Tilskudd av vitaminer og mineraler er bevist å kunne forebygge og dels helbreder øyensykdommen grå stær; en øyensykdom som rammer 30% av alle voksne over 65 år. På tiden å gjøre noe for å redde synet og muligens unngå operasjon?

 En av tre får grå stær: Grå stær også kalt katarakt er en degenerativ sykdom som rammer en av tre voksne over 65 år. Sykdommen fører til en gradvis fordunkling av øyets

linse vil i de fleste tilfeller forverres over tid og leder til blindhet dersom man ikke operer i tide. Hvert år legger 30.000 menn og kvinner seg” under kniven” og går fjernet linsen og satt inn en kunstig linse i stedet. I det fleste tilfeller er et slikt inngrep uproblematisk; men i 1-2% av tilfellene kan det oppstå komplikasjoner som i verste fall kan lede til permanent redusert syn.

Men hva om det fantes en metode for både å forebygge og muligens helbrede en grå stær slik at man kan unngå operasjon? Her er noen fakta som de fleste ikke kjenner til.

Zink: den amerikanske øyenlegen Gary Price Todd gjorde på 1980 tallet en meget interessant oppdagelse av forbindelsen mellom Zink og aldersbetinget grå stær: Når man operer grå stær tar man ett øye ad gangen. En av pasientene begynte å bruke multivitamintilskudd og Zink for å påskynde tilhelingen etter operasjonen. I løpet av få uker førte dette til at det øyet som ikke var operert begynte å bli bedre for så innen seks måneder å bli så bra at Todd ikke behøvde å operer det.

Etter denne erfaringen begynte Todd å gi alle pasienter som skulle opereres for grå stær samme tilskudd før han i det hele tatt tenkte på å operere. Resultatet av at 67% av alle pasienter ble bedre og 50% ble så bra at de ikke behøvde operasjon.

De som hadde best nytte av Zink tilskudd var pasienter som hadde fordunkling av linsen på grunn av melkeaktig avleiring på lisens overflate (Cortex). De som hadde andre typer grå stær hadde ikke samme nytte. (Prevention, 1985 ,74 -75 og Nutrition and Disease, The Donning Company, 1983)-

I forståelsen av forbindelsen mellom Zink og aldersbetinget grå stær oppdaget den romanske øyenlegen Dr. Jaru i 1997  at innholdet av Zink i linsene som ble operert ut lå under det som var normalt. Det må derfor bety at en årsak til aldersbetinget grå stær er en mangelsykdom på grunn av zinkfattig kosthold og at Zink tilskudd virker tilhelende fordi det tilfører kroppen noe den må ha i en viss mengde for å ikke utvikle grå stær.

Vitamin C: vitamin C er en viktig antioksidant (avgifter) i kroppen vi bare får via kostholdet. For lite vitamin C i forhold til individuelle behov leder over tid til ulike grader av mangelsykdommen skorbut, på norsk skjørbuk. En av problemene ved langvarig underskudd på vitamin C synes å være utvikling av grå stær. I en undersøkelse av den britiske øyen- legen  S Miles Bouton jr  fra 1937 viste det seg at pasienter med grå stær hadde lave verdier av vitamin C i linsen. Siden vitamin C bare tilføres via kostholdet er konklusjonen at også denne typen grå stær er en mangelsykdom.

I 1939 utgav den brasilianske øyenlegen Dr. Muhlmann og Dr. Bouton en avhandling som viste at 60-90% av alle pasienter med begynnende grå stær ble bedre av tilskudd med vitamin C til maten.( Achives Ophtalmology Buenos Aires 14: 552-75,1939 )

Selen: selen er en viktig faktor for å produsere avgifterenzymet glutation peroksidase som er nødvendig for å holde øyets linse klar og ren.  I en undersøkelse foretatt av øyenlegen dr. Swanson i 1971 viste det seg at personer med aldersbetinget grå stær hadde lavere verdier av Selen i lisen enn hos de med normal linse (Biochemical Biophysic Research Communications 45: 1488-96,1971) Ut fra slike oppdagelser burde man forvente at tilskudd av Selen til kostholdet hos de med lavt inntak av Selen burde gi resultater.

Omfattende forskning  på effekten av tilskudd av selen til kostholdet har imidlertid vært noe varierende med hensyn til reduksjon i forekomst av grå stær. I en større undersøkelse av 1020 personer i aldersgruppen 55-75 var den en reduksjon på forekomsten av grå stær på 18% hos personer som inntok daglig et multivitamin tilskudd som inneholdt selen. Siden disse personen ikke hadde blitt vurdert for sitt inntak av selen i maten er det trolig at de 18% som hadde nytte av selen var de med for lite Selen i det daglige kostholdet!! Det er derfor god grunn til å innta Selen som kosttilskudd.

Vitamin E: er nødvendig antioksidant for å forhindre fordunkling av linsen. Ulike undersøkelser har vist at personer med lavt inntak av vitamin E via maten har økt risiko for å utvikle grå stær. En kanadisk undersøkelse viste at de som inntok daglig vitamin E hadde bare 40-45 % så stor risiko for å utvikle grå stær som personer som ikke inntok slike tilskudd. Jo høyere inntak av vitamin E man inntok jo mindre var risiko for grå stær.

Hva bør man så gjøre? Dersom man ikke vet hvilket mineral eller vitamin man får for lite av i kostholdet er en fornuftig løsning i følge den amerikanske øyenlegen Robert Azar som behandler 25.000 pasienter årlig å leve på en diett bestående av fisk, kylling, grønnsaker og frukt og ta en ekstra tablett vitamin C, Zink og E.(Azar, Prevention, Julinummeret 1983) Dette førte til at mange av grå stær pasientene ble så mye bedre at de kunne unngå operasjon. I tillegg bør man absolutt ta en multimineral-vitamin kapsel av typen Biobalanse. Slike tiltak vil både  øke sjansene for å forebygge og å helbrede en allerede eksisterende  grå stær. Uansett hvor bra dagens kirurgi er; er det ingen tvil om at den linsen man er født med og som bør vare livet ut er den beste !!

@ Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.