Drikker du lett-brus eller bruker matvarer med aspartam godkjent av Mattilsynet for bruk av mennesker? Vel, det er de som mener å vite at Aspartam gir mer sjanse for helseproblemer og er så giftig at det kan brukes til å drepe maur. Er dette da noe for deg? Les hva kritiske forsker mener å ha oppdaget og døm selv.

Børsmeglere drikker ikke lettbrus, men bruker det som maurdreper!

Jeg har sans for Trygve Hegnar som journalist: en kritisk og pågående graver som vil finne ut av ting. Hans blogg www.hegnar.no er anbefalt lesestoff om du vil vite noe om hva som skjer i økonomiens verden. Den 24 august 2011 stod dette å lese om leskedrikker med søtstoffet Aspartam:Plager mauren deg? Prøv Fun light: Etter 2-3 dager er alle maur døde. Dette pga. aspartam som forvirrer nerveimpulsene slik at de går bananas. Meget effektivt og ikke så skadelig for naturen? Men vil du drikke Fun-light etter at du selv har sett virkningene dette har på insekter? Tok selv knekken på 2 tuer med denne «giften».  Hold dette utenfor familiens drikkevaner..”

En annen leser fra muligens Oslo Vest noterer:” Er det OK å servere kommunister og SV folk slik drikke? Kan vel ikke gjøre så stor skade det?”

Svaret er: Vel er det slik….. ja, så skal man ikke servere det til noen; selvsagt!! Jeg skal ikke gå videre med å sitere bloggen som langt fra er et medisinsk fagforum , men mer en sted for «folkelig ytringer.I dette tilfelle muligens flere børsmeglere; men legestanden  eller Mattilsynet skal ikke derved fraskrive folks evne til observasjoner ,dagligdagse eksperimenter «utenfor boksen» ( Forskning på om maur liker brus!) eller evne til å søke på Nettet og sanke informasjon og så presentere det på en artig måte . Etter bloggen å dømme har Hegnars vnner om ikke annet mindre sans for lttbrus enn de helsearbeidere som følger mainstream og av derfor mener at er det «godkjent» da er det «bra»?

Professor  Schlatters søte legemiddel, ikke helt OK i mat ?

Her er litt bakgrunnsstoff for deg som vil besøke Hegnars blogg og lignende nettsider som føler en viss uro over at myndighetene velsigner stoffer med merkelige  påståtte giftvirkninger!!

1964 legene Dr. Robert Mazer, James Schlatter, Arthur Goldkemp lette etter et legemiddel som kunne hindre magen å utskille enzymet gastrin for derved å hindre dannelsen av magesår.

1965 Schlatter  lagde en misks av kjemikalier som ble døpt Aspartam  etter en av bestanddelene i coctailen: Aspartam syre.Frouten 40% aspartam -syre , 50% Phenylalanine og 10% tresprit (metanlol). Nå er metanol definitvt ikke noe man bør innta, men det har en behagelig søtsmak  og derfor addert for smakens skyld.Hvem ellers ville selge metanol om enn i små doser?. Men det ble ikke noe legemiddel av det, dertil var det for giftig , men det hadde en annen og mr forlokkende side: Aspartam  smakte søtt og derved ble det foreslått som en mattilsetning i en artikkel i Journal of the American Chemical Society i 1969!

Oppdagelesen av  produktet  Aspartam  vakte snart næringsmiddelindustriens interesse: billig å lage, søtt, greit i stedet for sukker, god fortjeneste.  Per 2014 finnes søtestoffet Aspartam i 9000 ulike matvarer i USA [i], hvor mange matvarer i Norge som har det vites ikke. Men det er mange. Lettbrus er en av målgruppene og Hegnars børsmeglere forteller at det dreper maur. Men det viste seg snart at det var farlig for mer enn kryp.Ettersom salget økte: økte klager fra forbrukere på at daglig inntak gav de helseproblemer[ii].

En ivrig nettlege doktor Mercola, av mange regnet som seriøs og stødig har gravd opp noen slike klager fra brukere.Hodepine, magesmerter, søvnvansker, synsforstyrrelser, depresjon, asthma. Det er også funnet forbindelse mellom Aspartam og en rekke neurologiske sykdommer.Per dato er det registrert mer en rekke helseproblemer etter bruk av Aspartam (alias NutraSweet) som for eksempel 30-50 % økt sjanser for å dø av hjertesykdom [iii]dersom man inntar to flasker lett-leskedrikker pr dag om du tror på dn statistikken.

40% av produktet Aspartam inneholder aspartamsyre. Aspartamsyre  øndannes til aspartat og øker produksjonen av glutamat. Når verdiene av disse to stoffene øker oppstår det hjerneskader i følge professor i neurokirurugi Russel Blaylock; universitetet i Misisippi. I videonen under dette navnet finner du en kort You-tube snutt laget av Mercola`stab.

Phenylalanin det andre stoffet i Aspartam er heller ikke uskyldig. Det er faktisk en neurotransmittor i hjernen  som kan skade hjernen dersom du er sensitiv eller har spesielle gendefekter i cellene dine.

Litt tre-sprit er det farlig, bare litt?

