Mange  leger mener at tilskudd med folinsyre kan øke kreftfaren og mange pasienter blir frarådet å ta mineraler og vitaminer i sin alminnelighet.Men fakta er annerledes .Folsyre kan i likhet med andre mineraler og vitaminer forebygge kreft.

Folinsyre og kreft: den norske studien del 2.

I gårsdagens nyhetsoppdatering tok vi for oss at mange sykehus og leger i Norge fraråder pasienter å bruke mer enn 0.8 milligram folsyre (Vitamin B9) fordi de referer til en norsk undersøkelse av hjerte –kar syke som brukte betydelige mengder blodtrykksmedisin og der de som inntok Folsyre hadde en svak økning i kreft i forhold til de som ikke inntok vitaminet. Som vi mener å funnet bevis for i gårsdagens nyhetsoppdatering er studien ikke relevant for rådene legene gir i etterkant av studien.

Studien som ble ledet av 11 norske leger og hadde ikke utgangspunkt i egne møter med pasienter.( From: http://jama.jamanetwork.com/ by a Norwegian Knowledge Centre for the Health Services User on 12/03/2014) De visste derfor ikke tilstrekkelig om pasientene til å ha noen formening om pasientens almene helse ut over tester som var et mål for B12 og B9 effektene. I stedet ble det ”høstet” fra to store randomiserte doble blind studier kalt Norwegian Vitamin Trial (NORWIT) og Western Norway B Vitamin Intervention Trial ( WENBIT) som omfattet 6837 hjertesyke med trange blodårer til hjertet (ischemisk hjertesykdom). Pasientene ble delt i grupper: 1708 fikk B6 +B12; 1703 fikk B12+ B9 , 1706 fikk B6 og 1721 fikk ingen vitamintilskudd. Pasientene ble fulgt opp i 39 måneder på vitaminer og deretter 38 måneder uten vitaminer. Dersom dette er rett forstått ut fra studiens beskrivelse ; betyr det at de som fikk kreft ikke tok vitaminer i den siste halvdel av forsøket!! Dette reiser selvsagt spørsmålet om hva som skjedde etter at de tok vitaminene; om det tier studien.

Av alle som var med i studien fikk 4% av de som brukte folsyre og B12 kreft, av de som ikke brukte noe fikk 2.9% kreft. Forfatterne skriver ”..resultatene berodde i det vesentlige på en økning av lungekreft (av de som brukte B9 og B12)!!”. En differens på 1.1% for en kreftsykdom som i snitt forekom hos rundt 10% av det samlede antall deltagere må sies å være beskjedne tall og mange vil mene det ikke er signifikant selv om statistikerne selvsagt vil mene noe annet.

Tallene var slik : av de som fikk kreft døde 236 av kreft av i alt 6837 forsøkspersoner , 785 døde av andre sykeligheter. I placebo gruppen døde 51 av kreft i de andre tre vitamingruppene døde 49- 73 personer av kreft. Av ikke dødelig kreft var tallet 629: og av disse kom 137 innen placebogruppen og i de tre andre gruppene varierte det mellom 151-172.

Studiens svakhet er selvsagt at legene ikke visste nok om de sykes helse .kun at de hadde hjertesykdom og at man testet parametere for B vitaminer. Dernest er problemet at pasienten gikk på legemidler og å gi vitaminer til sterkt medisinerte pasienter er ikke noe man gjør uten å ha undersøkt behovet for ulike vitaminer det og ha kunnskaper hvordan vitaminer påvirker legemidlenes effekt. Det eneste den gir grunnlag for å si er:

Pasienter med ischemisk hjertesykdom som bruker legemidler for disse har en svak økning i forekomst av kreft dersom de tar en viss mengde B12 og B9.

Professor Werbach studiene.

