50% av alle kvinner i Norge utvikler fibrocystisk brystsykdom (FBD). 22.3% av alle kvinner får brystkreft. Dagens artikkel fremlegger vitenskapelige beviser for at man forebygge og kurere FBD med Jodterapi. Jodterapi kan også forebygge brystkreft.

Det japanske mirakel et resultat av sunn mat med høye verdier av Jod.

Det første bevis for påstandene i innledningen til dagens artikkel kommer fra Japan der ”Jodterapi “skjer via kostholdet.

Japanere som lever på tradisjonell sjømat spiser hver dag alger og sjøplanter som brukes til matretter som salater, Sushi og Misosuppe. I en statistikk fra 1964 var beregnet inntak av sjøplanten Kombu ca 4,6 gram pr dag. Dette tilsvarer et daglig inntak på 13,8 milligram Jod eller 92 ganger anbefalt dagsdose i Norge.

I en statistikk fra 2006 spiste japanere i snitt 14,5 gram havtang tilsvarende 45 milligram Jod pr dag, hele 300 ganger anbefalt norsk dagsdose.

Befolkningen på Hokkaido har enda høyere inntak; hele 200 milligram jod pr dag fra sjømat og havtang og alger.

Sjøplanter inneholder også andre mineraler fra havet og de er rike på karbohydrater og fiber. Japansk kosthold inneholder også mye tofu og miso, gjæret soja , som er rik på genestein som har en antiøstrogen effekt. Dette sammen med et lavt inntak av kjøtt og høyt inntak av planteføde i tradisjonelt japansk kosthold, gjør at japanere har en helsestatistikk med verdens laveste forekomst av brystkreft og prostatakreft. Det er også lav forekomst av hjerte-kar sykdommer og spedbarnsdødelighet. Levealder er blant verdens høyeste.

I mer modernetid med mer vestlig kosthold har inntak sjømat og sjøplanter blitt redusert noe slik at kalkulert daglig inntak i snitt ligger på 1-3 milligram Jod  tilsvarende 6-20 ganger norsk anbefalt dagsdose.

Fibrocystisk brystsykdom som følge av Jod-mangel.

Inspirert av det japanske mirakel med høyt daglig inntak av Jod i maten, lav forekomst av FBD og brystkreft, begynte en del leger å argumentere  for å tilførsel av store doser Jod som tilsvarte det man hadde i Japansk kosthold  for kunne forebygge og reversere den negative utviklingen man så i Vesten.

En av de første praktiske nedskrevne forsøkene av denne typen ble utført av to russiske leger : Vishinakova og Muraveva  i 1966. 167 kvinner med FBD ble behandlet med 5 milligram Kalium-Jodid (Lugols væske oppfunnet i 1813 av dr. Lugol) daglig i perioden mellom menstruasjonene. 71 % ble bedre. Bivirkninger er ukjente.

I 1967 Dr.Bernard Eskin  utførte professor i gynekologi og obstetrikk ved Universitetet i Pennsylvania  dyreforsøk  som viste at det var samband mellom Jod-mangel hypotyreose, høye verdier av østrogen og svulster i brystene. Siden utførte han en rekke dyreforsøk som bekreftet disse funnene.

Eskin og Ghents forsøk med Fibrocystisk sykdom og Jodterapi.

Inspirert av disse resultatene begynte Eskin et samarbeid med Dr. Ghent, professor in kirurgi ved Queens Universitet i Kingston i Canada på mennesker i 1986. Kvinner med fibrocystisk brystsykdom ble behandlet med større doser Jod. Forsøkene ble enten utført med organisk Jod, Lugols væske (Kalium-jodid) eller NatirumJodid.

  • 1986: 90% bedring av symptomer forbundet med fibrocystisk bryst sykdom ved bruk av Lugols væske (kalium-Jodid)
  • 1986 :299 pasienter med FBD ble behandlet med 3-6 milligram vannløselig Jod pr dag. Pasientene ble bedre og knutene i brystene gikk tilbake
  • 1988: 588 pasienter med FBD ble behandlet med organisk Jod. 90% ble bedre.
  • !988: 715 pasienter med FBD ble behandlet med vannløselig Jod. Innen ett år ble 95% symptomfri. Svulstene i brystene gikk tilbake.

