Genvaksinene fra Pfizer og Moderna injiserer en type syntetisk arvestoff som ikke finnes i naturen. Det utløser også en annen type immunreaksjon enn den man ser ved vanlige vaksiner og infeksjoner. Her er noen fakta man kan ta opp med fastlegen dersom man velger å ta neste vaksinedose.

Vaksinen inneholder ikke virusidentisk mRNA: En sentral påstand om vaksinene er at den inneholder en menneskeskap t(syntetisk) kopi av virusgenet for spike-proteiner. Dette vet vi dag ikke er riktig. To av forskerne bak mRNA vaksinen; Meiers og Nance lagde i 2020 en syntetisk utgave av mRNA også døpt mXNA. En av de viktige aminosyrene i genkoden: uridin, ble byttet ut med det kroppsfremmende stoffet metyl-pseudo-uridin (m1Ψ). m1Ψ ble satt inn på 728 steder i det syntetiske arvestoffet.

m1Ψ hadde i følge forskerne til hensikt å øke levetiden til den syntetiske arvekoden ved å kunne gjemme seg for immunsystemet. I stedet for å bli nedbrutt etter få dager slik det heter i det offisielle narrative, forsetter mXNA å leve inne i cellene de er tatt opp i, i flere måneder. I denne perioden tvinger arvekoden de infiserte cellenes proteinfabrikk, ribosomene, til å produsere spikeproteiner.

Fakta: vaksinen fører til en massiv produksjon av spike-proteiner i mange uker: Den vanlige påstanden fra helsemyndighetene og vaksineprodusentene er at vaksine mRNA slutter å lage spikeproteiner etter få dager. Ny forskning viser imidlertid noe annet!! I en standard dose er det ca 30 milliarder mXNA genkoder som er kapslet inn i nanopartikler av fettstoff. Det syntetiske arvestoffet kan på grunn av sin lange livslengde produsere fra 3.000- 10.000 spikeproteiner eller fler. Dette betyr at i uker  etter at man er vaksinert vil kroppen motta mer enn  90 -300 billiarder spikeproteiner  Disse vil utløse en immunreaksjon med produksjon av IgG antistoffer som ved kronisk  alvorlig COVID-19 sykdom . Vaksinen vil derved imitere ikke en akutt infeksjon, men minner om det man ser ved en kronisk infeksjon.

Fakta: immunreaksjonen av en vaksine er ikke identisk med den man får av en infeksjon: Ideellt skal den imitere en akutt infeksjon med produksjon av store mengder antistoffer av typen IgA og IgE. Når det sykdomsfremkallende virus siden angriper kroppen vil immunsystemets hukommelsesceller stå klart med IgA og IgE motstoffer

mXNA teknologien er annerledes. Det virkelige viruset SARS-CoV-2 har en overflate med tre typer proteiner: S (spike glykoprotein), M – og E protein. Produksjonen av Spike glykoproteinene utløser ikke en naturlig immunreaksjon. I stedet fører det til en produksjon av IgG som man ser ved en kronisk COVID-19 i så store mengder (se ovenfor) som ved an alvorlig COVID-19. Denne reaksjonen vedvarer i opptil flere måneder og ligner derfor en long-COVID-19 situasjon.

Fakta: en infeksjon gir like god eller bedre immunforsvar enn en vaksine: Disse forhold kan forklare et fenomen som forskere  etterhvert har blitt klar over, at en naturlig infeksjon med coronavirus gir en immunitet som er likeverdig med fullvaksinasjon: «Mens vaksinasjon gir høy beskyttelse mot alvorlig COVID-19 sykdom; viser vår oversikt at naturlig immunitet hos personer som har kommet seg etter COVID-19 er likeverdig med beskyttelsen man får fra fullvaksinerte i en befolkning som ikke har vært syke.” (Shenai et al 2021).

I en annen undersøkelse av 150.350 britiske pasienter heter det: ” Beskyttelse ved tidligere gjennomgått infeksjon var 81.8% og mot symptomgivende infeksjon 84.5%. Beskyttelsen tiltok over tid.”(Sheehan et al 2021)

Og endelig den store undersøkelsen av befolkningen i Qatar januar 2021-mars 2022: » Selv under Omikron bølgen var naturlig infeksjon forbundet med 50% mindre forekomst av sykdom enn for BNT162b2 (Pfizer) vaksinerte og 40% lavere forekomst enn for mRNA 1273 ( Moderna) vaksinerte.”   Og videre: Mens vaksinebeskyttelse mot infeksjon avtar med tid eller 2 dose, viste naturlig immunitet knapt noen avtagende beskyttelse i de 8 månedene de ble observert etter sin første infeksjon” (Chemaitelly et al 2022)

Informasjonen i denne artikkelen er ikke en advarsel mot å bruke vaksiner, men bringer noen nyere vitenskaplige data om mRNA vaksinene. Det finnes i dag gode alternativer til mRNA vaksinene for de som ønsker det, slik som slik som Nuvovax  mf. 

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.