En mer troverdig utsagn kommer fra professor Melvyn R Werbach`s store firebinds verk om ernæring bygget på flere tusen artikler fra hele verden (Third Line press INC; www.third-lin.com ). I avsnittet om kreft kan man lese følgende om kreft og B-vitaminer. ” Fordi folinsyre kan spille en rolle i kreftdannelse ved å påvirke DNA syntese og celledeling er det utført mange studier som har studert relasjon mellom ernæring og ulike kreftformer ”. Her er noen:

  • Kvinner med livmorhalskreft har lave verdier av Folinsyre lokalt i underlivet.
  • Lave verdier av Folinsyre i livmorhalsen gjør vevet mer mottakelig for Human Papilloma Virus.
  • Folinsyretabletter kan reversere kreftforandringer i livmorhalsen.
  • Personer som inntar folinsyre har mindre tykktarmskreft og kreftforekomsten synker jo mer man inntar>!! Opptil 10 milligram Folinsyre ble inntatt uten økt risiko.
  • Pasienter med Ulcerøs Colitt har mer kreft i tarmen enn andre og legemidlet Sulfasalazin som brukes mot sykdommen reduserer folinsyre. Tilførsel av Folinsyre reduserer kreft i tarmen hos disse personene.
  • I den norske undersøkelsen av hjertesyke som brukte legemidler økte forekomst av lungekreft når de tok Folinsyre; men dette er stikk i strid med tall for de som ikke har hjertesykdommer. Werbach referer til undersøkelser der det er økt lungekreft blant de som har lite folsyre og samtidig røyker. I doble blinde randomiserte studier ble lungekreftsyke og pasienter med kreft i luftrøret faktisk bedre i sin kreft med folinsyre-tilskudd. Den norske studien må derfor revurderes med hensyn til vitenskaplig beslutningsstyrke.
  • Folinsyremangel kan også øke forekomst av spiserørskreft og kreft i magesekken.

Werbach oppgir i sitt verk Textbook on Nutritional Medicine side 190- 221 at man trygt kan ta 0.8 milligram Folinsyre hver dag for å forebygge kreft! Dette er for så vidt i tråd med norske råd: men den norske undersøkelsen blir ofte feiltolket dithen at folinsyre i sin alminnelighet kan gi kreft.

Mangel

Når dette er sagt er det av interesse å se på hvor mange som reelt er i Folinsyremangel. Werbach opplyser i sitt verk (side 34-35) at 60% av den amerikanske befolkning inntok mindre enn anbefalt dagsdose Folinsyre hver dag og 11% hadde verdier under nedre grense. Det vil si at 2/3 amerikanere trenger mer enn anbefalt dagsdose for å komme i balanse. Norsk kosthold og livsstil er nå stort sett like den amerikanske og tallene er relevante også for Norge. Utsatte grupper blant syke er: nyresyke, mage-tarm syke, ulcerøs Colitt, røykere, bindevevssykdommer, forhøyet stoffskifte, pasienter som bruker visse typer cellegift.

Vanlige symptomer på folinsyremangel over tid er anemi, depresjon, glemsomhet, forvirring, psykoser, hjerneskader, økning av flere kreftformer, unormale hjernebølger. Nervesymptomer kan opptre allerede ved beskjedne avvik fra det normale og tiltar jo mer alvorlig og lenger lidelsen varer.

 

Konklusjon:

Spørsmålet om kreft og folinsyre så langt blir da slik:

  • B12 + 0.8 milligram Folinsyre fører til en svak økning på 1.1% hos ischemisk hjertesyke som er sterkt medisinert med legemidler som betablokkere, Albyl E, statiner med mer. Økningen er observert over 77 måneder dvs 0,18% pr år økning. Omregnet i antall syke blir dette 2 dødsfall ekstra pr 1000 hjertesyk.
  • Folinsyre under 0.8 milligram beskytter mot en rekke kreftsykdommer hos folk flest som ikke hører med til gruppen hjertesyke.

Dersom dette skulle være nok til å fraråde noen å ta folinsyre blir et spørsmål av en viss akademisk og teoretisk interesse og burde ikke forhindre noen fra å ta folinsyre. Den beste kilden er organisk folsyre såkalt folat. Bra naturlige kilder er : Bjäst ,juicer fra Eden, Biota og kapsler fra Juice Plus laget av organiske bær/grønnsaker og frukter. Den ungarsk/amerikanske produktet Imunoplex er også bra og det amerikanske produktet Daily Bio Basic likeså. Helt ferske organiske produkter fra grønnsak –riket kan også være en mulighet .Men varmebehandling ødelegger folat, det samme gjør nedfrysning. Å innta folinsyre alene er ikke optimalt ; å innta det sammen med alle B-vitaminer slik de finnes i naturen er det optimale og korrekte. Slik sett burde man derfor velge organiske produkter i størst mulig grad.

@copyright øverbye 2014


Disclaimer:


 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.