Denne bloggen har forøkt å fremlegge vitenskaplige fakta om kosthold; der rødt kjøtt,hvitt kjøtt og fisk inngår som en del av et helhetlig kosthold på lik linje med plantebaserte råvarer.Det er nå valg.Hva mener politiske partier om kjøtt og kostholdet. Statistikken er 2 år gammel, med noen endringer fra 2023.

r partier mene noe om mat ? Ja ,sunn,nærende mat for alle innbyggere fra vugge til grav er en basis for ethvert samfunn.Det tilrettelegges ved lønninger som dekker leveutgifter og tilgang på gode råvarer.Norge er i så henseende bra stillet økonomisk; men velstand er skjevt fordelt og mer enn 10% av befolkningen er fattige og kan derfor ikke skaffe seg fullverdig kosthold og vil derfor utvikle mangel-sykdommer. Med dagens priser på kjøtt ; vil en kjøttmiddag for mange av disse være en luksus.Om dette sier partiene lite når de ble spurt om kosthold.I stedet snakker de om kjøttspising som om alle har råd til det  og jordbruk i mere generelle vendinger.Her er hva de svarte.

AP : vil ikke gjøre inngrep i folks kjøttforbruk.De vil gjøre det lettere for bønder at dyra skal beite i utmark.De ønsker importvern og at matvarer skal merkes tydelig med hensyn til opphav. De vil arbeide for at det skal kastes mindre matvarer i butikker og på restauranter.

Høyre: vil ikke gjøre inngrep i folks kjøttspising.De vil derimot ikke ha importvern, som betyr at det fritt kan importeres mere matvarer fra utlandet som vil konkurrere med norskproduserte varer. Dette kan over tid svekke bondens inntjening og svekke landbruket. De vil at det skal brukes mindre sprøytemidler i landbruket.Ønsker mer dyrking av planter til mat.

Fremskrittspartiet : Vil ikke gjøre inngrep i folks kjøttspising. Partiet vil ha strengere dyrevern og opprette dyrevernspoliti. FrP vil ha frihandel, dvs fri import av matvarer slik som Høyre.Ønsker mer dyrking av planter til mat.

Senterpartiet : er bestemt det mest bondevennlige og vil ikke at begrensing på kjøttspising. De ønsker at norske bønder skal dyrke mere frukt og grønnsaker og ønsker at staten skal gi bidrag til seterbruk..De vil ha importvern for matvarer og ønsker at norske husdyr skal ha mer hjemmelaget for.Ønsker ikke mer plantedyrking til mat.

Sosialistisk Venstreparti : Nei til burhøns, men ingen begrensning i å spise kjøtt.De vil at flere bønder skal dyrke frukt og grønt og at mere utmark skal tas i bruk til beitemark.Partiet ønsker at innen 2030 skal 20% av alt norsk landbruk være økologisk.

Venstre : vil at nordmenn skal spise mindre kjøtt.De vil at norske husdyr skal spise mere for dyrket i Norge.Partiet ønsker bedre dyrevelferd.Ønsker mer dyrking av planter til mat.

Kristelig Folkeparti: Har ikke noen anmerkning om kjøtt,men vil at bøndene skal dyrke mer korn, planter og frukt i Norge og gjerne bli selvforsynte.Partiet vil ha bedre jordvern og som enste parti ta hensyn til insekter og fugler i kulturlandskapet.

Miljøpartiet De Grønne: vil halvere kjøttforbruket og innføre en ekstra avgift på kjøtt. Partiet vil at norske bønder skal dyrke mere planter og frukt og vil at Norge skal være 60% selvforsynte innen 10 år og at 20% av landbruket skal bli økologisk.Mere dyrevelferd og dyrepoliti er også en del av programmet. Vil at kommunene skal innføre mer kjøttfri mat i barnehager og kommunale barnehager

Rødt :Ingen begrensing av kjøttspising, vil at 60% av all mat vi spiser skal være fra norske bønder innen 2030.Bedre dyrevern .Ønsker mer dyrking av planter til mat.Vil innføre mer plantebasert mat i kommunale institusjoner, men begrenser det til en dag i uka..

Det finnes flere partier; men de har ikke uttalte seg i den statistikken som er brukt til denne artiklen.

@ copyright Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.