Kan mer enn 0.8mg Folinsyre pr dag gi kreft? del.2

Mange  leger mener at tilskudd med folinsyre kan øke kreftfaren og mange pasienter blir frarådet å ta mineraler og vitaminer i sin alminnelighet.Men fakta er annerledes .Folsyre kan i likhet med andre mineraler og vitaminer forebygge kreft.

Les mer