World Economic Forum vil forandre verdensøkonomien, matproduksjonen og menneskers demokratiske rettigheter for å redde oss fra klimakrisen slik FN´s klimapanel IPCC hevder.Alle skal ofre for å redde jorda, også verdens fattige nasjoner som ikke har noe å ofre. Men hva om IPCC tar feil ? Kan det hele være at krisen er konstruert for et politisk formål slik disse fakta avslører ?Vi overlater til leserne å avgjøre.

Dette er ikke et innlegg for klimaskeptisisme. Klima blir varmere og været endrer seg.Men fakta som fremlegges indikerer at troen på at alt er menneskefremkalt synes å være feil, noe sentral vitenskapsfolk innen IPCC også innrømmer ,men har forsøkt å skjule for offentligheten.Dette forhindrer ikke at tiltak for en grønnere og renere verden er noe dårlig ide,men da bør det komme fra de riktige folkene i de enkelte land.

Klima på vei mot katastrofe: Ingenting skremmer folk så mye som en katastrofe som rammer alle. FN´s klimapanel IPPC er den perfekte beskrivelse av en slik katastrofe. Forskere tilknyttet IPPC har i årtier arbeidet med en datasimulering klimamodell som beskriver klodens klima.Ut fra modellen kan man forklare hva som har skjedd i fortid og forutsi hva som skal skje i fremtid.

Sentralt i modellen står den såkalte «hockykølla» som beskriver en plutselig og brå temperaturstigning som er underveis og så deretter vil komme helt ut av kontroll når jordas temperatur har økt 1,5 grader Celcius over gjennomsnittet for de foregående 100 år . Forklaringen på at en slik temperaturstigning vil finne sted er økning i klimagasser slik som CO2, nitrogenoksid og metan. Klimamodellen sier videre at når jordas gjennomsnittlige temperatur har steget med 1.5 grader Celcius , så når man et punkt hvor hele systemet kan bryte sammen. Og i følge nettsteder som Climate reality project.org har temperaturen alt passert 1.5 grader Celcius og vi er allerede utforbakke dvs klimakrise! Ikke noe kan være mer i harmoni med hva World Economic Forum har hevdet i årevis.

BBC som talerør for World Economic Forum? Frem til 2004 kjørte BBC flere klimakritiske programmer .Men dette tok slutt da Sir David King , World Economic Forums klimaekspert, som ba statsminister Tony Blair , også World Economic Forum medlem, om gjøre global oppvarming til en sentral politisk sak. Det som ble regjeringen politikk ble derved BBC´s politikk. Etter dette begynte BBC å gjøre programmer med tema som:

  • Er det for mange mennesker på jorda? Kan klima bli bedre dersom menneskelig forbruk og utslipp reduseres(dvs depopulasjon)
  • Trenger vi kjøtt? Kan vegetarisk kosthold redde planeten?
  • Kan vi skape en bedre fremtid ved å skape nye hus og byer med null karbon utslipp ?
  • Hvordan kan vi bruke økonomiske tiltak for å styre folks forbruksmønster.

Disse emnene er kjerne-emner for World Economic Forum som gjenfinnes på deres websider for den som vil lete og å lese.Det er med andre ord ikke snakk om konspirasjonsteorier; men åpen politikk for åpen skjerm.

Climagate 1 : 2009: Etter 5 år med pro IPCC programmer på BBC og TV stasjoner i de fleste land i verden kom det et bombenedslag for IPCC troverdighet da en anonym person i 2009 lekket en stor mengde dokumenter fra East Anglia Climatic Research Unit (CRU) som viste at deler av IPCC modellen var belemret med betydelige feil. Den såkalte «hockeykølle-grafen» som viser en brått stigende temperatur var bygget på delvis forfalske data. Sentral i skandalen var professor Johnes, sjef for CRU. Ved å nedjustere jordas temperaturer i fortiden og oppjustere temperaturmålinger fra nyere tid fikk man til den brått stigende temperaturen som skremte både forskere, politikere og publikum.

Climagate 2: 20011: Slapp den samme kilden 5000 e-mailer som ytterligere bekreftet at IPCC data som inngikk i datamodellen for klimaendringer var belemret usikkerhet, at data var manipulerte og at modellen var delvis påvirket av ytre politiske styringer og ikke genuin vitenskap.I en mail skriver Jonathan Overpeck ,en av de ledende vitenskapsmennene i IPCC at trikset er å se på hva som skal bli budskapet og så bestemme seg for hva slags data man skal ta med og hva man skal utelate! Climagate 2 bekrefter det skeptikere mistenkte: IPCC er i en viss grad et politisk bestillingsverk.

Climagate 3 :2013 : denne gangen ble det lekket ut hele 220.000 e-mail fra IPCC deltagere til CRU.Forskeren som lekket data skriver blant annet at de såkalt grønne tiltakene som Vesten foreslår vil ha liten innvirkning på klima ,men at tiltakene i fattige land vil lede til en økonomisk og humanitær katastrofe som vil vedvare i generasjoner. Dette er dystre ord og kan minne oss om at tiltakene vil lede til en depopulasjon av mennesker i den fattige del av verden.

Det er ingen klimakrise ! Hevder 1605 fremtredende vitenskapsfolk fra hele verden herunder to Nobelprisvinnere som har dannet organisasjonen Climate Intelligence (Clintel.org) I et signert opprop kalt «World Climate Declaration»bygget på gjennomgang av et stort antall vitenskaplige avhandlinger og analyse av IPCC modellen konkluderer vitensklapspersonene med følgende :

  • Jorda har hatt perioder med både kaldt og varmt klima.Vi er nå inne i en varmere periode uten at at det hele er menneskeskapt.
  • Temperaturøkningen på jorda går saktere enn IPCC modell forutsier.
  • Klimamodeller kan aldri tjene som basis for politikk. Betydningen av klimagasser er overdrevet.
  • CO2 er ikke en farlig klimagass , økt CO2 fører til økt plantevekst og har ført til økte avlinger over hele kloden.
  • Det er ikke vitenskapelig bevist at temperaturstigning har ført til økt ekstremvær.
  • Det er ingen grunn til klimapanikk og heller ingen grunn til netto CO2 utslipp innen 2050.Bedre å adaptere seg til et endret klima enn tiltak man nå driver med.

Mere informasjon følger

@ copyright Øverbye 2023

Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.