Terapidoser ved Eskin og Ghents forsøk: Går man til Helsedirektoratets nettside opplyses det at man bare bør bruke 150 mikrogram Jod pr dag. Det advares mot å innta høyere doser

Dosene som Eskin og Ghent brukte i forsøkene var  0.07-0,09 mikrogram Jod pr kilo pr dag. Dette tilsvarer for en 70 kilo kvinne mellom 4,9 – 6,3 milligram Jod pr dag, eller 32-49 ganger anbefalt dagsdose som Helsedirektoratet oppgir på sin nettside! Betyr det at slike doser utsetter pasienter for helsefare? Og hvem har i så fall beviser for det ?

Professor  i endokrinologi Guy E Abraham, som oppdaget de 4 typer PMS og hvordan de skal behandles, gikk senere over til Jod- behandling av FBD. Han skriver at det er ingen grunn til å frykte terapidoser av Jod.

Årsaken til at det er skepsis, endatil frykt, for terapidoser skriver Abraham ; er ikke bygget på vitenskapelig beviste erfaringer , men på en påstand  fremsatt av to amerikanske forskere Jan Wolff og Israel Chaikoff i 1948. De hevdet  å ha bevist ut fra rotteforsøk for at Jod i større doser ville påføre pasientene en svikt i tyreoidkjertelen og  struma. Denne effekten ble døpt Wolff-Chaikoff effekten. Da dette ble kjent spredte det seg en skepsis til Jod som terapimiddel ved sykdom.Det gikk endatil så langt at myndighetene forbød å tilsette Jod til matvarer for å sørge for at befolkningen skulle få nok Jod via maten.

Abraham skriver om Jod fobien som spredte seg i kjølvannet av Wolff-Chaikoff  rapporten at det var aldri noen W-C effekt som  er bevist hos mennesker. Abraham som selv var professor i endokrinologi (hormonlidelser) betegner forsøkene som verdiløse for å rådgi pasienter. Abraham skriver også at som følge av W-C rapporten sluttet amerikanske leger å behandle hypotyreose  fremkalt av Jodmangel med Jod-dråper (Lugols væske) !

Østrogendominans  ,fibrocystisk brystsykdom og brystkreft.

Samtidig med de første forsøkene med å behandle FBD med terapidoser Jod pågikk; gjorde

professor i gynekologisk onkologi Henry Lemon banebrytende oppdagelser angående kvinnelige kjønnshormonene. Han oppdaget at de tre kvinnelige kjønnshormonene Østradiol (E2 ), Østeron (E1) og Østriol(E3).Har ulik effekt på kvinners kreftrisiko.E1 og E2 er kreftfremmende, mens E3 er krefthemmende.

Ved å studere et stort antall kvinner med brystkreft kom han frem til en formel for brystkreft han døpte østrogenkvotienten:

Østrogen Kvotienten(ØK) = E3 (E1+E2)

Når ØK er under 1.0 er kvinner øastrogendominante og har økt risiko for brystkreft.

Typiske verdier for kvinner med brystkreft er en ØK på 0.5 før overgangsalder og 0.8 for kvinner etter overgangsalder. For kvinner uten kreft var tallene henholdsvis 1,2 og 1,3.

Jodterapi øker østrogenkvotienten, helbreder Fibrocystisk Bryst Sykdom  og beskytter mot kreft: På 1970 tallet begynte Dr. Jonathan Wright ved Tahoma Klinikken i USA å behandle FBD med terapidoser med Jod, samtidig som han målte han Østrogen kvotienten. Han gjorde en oppdagelse som gir håp til alle kvinner fordi enhver lege kan kopier diagnose og behandling:

  • Alle kvinner med fibrocystisk bryst sykdom har lav østrogen kvotient.
  • Alle kvinner med Fibrocystisk brystsykdom blir bedre med Jodterapi
  • Jod øker østrogen-kvotienten og fjerner derved farene for å utvikle brystkreft!
  • Jod i terapidoser har ingen bivirkninger når det gjøres riktig.

Wright skrev om disse erfaringene med Jod-terapi”..Dette har gått bra for alle siden slutten av 70 tallet. Alle unntatt to kvinner fikk redusert sin østrogen-kreft risiko og holdt denne risikoen lav . Hvis du har en av disse problemene; lav Østrogenkvotient eller FBD vær vennlig å kontakt en god lege som kan noe om ernæring”. (Nexus Magazine, June-July, 2019, 25-29)

 

 

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.