Bør engstelige unngå snop og leskedrikk?

Share
Print Friendly, PDF & Email

Angst blir kan forverres av sukker fra leskedrikker viser en amerikansk studie.Bør det bety noe for deg ?

Er det greit å förbli et offer?15 psykoneurotiske ( 7 med angst) og 28 schizofrene( 8 med angst ) pasienter fikk så mye leskedrikk[i] at de fikk 100 gram ren glukose på denne måten. 4-5 timer etter inntak av leskedrikk steg innholdet av melkesyre i blodet mens pyrovat sank[ii]. Denne endringen i blodet var mest markant hos schizofrene. Forskerne oppdaget at forholdet mellom Laktat/pyrovat økte fra +4.0 hos pasientene som ikke har angst til +29 hos med angst. Dette indikerer at angst er knyttet til forstyrrelse i nedbryting av glukose.Undersøkelsen understøtter forskning som mener at angst utløses/forverres som engstelige inntar sukker og at man ved å måle forholdet mellom Laktat/pyrovat kan utsi noe om ”evnen” til å skape angst i nervesystemet. Dette understøtter at angst har en organisk komponent som må behandles via kosthold.Man spør derfor: bør vi ikke snart ta organisk psykiatri på alvor? Det vil si å skille mellom adferd på grunn av kjemisk forstyrrelse/hjerneskader og avvikende  adferd /negative tenkemønstre  på grunn av feil kunnskaper,stress og mistilpassing til sosiale forhold ?

 

( Kilde: Wendel et al :Glycolytic Activity in Schizophrenia fra læreboken av Hawkins og Pauling :Orthomolecular Psychiatry; Treatment of Schizophrenia, San Fransisco, W H Freeman,1973)

[i] I forsøket omtales leskedrikken som ”en slags cola drikke”.

[ii] Dette betyr at cellene ikke klarer å nedbryte det høye inntaket av sukker komplett og at en stor andel derfor nedbrytes via det som kalles anaerob forbrenning av glukose. Glykolysen omdanner da glukose til pyrovat og så til melkesyre.

Copyright Bjørn J Øverbye 2015

Som alltid les vår :Disclaimer

Share
Posted in Angst, Diverse and tagged , , , .

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.