I 1978 fikk den engelske forskeren Peter Mitchell Nobelprisen i kjemi for sine arbeider med vitaminet Q10.Noen få år senere oppdaget japanske leger at Q10 er livsviktig for hjertet og cellenes energiproduksjon.Mangel leder til tidlig cellealdring og hjertesyke.Tilskudd av Q10 bedrer helsen.

Energimedisin er

et annet ord for biofysikk; det vil si hva fysikere oppdager når de studerer medisin og prøver å finne diagnose-apparatur og terapimetoder som har utgangspunkt i fysikk.

Biofysikk/energimedisin er komplementær til kjemisk basert medisin, psykologi og fysikalske metoder (eks kiropraktikk og fysioterapi). Fordi fysikere benytter andre metoder i studiet av naturen enn leger får lovt til av myndighetene må deres konklusjoner nødvendigvis se annerledes ut. Dette foruroliger leger som av samfunnets ledere har blitt tildelt og dels tildelt seg selv herredømme over helse ,sinn ,sykdom og sunnhet ; at noen med helt andre erfaringer skal ha noe å bidra med. Men man må ta inn over seg at verdens mest avanserte medisin: romfartsmedisin ikke hadde vært mulig uten betydelige bidrag fra biofysikk.

Hva er så grunnoppdagelsen….

 i biofysikken ? En av de mest fundamentale oppdagelsene ,kanskje den mest fundamentale av alle er at alt liv i enhver for, ytring ,utseende enten det er den usseleste meitemark til det største eiketre til den minste blomst ,insekt, mennesker og alle andre skapninger er energivesener!

Planter gjør kunststykket å skaffe seg energi ved å omsette solens fotoner (solpartikkel-bølger) til energi i små skapninger so m stammer fra cyano-bakterier vi kaller kloroplaster som lever inne i alle planteceller. Sammen med CO2 , sollys og næringsstoffer fra joda lager alle planter energi.   Hva slags energi ? Elektro-magnetisk energi! Elektro-magnetisk energi er roterende ,bevegelige elektroner bundet til spesielle transportmolekyler.

Hos dyr skjer den samme energiproduksjon, men uten tilførsel av sollys. Vår dyreart mennesket lager i likhet med alle andre vesener utnytter glukose(sukker) ,fettsyrer som ”drivstoff” og drivstoffet ”forbrennes ” ved tilførsel av Oksygen til elektro-magnetisk energi slik som i plantene.

Mens plantene benytter seg av kloroplaster som energimotorer, benytter oksygenpustende skapninger seg av små ”husdyr” ; mitokondrier ,som lever inne i deres celler.

Så kommer poenget……

alle prosesser i naturen og i din kropp er avhengig av en viss energiproduksjon pr tidsenhet ,la oss si sekund eller millisekund , for å kunne fungere.

Dersom energiproduksjonen svikter begynner cellenes helse å forfalle og deres samlede prosjekt kroppen; det vil si du som fysisk/tenkende/følende vesen begynner å dø gradvis ut.

En slik gradvis energisvikt avstedkommer en tidlig aldring i cellene og resultatet blir enhver form for degenerativ sykdom du kan navnet på fra hypothyreose, leddgikt, neurologiske lidelser, hjerte-kar- sykdommer ( hjertesvikt, høyt og lavt blodtrykk med mer.)uansett hva deres andre årsaker er. Q10 tilskudd er derfor viktig for antialdring!!

Dette er ikke naturmedisin!

Dette er Nobelpris-vitenskap.

Du trenger dette for å overleve. Ditt liv avhenger av energi. Utgangspunktet for din helse helse avhenger ikke  av industriens medisiner ,men av energiproduksjon og å ivareta og forøke energiproduksjon er derfor verdens viktigste ”medisin” , nemlig forebyggende helsearbeid.

