Ansvarsfraskrivelse

Print Friendly, PDF & Email

Det vi legger ut på denne nettsiden er bygget på arbeider til en rekke mennesker som er nevnt ved navn og det er henvist enten direkte til deres arbeider eller til andre nettsider som omtaler disse forskerne, vitenskapsmennene, økonomer, politikere, journalister, leger, psykologer eller enkeltmenneskers arbeid, opplevelser og arbeider.

Vi samler slik informasjon; filtrerer og ordner det slik at det skal kunne forstås av flest mulig personer. I de enkelte posteringene på dette nettstedet prøver vi etter beste evne å få frem klart og tydelig hva de kildene (personers uttalelser eller deres arbeider) vil fortelle oss. Det er naturlig at siden vi høster fra mange ulike kilder så kan enkelte personer eller deres arbeider (bøker, artikler, journalistiske eller enkeltpersoners direkte erfaring) enten representere mainstream media eller avvike betydelig.  Dette betyr ikke at dette nettstedet stiller seg bak  alle slike kilder, men vi presenter de fordi vi mener de sier noe om mangfoldet i opplevelsene av verden.

Det er selvsagt at med en vid horisont og ved at vi ikke representerer noen enkelt gruppe, institusjon, religion, livssynsorganisasjon, økonomisk interesse eller industriforetak så vil mange innlegg kunne inneholde erfaringer, synspunkter og teorier som ikke er mainstream.

Vi er ikke redd for at dette skal forlede noen. Vi tror på enkeltindividets evne til selv å bedømme og vi vil avstå fra  å pålegge oss selv intellektuell munnkurv bare fordi vi bruker kilder eller personer som ikke er mainstream. Dette er i pakt med vår tro på et pluralistisk samfunn og usvikelig tro på  det normalt fungerende enkeltindividets evne til selv å bedømme hva som er rett for de selv.

Mentale, moralske eller sosiale avvikere vil alltid finnes og i et pluralistisk, multi-etnisk og multikulturelt  samfunn. Fordi slike finnes har vi en streng policy på å ikke oppfordre til eller støtte under nedbrytende adferd eller handlinger, ideologier, religioner, vitenskapelige forsøk som kan skade mennesker, dyr eller naturen!

Når vi ser bort fra dette er det ikke vår oppgave å drive sensur av vitenskaplig fakta eller teorier – det er det du som leser som skal bedrive når du leser. Sensuren skal og må du selv gjøre. For å gjenta poenget: vi bedriver ansvarlig journalistisk med kildehenvisning. Det vi bringer videre er ikke nødvendigvis identisk med det vi selv støtter i handlinger, ord eller gjerninger.

Vi setter pris på ditt besøk og minner om Dr. Bjørn J Øverbye`s agenda:

” Verden blir kun bedre ved at vi øker vår kunnskap om den med et nøytralt sinnelag fri for tro, fordommer og sensur. Når kunnskap er samlet må den systematiseres og deretter brukes med et varmt hjerte for andre og ikke brukes til å påføre mennesker, dyr eller natur smerte eller skade. Dersom du som leser har valgt å tro på en Gud som har skapt alt, mener vi at det beste vi kan gjøre er å se skaperen av alt i alt og alle. Da vil du handle som en opplyst sjel og verden blir bedre å bo i for enhver som vil seg selv noe godt!”

dbs_skull-blog-divider