God hjertehelse – Høyt blodtrykk rammer rundt 40% av befolkningen i løpet av livet. Her er fem enkle kostholdsendringer du kan gjøre for å forebygge og redusere høyt blodtrykk.I tillegg har vi tatt med 3 viktige mineraler som kan vi høyt blodtrykk dersom du har for lite av en eller flere av de.

Høyt blodtrykk: er når undertrykke (diastolisk trykk) stiger over 90 millimeter kvikksølv og overtrykk (systolisk blodtrykk) stiger over 140. God hjertehelse er viktig, man må da iverksette blodtrykkssenkende tiltak som i første omgang ikke behøver å være legemidler. Tiltak som vektreduksjon, daglig mosjon og spise sunnere. Slike tiltak kan gjøres sammen med lege og ernæringsfysiolog og vil i mange tilfeller kunne være nok til å unngå legemidler enten for noen år eller for alltid; alt avhengig av forhold man ikke kan kontrollere som aldring og arv.

Det kan være smart for all å kjøpe et elektronisk blodtrykksapparat og måle blodtrykket liggende, sittende og stående på fastende hjerte en gang i uka dersom man er i risikosonen og for å måle effekten av tiltak. Dette forhindrer selvsagt ikke at man skal bruke lege, men måling i eget hjem når man ikke er stresset og engstelig som noen kan bli hos lege, kan ofte gi et bedre inntrykk av blodtrykkets reelle verdi.

Plantebasert mat: Vegetarkost og vegansk kosthold er allment akseptert innen legevitenskapen å redusere både systolisk og diastolisk kosthold. Kjøttspisere som settes på plantebasert mat får etter en tid nedgang i systolisk kosthold. En av årsakene til at plantebasert mat er blodtrykkssenkende er at det inneholder mye fiber og at maten inneholder mer magnesium og kalium som er vist å senke trykket .Det inneholder dessuten lite eller ikke mettet fett.

Mere fiber i maten: Inntak av mer fiber hører med til råd som er allment akseptert innen vitenskapen å redusere trykket. Gode kilder til fiber er grønnsaker og kornprodukter. . Befolkningsgrupper som spiser mye fiber har mindre forekomst av høyt blodtrykk ved høy alder. Atter et viktig råd om å spise mer plantebasert mat for å få god hjertehelse.

Kutt ut sukker: Regelmessig inntak av sukker øker både systolisk og diastolisk blodtrykk. Dette er enda et råd som er allment akseptert innen legevitenskapen. Kutter man sukker kan trykket synke så mye som 10 millimeter kvikksølv både i diastolisk og systolisk trykk. Enkelt vitenskapelige undersøkelser anslår at så mye som 30% av alle mennesker ikke tåler sukker

Kaffe : Det er allment akseptert innen legevitenskap at koffein øker blodtrykket; men hos mange kan det over tid bli slik at kroppen tilpasser seg koffein og blodtrykket begynner å synke. Siden dette ikke skjer hos alle , må man forvente at en viss prosent kaffedrikkere får permanent økning i blodtrykket ved vedvarende kaffedrikking. Den eneste måten å finne dette ut på er å slutte å drikke kaffe i noen uker.

Akohol: Det er allment akseptert at daglig inntak av alkohol øker blodtrykket. Dersom man slutter å drikke alkohol vil trykket begynne å bli lavere etter 2-4 uker. Alkoholdrikkere har dessuten økt sjanse for hjerneslag og hjertesykdom i tillegg til de mange psykologiske og sosiale problemer det medfører. Dette betyr ikke at et  glass til festlig sammenkomst eller i weekendene behøver å bety en risiko. Altså alt med måte, men ikke regelmessig.

3 mineraler som senker blodtrykk: Dersom man har for lave verdier av ett eller flere av disse tre mineralene er det allment akseptert i legevitenskapen at man  får en  økning i blodtrykket: kalk, magnesium og kalium. Verdien av disse mineralene kan måles hos fastlege og man kan gjenopprette underskudd ved ta en tilmålt mengde av de daglig som legen råder en til. Her er rådene fra Werbach’s bok og dosene som er anbefalt.

Kalk: 800 milligram pr dag i 2 måneder, sammen med vitamin D dersom man har for lave verdier av dette. Inntak av kalk når man er i kalkunderskudd har en liknende effekt som legemidlene man kaller Calcium -blokkere som brukes ved høyt blodtrykk. Lavt kalknivå er en sterk indikator for årsaken til høyt blodtrykk. Lave verdier av såkalt ionisert kalk i blodet er en sterk indikator kalktilskudd vil senke blodtrykket.

Kalium: kan best gjenopprettes ved å spise mer kaliumholdig kosthold. Salt er kjent som en viktig årsak til høyt blodtrykk, mindre kjent er det at høyt inntak av salt (natriumklorid) senker kalium og at dette er en viktig medvirkende årsak til at blodtrykket stiger. Inntak av kalium  dersom man har for lave nivåer normaliserer og stabiliserer kalkverdiene. Dersom man har lave kaliumverdier kan dette også løses ved at man sammen med fastlege får foreskrevet et kaliumprodukt fra apoteket. Man kan også kjøpe organisk bundet kalium på helsekost, men dosering av dette bør gjøres sammen med fastlege.

Magnesium: Det er allment akseptert at Magnesium mangel leder til høyere blodtrykk. I en utredning publisert i American Journal of Nutritional Science 77(1) 1987 fant man at lav Magnesium var den viktigste indikator for høyt blodtrykk av i alt 61 ulike forhold i kostholdet. Magnesium er en synergist til Kalium, inntak av Kalium styrker opptaket og effekten av Magnesiumeffekten. Man kan selvsagt ikke forvente lavere blodtrykk når man tar Magnesium uten å ha Magnesium-mangel. En anbefalt dose er 400-600 milligram pr dag. Om man skal ta Kalium samtidig med Magnesium bør drøftes med fastlegen slik at man over tid ikke overdoserer på Kalium.

Kilde: Melvyn Werbach.Textbook of Nutritional Medicine.Third-line Press, Tarzana, 1999

Neste gang: 4 vitaminer som senker blodtrykket.

@Copyright Øverbye 2022

Les mer om høyt blodtrykk her.

Disclaimer.

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.