Den 26.4.86 eksploderte reaktor nr 4 i det russiskbygde atomkraftverket i Tsjernobyl i østlige delen av Ukraina. Store mengder radioaktivt materiale ble spredd over Belarus, Russland, Europa og nordlige deler av Norge. Lærdommen fra Tsjernobyl er relevant for hva vi kan forvente oss dersom det skulle bryte ut en begrenset bruk av atomvåpen i Ukraina

Vil det bli brukt atomvåpen i Ukraina?  President Putin har ved flere anledninger sagt at dersom krigen i Ukraina truer Russland direkte kan det bli brukt atomvåpen. Den 3 oktober uttalte Putin´s talsmann Dmitry Peskov  til nyhetskanalen Reutsers at det i følge Russisk militær doktrine  kan brukes atomvåpen dersom : Russland angripes med atomvåpen eller  landets eksistens trues med konvensjonelle våpen. Dette gjelder også de landområdene som er annektert av Russland. Problemet er med andre ord at jo mer krigen trappes opp ; jo nærmere kommer man mulighetene for at Putin kan bruke atomvåpen-Enn så lenge tror ikke president Biden og vestlige politikere at det vil gå så langt (ABC nyheter 11.oktober 2022) Problemet er imidlertid at ingen for øyeblikket vet noe sikkert.

Kan radioaktivt nedfall fra atombomber i  Ukraina  nå Norge?: Når en atombombe eksploderer  vil det dannes store mengder radioaktivstoffer som  Americium , Plutonium , Cesium, Strontium og Jod som vil slynges opp i atmosfæren og reise med vindene i høyere atmosfæriske lag til landene rundt krigssonen.

Erfaringene fra atomulykken da atomkraftverket i Tsjernobyl ble rammet av en såkalt kjerne-nedsmelting den 26.4.86 førte til at disse radioaktive stoffene ble spredt til Ukraina, Belarus, Russland, hele Europa og store deler av Midt-Norge og  nord for Trøndelag.

Disse stoffene kom så i drikke vann, i jordsmonnet, deretter over i planter og via beitedyr over i kjøtt og melk som tjener som mat for mennesker.

Fortsatt er det så mye radioaktiv forurensing at bøndene  i 37 kommuner i Norge må ta forhåndsregler ved å gi beitedyr spesial fòr i uker før slakt. Spesielt viktig er dette ved slakt av rein, siden rein lever av lav som er en plante som tar opp mye radioaktivt materiale.

Vil Jodix beskytte mot radioaktive stoffer etter en atomeksplosjon? Ved å innta en stor dose Jod etter en atombombespregning vil Jod fra produkter som Jodix blokkere for opptak av radioaktivt Jod i blant annet skjoldbruskkjertelen og annet kroppsvev som opptar jod slik som lymfeceller, mage/tarm system, muskler, hjernevev mm.

Beskytter Jodix mot andre typer radioaktive stoffer ?: Jodix beskytter kun mot opptak av radioaktivt Jod i organer og kjertler som bruker Jod, men det forhindrer ikke opptak av andre radioaktive stoffer som også er kreftfremkallende. Erfaringene fra Chernobyl er at det fortsatt oppdages kreft hos mennesker som ble eksponert for radioaktivt nedfall den gang. WHO regner man med at 4000 mennesker som arbeidet i Tsjernobyl døde som følge stråleskader på grunn av ulykken og 600.000 som bodde i nærheten står i fare for å dø i årene som kommer. Tall i Norge er derimot uklare fordi myndighetene unnlot å føre statistikk over mulige kreft pga radioaktivt nedfall!! Derimot kunne landbruksdepartementet opplyse at i 2005 var 15000 sauer forurenset av radioaktivt nedfall som fortsatt fantes i forurensede områder

Hvor lenge beskytter Jodix? Kroppen har hele tiden et forbruk av mineraler og trenger daglig tilskudd av mineraler som Jod. Har man inntatt 130 milligram Kalium Jod vil dette opptas og gradvis forbrukes. Den amerikanske legen og Jodforsker Dr. David Brownstein anbefaler at personer som lider av Jodmangel må innta 3-6 milligram Jod pr dag inntil de har fylt opp sine depoter.

For å vite hvor man ligger an bør man oppsøke fastlegen og få tatt en Jodprøve. Har man Jodmangel skulle betyr at om man inntar en dose Kalium Jod på 130 milligram vil dette være for flere uker. Man bør så ta en ny prøve for å se om man fortsatt har mangel. Man må da ta en ny dose.

Daglig dose Misosuppe fremfor en enkelt dose Jodix? Vi har i flere blogginlegg om Jod fortalt om Japansk kosthold og Jod. I mange vis er Misosuppe 2-3 ganger daglig en viktig del av kostholdet. Man får da i seg alt fra 13.6 -200 milligram hver dag organisk bundet Jod fra tang som brukes i suppen. Det ser ut til at så store mengder organisk jod fra havplanter og fisk som brukes for å lage Misosuppe ikke på noen måte skader hverken skjoldbruskkjertelen eller kroppen forøvrig; men snarere er til fordel for helse. Dersom man skulle bruke så høye doser uorganisk Jod i form av Kalium Jod vil resultatet bli et stort helseproblem.

Erfaringene til dr. Akizuki som jobbet med pasienter som var blitt syke etter atombomben over Nagasaki i 1945, var at daglig inntak av tre boller Misosuppe var nok bedre pasientens helse.

Hva er fordelen ved misosuppe versus Jodix? Jodix inntas etter at det har skjedd en atomeksplosjon og når myndighetene varsler om at det kan komme radioaktivt nedfall. Misosuppe kan inntas fortløpende som en del av kostholdet og på den måten opprettholde et høyt nivå av Jod i alle kroppens deler som trenger jod; herunder skjoldbruskkjertlen.

Hva bør man gjøre for å kvitte seg med andre radioaktive stoffer? Dersom man en gang i fremtiden skulle have i den forferdelige situasjon at atomvåpen blir brukt i begrenset skala i Ukraina kan man fjerne radioaktive substanser fra kroppen ved å be legen foreskrive stoffene  DPTA eller Radiogardase. Disse binder seg til radioaktive mineraler og sørger for at de utskilles via urinen.

Finnes det en 100% sikker terapi mot radioaktivt nedfall? Ja det finnes en kur som er 100% sikker. At USA og Russland undertegner den internasjonal avtalen om forbud mot bruk av atomvåpen.

Image FreePik

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.