Også kvinner trenger testosteron for å ha et godt liv. Lave verdier kan føre til beinskjørhet, urin inkontinens, redusert kognitiv funksjon, mindre livslyst og redusert sexlyst .Med riktig dosert testosteron kan situasjonen bedres. På tide med en tur til legen for å måle testosteron-verdiene ?

 

Menn og kvinner har alle de samme kjønns- hormoner; men i forskjellige mengder! Også kvinner har derfor mannlige kjønnshormoner: Binyrene lager androgenene Androstenedion og DHEA (Di-Hydro-Epi-Androstenedion) som omvandles til Testosteron i kroppsvev. Eggstokkene lager i tillegg til østrogener små mengder testosteron. Følgende tilstander resulterer i reduksjon av disse hormonene hos kvinner:

  • Barnefødsel
  • Kjemoterapi ved kreft
  • Kirurgisk inngrep (Binyrestress)
  • Endometriose
  • Psykiske traumer og depresjon.
  • P-pillen
  • Fjerning av eggstokker pga kreft eller annen sykdom.
  • Aldring, herunder overgangsalder.

Når produksjonen av testosteron i eggstokkene og testosteron-forstadiene som lages i binyrene avtar som følge av slike tilstander; inntrer det over tid inntrer endringer som fører til redusert helse. Her er noen av forandringene som er observert.

Testosteron og beinmasse: Østrogen og testosteron er viktige for nydannelse og vedlikehold av beinmasse og derved styrken av kroppens knokler. Testosteron binder seg til spesielle reseptorer på beinvev og noe testosteron omvandles til østrogen. Når kroppens produksjon av testosteron avtar vil beinvevet over tid blir skjørere. Langvarig fall i mengden testosteron slik man ser ved aldring leder til økt forekomst av beinbrudd hos såvel menn som kvinner.

Testosteron og hjernen: Testosteron og østrogen er begge viktige hormoner for hjernen. Nedgang i disse hormonene kan over tid føre til reduserte kognitive evner. I en vitenskapelig studie av 402 kvinner ble det vist at lave verdier av androgener i tiden etter menopausen medførte dårligere kognitive evner. Vitenskapelige studier av tilskudd av testosteron til kvinner med lav testosteronverdier i blodet har imidlertid være noe motstridende og dersom man skal se noen bedring må man få hormonterapi over lenger tid (måneder) og helst sammen med østrogen.

Testosteron og sex : Østrogener gjør kvinner til kvinner; mens testosteron er viktig for lysten til å ha sex. Mayo-klinikkensom regnes som en av de mest toneangivende sykehus og forskningssentre i USA anbefaler at man prøver med Testosteron tilskudd til kvinner som enten har fjernet eggstokkene på grunn av sykdom/kreft eller som etter menopausen har redusert sexlyst og ikke blitt bedre ved østrogentilskudd.

Testosteron og urin inkontinens: Vansker med å holde tilbake urinen er et tiltagende problem for mange kvinner. I en større amerikansk undersøkelse av 2321 kvinner over 20 år hadde 37.5% stress inkontinens, 29.8% inkonstans forbundet med sterk trang til å late vannet og 16.4% hadde blandet inkontinens. Det ble påvist samband mellom stress inkontinens og blandet inkontinens og laver verdier av testosteron.

Bør kvinner prøve testosteron-terapi? Det er et komplisert spørsmål som bør overlates til en spesialist i medisin etter at man har tatt blodprøve av alle kjønnshormoner. Det ville være galt å ikke prøve testosteronterapi dersom alt ligger til rette for å kunne forvente bedring når indikasjonene er som nevnt ovenfor. Dr. Eugene Shippen har i boka Testosteron Syndrome (M Evans forlag ,2007) beskrevet forskning på nytten av testosteronterapi for både menn og kvinner og skriver at dersom blodverdiene er under 30 nanogram/desiliter kan man forvente positive resultater ved tilskudd av testosteron. Shippen skriver:” Hvis en kvinne finner at hun har mindre libido(sex lyst) enn før og hun samtidig har mindre energi, ikke har nok livsgnist eller livslyst (”sparkel”); da er det trolig hormonene det er noe galt med.Dette er typisk for lave verdier av androgener(mannlige kjønnshormoner) Tap av muskelmasse og osteoporose vil også værer en indikasjon ”(Side 156)

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.