Metanolen bli omdannet til formaldehyd, et stoff leger bruker for å drepe celler når de skal studere vev i mikroskopet. Det samme skjer

i kroppen. I det trespriten kommer i magen omdannes den til formaldehyd som virker på de cellene som er i nærheten. Grensen for inntak av metanol [iv]rundt 0.5 gram per kilo legemsvekt pr dag[v], men det er ikke dermed sagt at man da har tatt hensyn til hva små doser hver dag vil gjøre!! Problemet med grenseverdier, er at metanol-delen i Aspartam er testet for det meste på dyr og dyr kan nøytralisere Metanol ved å nedbryte det først til nervegiften formaldehyd og deretter til det nøytrale og ufarlige stoffet formacain syre. Dette er en hovedgrunn til at metanoldelen ble ansett som ufarlig fordi testene ble gjort på labrotter.Problemet er at mennesker ikke kan omdanne formaldehyd til det ufarlige formacain syre og labrotte og  dyreforskningen somlegges til grunn for anbefalinger er derfor irrelevant.Mer om dette i neste blogg om 4 dager!!

Ditt liv som labrotte?

Problemet med grenseverdier er at de er utforsket på dyr og deretter overført til hva man tror friske mennesker vil tåle dersom de reagerer slik laboratorierotter gjør og som det altså er vist at vi ikke gjør.Dette gjelder ikke bare Aspartam, det er et universelt problem skal vi tro doktor Gill Langley[viii] ved Dr Hadwen Trust for Human Research i England er det tvilsomt om dyreforsøk i det hele tatt er relevant for mennesker fordi dyr er genetisk og evolusjonsmessig ulike mennesker. Doktor Langly påpeker at mindre enn 50% av all dyre-forskning er relevant for mennesker og at forskningen er dårlig. Dette betyr at i siste instans er det du som blir labrotte.

Videre foreligger evidence based dobbel blind randomiserte studier som forteller hvordan ulike grupper vil reagere på gifter som metanol og aspartam- syre . Allergikere, barn ,eldre, mennesker med redusert avgifte-funksjoner, syke mennesker, mennesker organskader bli antatt å reagere likt.

Ikke bra for barn også?

Fordi det opgså brukes Aspartam i produkter foreldre gir til barn, kan det være greit å minne om et allment problem om barns evne til å tål miljøgifter og som for såvidt ikke bare gjelder Aspartam, men ethvert allergifremkallende og giftig stoff.Alvhild Hedstein direktør i Stiftelsen Miljømerkin” …. Kroppen er liten og har ikke den samme immuniteten. Noen miljøgifter blir værende i kroppen. Til slutt kan det gi en skadelig effekt” og videre » Det er vanskelig å måle effekten av miljøgifter i kroppen. Vi vet lite om konsekvensene på lang sikt, og vi tåler forskjellige stoffer ulikt»

Uttalelsen gjelder miljøgifter på barnerommet, men bekymringen er relevant for søtstoffer, spesielt de som er giftige fordi de er miljøgifter i mat.

Mattilsynet kan ikke nekte!

Hvorfor gjelder ikke den samme angsten for et søtstoff som fra starten er et giftig stoff? Fordi Mattilsynet følger pålegg fra Codex som er en handelsavtale som omhandelr salg/kjøp   matvarer, kosttilskudd og  kjemikalier med mer ,der Aspartam er registrert som søtstoff. Fordi andre land som er med i Codex -avtaleverket alt har godkjent Aspartam ,må Mattilsynet følge etter uansett hva Vitenskapskomiteen måtte mene, fordi den bare har mandat til å uttale seg om vitenskap ;mens Codex er en handelsavtale  som egentlig hører inn under finansdepartementet (Ørebech og Trondsen 2014). Skulle Mattilsynet nekte bruk av Aspartam kan produsenten innklage Norge for å bryte en handelsavtale for fri omsetning av godkjente stoffer og regjeringen må da i praksis pålegge Vitenskapskommiteen å finne en løsning som tillater import! Derfor har Vitenskapenskommiteen i dag i praksis ingen betydning  når det er vedtatt i utlandet! detes oppgave blir å følge opp Codex .

FDA spøker med at Aspartam er bra for å redusere folketallet i USA!

En utrettelig talskvinne for forbrukerrettigheter Dr. Betty Martini[ix] grunnlegger av Mission Possible World Health International ( Mer om dette i neste Aspartamblogg ) har undersøkt dette spørsmålet ved å studere vitenskaplig kilder om Aspartam og ved å intervjue forskere. I et innlegg datert 11.august 2011 gjengir hun et intervju med Michael Delaney i FDA ( Amerikanske versjon av legemiddeltilsynet). Delaney uttalte om giftvirkningene av Aspartam: ”.. Hva er problemet, vi må få ned folketallet!” Vi håper det er ironisk, hvis ikke…….

Mer sies ikke på nåværende tidspunkt, man overlater til deg å lete på egen hand. Kanskje finner du flere argumenter mot å bruke Aspartam eller kanskje vil du mene at dette ikke er seriøst og fortsette og slukke tørsten med lettbrus,energidrikk og matvarer med søtstoff  og tenke at vi som spiser sunn mat og tar våre kosttilskudd er noen pingler og at litt gift fra eller til ikke spiller noen rolle. Vi er jo så forskjellige i denne verden og noen tåler alt sies det……

@Copyright Øverbye 2015


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur: 

[ii] http://www.mpwhi.com/main.htm

[iv] http://en.wikipedia.org/wiki/Methanol

[vii] Blaylock R. The Taste that kill, Health Press NA Inc. 1996

[viii] Langley, Gill (2009)

[ix] http://www.mpwhi.com/main.htm

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.