Når du først har blitt energi-svak kan legenes hjelpemidler bidra for en tid; men idealet er selvsagt å gjenskape energiproduksjonen og det er her koenzymer kommer inn. Koenzymer er enkle molekyler, ofte vitaminer eller vitamin-likende stoffer som hjelper enzymer til å holde alle kjemiske prosesser i gang; herunder energiproduksjon inne i dine billiarder av celler; alle med sine egne energimotorer: mitokondriene.

Q10 ble oppdaget av Fred Crane ved Purdue Universitet i Indiana i 1957.

Q10 ble klassifisert som et vitamin ,ikke bare det: et livsviktig vitamin du ikke kan leve foruten. Hvorfor? Fordi Q10-vitasminet er nødvendig for at mitokondriene skal lage energi til dine celler. 90%av all energiproduksjon i kroppen avhengerav nok vitamin-Q10!!Denne sensasjonelt viktige oppdagelsen ble gjort av Peter Mitchell ved Edinburgh Universitet. For dette fikk Mitchell Nobelprisen i kjemi i 1978,

Noen få år senere oppdaget japanske forskere at hjertemusklen, kroppens mest aktive muskel har et mye større behov for Q10-vitamin enn noen annen kroppsdel og det oppdaget at den fryktede og oftest dødelige lidelsen cardiomyopati kunne bedres ved tilførsel av Q10 i store nok mengder til at det hadde klinisk effekt.

Industrien har innsett dette…

og begynt å lage  syntetisk Q10 (patentmedisin laget av industriforetak) til brukt for å bedre helsen til mennesker med degenerative neurologiske lidelser. Det foreligger en del doble blind forsøk med Q10 og ulike neurologiske lidelser. Eksempelvis blir pasienter med Huntingtons sykdom bedre og dersom MS syke får 500mg Q10-vitamin hver dag føler de seg mer aktive og subjektivt bedre av den grunn.

Pasienter med Down syndrom som inntar store doser av vitamin Q10 beskyttes med nerveskader som følge av deres genetiske defekt og de konsekvenser dette har for en rekke organsystemer ,herunder hjerne og nervesystem!

Nettstedet MEDMERITS ™ som er kjent for bra og troverdig informasjon lister opp en rekke erfaringer med Q10 –vitamin som burde interessere deg ,din fastlege og gjerne spesialist. Eksempelvis kan vitamin-Q10 i store nok doser øke overlevelse ved underkjøling og liker du isbading kan du holde deg lenger varm i kaldt vann.

Videre kan Q10 redusere hodepine og migrene!

 Hva  angår hjerteforskning byr Q10 på spennende resultater..

Forskerne Per Langsjøen, Karl Folkers og Gian Paolo Gitarro oppdaget tidlig på 1970 tallet at hjertesyke hadde for lave verdier  av Q10 i blodet og i hjertemusklen og at graden av hjertesvikt var proporsjonal med manglen på   vitamin Q10. 

Deretter ble det igangsatt behandling med Q10 av 100 hjertesyke som ble fulgt i 10 år,med gode resultater! Det velrenomerte Nettstedet British Journal of Cardiology kan fortelle at det finnes 28 ulike vitenskaplige undersøkelser av effektene av vitamin Q10 på hjertesyke, 24 av disse konkluderte med positiv effekt!!

Det har vært reist kritikk mot dette fra enkelte forskere,men disse skeptikerne og kritikere overser noe viktig.Pasienter med hjertesvikt har redusert evne til å ta opp Q10 fra tarmen.Bruk av lave doser Q10 vil derfor lede til negative resultater.Skal man ha effekt må man i følge BJC innta minst 450 milligram pr dag.Ikke bare det: enkelte negativt innstilte forskere har også tydeligvis med viten og vilje brukt små doser Q10 sammen med statiner( kolesterolsenkende medisin som er kjent for å sabotere Q10) som et «bevis».Det er derfor så langt ingen grunn til å ikke innta Q10 når man vil forynge hjertet,fortebygge hjertelidelse eller bedre helsen for hjertesvikt!

Copyright Bjørn Johan Øverbye 2016

 

 Disclaimer

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.