.

Willy Burgdorfer var fra Sveits, han ble født i Basel i 1925. Han jobbet som insektforsker i USA og drev med noe han hadde lært i Sveits og som tyske mikroskopister hadde kjent til siden 1873 – nemlig å påvise Borrelia-mikrober hos syke mennesker. På den tiden  – i 1982 visste man i Tyskland følgende: Borrelia-infiserte flått gir opphav til en rekke lidelser, herunder leddgikt, nervelammelser med mer.

Forskeren som startet det hele [iii]var Otto Obermeier, han oppdaget mikroben i 1868 og skriver om sine oppdagelser i Zentralblatt fur die medizinische Wissenschaften  i 1873. Bakterien var oppdaget av mikroskopisten  Ehrenberg allerede i 1835.  Obermeier beskriver en trådbakterie (senere kalt spiroketer) i blodet hos syke med vekselfeber (en variant av Borreliose) overført av det han mente var ”lus”, men trolig kan ha vært flått. 5 måneder etter oppdagelsen døde Obermeier av kolera bare 30 år gammel.

1878 – Dr.Münch mener at spiroketer i magen på flått gir opphav til  sykdommer.

I 1874 foreslo doktor Cohen å døpe bakterien til Spirochceta obermeieri.  I 1878  foreslo den tyske legen doktor Münch at Obermeiers spirokete ble overført av syke flått. I 1908 ble spiroketen omdøpt til Borrelia etter den franske mikroskopisten Amedeo Borrell.

Franske mikroskopister ser Borrelia i magen på sykdomsskapende flått.

I 1910 fant de franske  mikroskopistene Sergent og Foley denne Borrelia spiroketen i magen på flått. Beviskjeden var sluttet! Fra da av visste leger i hele den tysktalende og fransktalende del av verden at flått overfører Borrelia fra syke dyr til mennesker. Man  kunne diagnostere mikroben i magen på flått og fra blodet hos syke. (http://www.lymenet.de) Han hadde også fra denne tiden antibiotika som kunne drepe Borrelia. Spirokete drepende antibiotika Salversan var på markedet  dette året (1910).

Ungarsk  mikroskopist: rett diagnose på 100.000 syke, burde han lære opp norske leger?

Dette betyr: Borreliose har vært kjent og kunne diagnosteres med stor presisjon siden 1910. Hvorfor tier 99% av alle helserelaterte nettsider på Internett om dette. ? Hvorfor tier man om mikroskopets fortreffelighet? Doktor Bozsik i Budapest har mer enn 95% treffsikkerhet og har analysert over 100.000 syke!

Copyright  Bjørn J Øverbye 2015.


Disclaimer:

Dette er helsejournalistisk stoff og ikke nødvendigvis hva Øverbye selv mener eller bedriver. Du må selv lese og vurdere innholdet og selv avgjøre hva du vil tro om det.


Kilder og Litteratur:

[i] Bjørn Johan Øverbye : Syk av Flåttbitt, Veiviseren Forlag, 2014

[ii] http://en.wikipedia.org/wiki/Borrelia_burgdorferi

[iii] http://www.nature.com/nature/journal/v151/n3824/abs/151194c0.html

[iv] Wright DMJ: Borrellia`s accidental legacy, Clinical Microbiol Infect 2009, 15,397-99

[v] se fotnote i.

[/restrict]

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.