Du hører argumentet stadig oftere: Spis vegansk og redd planeten.Her er en kort gjennomgang av en rapport av forsker  Laila Aas ved Norges miljø- og Biovitenskapelige Universitet om hva som vil skje i Norge om vi alle går hen og spiser slik EAT-Lancet dietten og Dr. Gunhild Stordalen anbefaler .Vil vi da redde planeten eller ruinere norsk landbruk og sjølberging ? 

Hva er EAT dietten ? Dette er forklart på flere blogginnlegg: et kosthold utviklet av 37 forskere fra flere land, betalt av Stordalen Stiftelsen i Norge, Welcome medisin firma og Lancet tidsskrift for leger i England. Målet for diettrådene har vært å sette sammen et kosthold som skal i størst mulig grad bygges på minimalt eller ikke noe kjøtt,melk,egg eller fiskeprodukter. I alt finnes den i tre varianter: lite animalsk,middels animalsk og rent vegansk.

Matvare Minimalt animalsk Moderat animalsk Rent vegansk
Kjøtt av alle typer 300 gr/uke 600 gra /uke 0
Fisk 300 gr/uke 700 gr /uke 0
Melk 1 750 gram /uke 3500 gr /uke 0
Egg 100 gr /uke 175 gra /uke 0

Resten av næringsbehovet skal dekkes delvis eller helt av bare frukt,grønt,korn,nøtter og planteoljer.Påstanden er at om vi omlegger maten etter EAT vil bondens jordbruk omlegges slik at det ikke skader miljøet eller bidrar til produksjon av klimagasser (Metan,Nitrogenoksid og Kulldioksid )

Hvordan disse tre diett -valgene påvirker landbruket. Det vanlige argumentet i pressen er; dersom man nedlegger husdyrhold av alle slag frigjør man arealer som før ble brukt til for, som nå kan brukes til menneskemat.Et slikt argument synes tiltrekkende, men er det reelt ? Her er konsekvensene av de tre Eat- diettene.

Konsekvens Minimalt animalsk Medium animalsk Rent vegansk
Jordbruksareal 60% nedlegges 42 % nedlegges 73% nedlegges
Grønnsaker Må 4 dobles Må 4 dobles Må 10 dobles
Frukt og bær Dobles Dobles Må 14 dobles
Import av planter vil beslaglegge… 4.3 millioner dekar i utlandet 2,5 millioner dekar i utlandet 5,8 millioner dekar i utlandet
Melkeproduksjon Reduseres 63% Reduksjon 33% Avvikles
Sau Reduseres 94% Reduksjon 87% Avvikles
Gris Reduseres 80% Reduksjon 60% Avvikles
Høns Reduseres 50% Ingen endring Avvikles
Kylling Økes med 10% Dobles Avvikles
Amme-kuer Avvikles helt Avvikles helt Avvikles
Geiter Avvikles helt Avvikles helt Avvikles

Delvis nedlegging av norsk landbruk :Det vil derved si at norsk landbruk slik vi kjenner det må nedlegges helt eller delvis.En delvis omlegging er mulig, men en total omlegging for sjølberging er ikke mulig. EAT-Lancet dietten bygger på utstrakt av import av råvarer fra land som dyrker GMO og bruker liberalt med sprøytemidler (Se vårt blogg innlegg om Glyfosat).

Kostholdsrådene anbefaler bruk av planteoljer som erstatning fra animalsk fett og nøtter som proteinkilde.Dette gir et ugunstig forhold mellom omega 6 (pro-inflammatorisk) og omega 3( betennelseshemmende )

Feil informasjon om kjøtt og melk : EAT dietten fokuserer på rødt kjøtt som en hovedårsak til sykdom.Dette støttes ikke av store undersøkelser som PURE som omfatter 245.000 personer i 80 land og heller ikke av Global Burden Of Disease som knytter sykdom til 15 ulike typer matvarer.I den siste studien fra 2018 ble risiko ved inntak av mye prosessert kjøtt, for lite melkeprodukter og mye rødt kjøtt rangert lavest, på hhv. 13, 14 og 15 plass.

Usikker vegansk matproduksjon : EAT-Lancet dietten forutsetter teoretiske mål om at norsk landbruk kan tilpasse seg nye krav om økt produksjon av bønner,linser som erstatning for kjøtt.Soya er ikke mulig å dyrke i Norge på grunn av lang vekstsesong. Linser og bønner har også lang vekstsesong og bruker opptil 4 måneder på å modnes og kan derfor bare dyrkes i Sør-Norge.Varierende klima gir varierende avkastning.

Var våre forfedre klokere enn dagens teoretikere? EAT-Lancet dietten er et teoretisk kosthold som aldri er prøvd ut på mennesker over tid ei heller prøvd ut i et nordisk land og deretter vurdert hvordan dette vil påvirke landbruket. I stedet er det regnet ut på grunnlag av utvalgte forskningsresultater fra undersøkelser tilpasset et gitt politisk mål: reduksjon i husdyrhold.

Men hvordan overlevde nordmenn da vi var fattige og selvforsynte: ved husdyrhold. Gris, noe høns, geit og ku var bærebjelken i norsk landbruk. Avføring fra dyra var gjødsel til jorda der man dyrket matkorn: for det meste havre,bygg og rug og i sørlige strøk hvete.

Så ble nasjonen rikere på penger og innføring av industrielt jordbruk førte til massiv fraflytting fra små gårder som ble ulønnsomme. I dag må vi importere 50% av alt vegetabilsk og prosenten vil øke hvis vi alle blir veganere.Den veganske bevegelsen,uansett hvor idealistisk den er og hvor bra den er for dyr; er ikke bærekraftig i et land som Norge.

«Geita blir borte med EAT-kostholdet. Her en flokk på 1100 moh. Ullensvang i Hardanger»–Illustrasjon L.Aaas

Laia Aas skiver: «De tre bærekraft definisjonene fra FAO sier; «å ivareta mulighetene for matproduksjon for nåværende og kommende generasjoner». Med gårdsbrukene som nedlegges, forsvinner like mange bønder med kunnskap om hvordan maten skal produseres på vårt spesielle naturgrunnlag. Verken bønder eller husdyr kommer tilbake. Arter og sorter av matplanter, samt arter og raser av husdyr, og genetikken de representerer, er også en viktig del av Klodens biodiversitet «

Hva skal komme i  stedet ?GMO og liberalt bruk av sprøytemidler slik EAT-Lancet gjør kan knapt nok sies å være bra:Likevel skjer det gradvis ved at matvareproduksjon og kostholdsråd styres ovenfra med FN og WEF på toppen og deretter via kommandolinjer nedover til regioner og så til enkelte land for deretter å havne i norske forskermiljøer, politiske miljøer og så til sist nå publikum. Når publikum overbevises og matvanene endres vil bonden til sist følge med. Det skjer gradvis.I Oslo skjer det ved tvang når byrådet i 2020 underskrev avtale med C40 agendaen dannet av medlemmer i WEF .Deretter krever byrådet at alle ungdomsklubber,barnehager og ungdomsskoler skal få gratis vegansk mat.Institusjoner skal få 50% kjøttreduksjon i første omgang. Og så vil tragedien gradvis skje.Vi vil få tilbake rester av et jordbruk som ikke kan brødfø nasjonen med nærende mat. Hvor står vi da ? Vi står der mange nasjoner vil havne:i kamp om importmat til høystbydende, dersom det er nok å skaffe.

Laila Aas : EAT- Lancet Rapporten og The Global Reference Diet- konsekvenser for norsk landbasert matproduksjon ,matsikkerhet og bærekraft.

 @Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.