Hva kan en indiansk urtemedisin gjøre for helsen?  Her følger del 2 i historien  hentet fra boka The Essiac Report av Richard Thomson.

Et radiointervju som sjokkerte kanadiske lyttere: I 1984 , 6 år etter Rene Caisse´s død, gav doktor Charles Bruch et lenger intervju  med journalisten Elaine Alexander der han oppsummerte sine egne 24 års erfaringer med Essiac i behandling av kreftsyke. I intervjuet sa han blant annet følgende:

Elaine: Dr. Bruch har du studert Essiac effekt på kreftsyke under kontrollerte betingelser på din egen klinikk.?

Brusch: Ja det har jeg.

Elaine: Var resultatene signifikante, eller var det slik noen medisinske profesjonelle påstod i fortid, anekdotiske.?

Bruch: De var i høyeste grad signifikante.

Elaine: Har Essiac noen bivirkninger?

Dr. Brusch: Ingen.

Elaine: La oss gå rett på sak. Sier du at Essiac kan hjelpe mennesker med kreft eller at Essiac er en kur for kreft.

Dr. Brusch: Jeg sier det er en kur!

Intervjuet skapte håp, ofte falskt håp og førte til kritikk fra leger som allerede var kritiske til naturterapier, ikke minst Essiac. Det hjalp lite at Doktor Bruch var en anerkjent lege i USA med en velrenommert klinikk og at han hadde vært president Kennedy’s livlege fram til dennes død i 1962.At han hadde observerte helsevurdering hos flere tusen syke som var blitt behandlet med Essiac ble ikke ansett som viktig av de som valgte å forholde seg kritiske uten selv å ha hatt egne erfaringer i sakens anliggende.

 Bruch og Elaine Alexander forstod at tidene var endret. Man kunne ikke lenger fortsette å markedsføre Essiac som en ren kreftterapi. Man måtte gå tilbake til røttene og bruke urteblandingen slik Ojibwa indianerne hadde ment at den skulle brukes: ” en helbredende drikk som kan rense kroppen og bringe den tilbake i harmoni med Den Store Ånd!”

Flor Essence blir født: I 1988 henvende doktor Brusch og Elaine Alexander seg til Flora industrier i Britisk Colombia som var en etablert og vel anerkjent fabrikk for plantemedisiner med et eget laboratorium og en stab av vitenskapsutdannet laboratoriepersonell. Essiac oppskriften var nå blitt endret av doktor Brusch som hadde arbeidet med naturlegen Elmer Green og ved forsøk på egne pasienter over 28 år kommet frem til en ny og enda bedre blanding enn den Rene Caisse hadde brukt. Blandingen ble døpt Flor Essence og bestod av de fire urtene i Essiac og fire tilleggsurter som viste seg å gjøre blandingene enda mer effektiv:

  • Saue syre
  • Stor Borre rot.
  • Rød alm
  • Rabarbrarot
  • Tilleggs-urtene: Rød kløver, tare, tistel og vannkarse.

Hva er Flor Essence godt for? Flora Industrier gikk nå helt bort fra å markedsføre urteblandingen som en kreftmedisin. I stedet henviste man kundene; leger, naturleger og pasienter som ønsket å bruke blandingen til det som kalles” testimonier” ; dvs utsagn fra fornøyde brukere. Listen over tilbakemeldinger omfattet et stort antall helseproblemer som blant annet: leddgikt, kronisk utmattelses-syndrom, lavt stoffskifte, prostata problemer, søvnvansker, psoriasis, og allergier mm. Ingen av disse helseplagene ble påstått helbredet; kun bedret og det var kundenes egne ord som ble lagt til grunn for resultatene ved daglig inntak av Flor Essence te.

Forklaringen på hvordan disse virkningene kunne oppstå, ble forklart av doktor Brusch og Flora Industrier ved at urtene i blandingen hadde en bevist evne til å nedbryte giftstoffer (toksiner) i kroppen og utskille de via nyre og avføring og at dette så førte til økt selvhelbredelse hos den syke.

Noen vitenskapelige undersøkelser av Essiac og Flor Essence:

Bevist å redusere PSA hos pasient med prostatkreft (Al Sukhni et al 2005)

Bevist å hemme veksten av prostatakreftceller i laboratorieforsøk (Ottenweller et la 2004)

Ikke bevist å hindre brystkreft hos rotter i laboratorieforsøk. Kreften hos rotten ble fremkalt av  giftstoffet dimetyl-benzen antracene og kan ikke sies å likne årsaker til brystkreft hos kvinner. (Bennett et al 2004)

Både Essiac og Flor Essence ble  bevist og hemmer vekst av humane brystkreftceller ved ett laboratorieforsøk ( Tai et al 2004) , mens et annet laboratorieforsøk viste at urtene kunne øke veksten av østrogenavheninge brystkreftceller i laboratorieforsøk(Kulp et al 2006)

Tross usikre bevis i laboratorieforsøk oppgav 15% av alle spurte  Canadiske kvinner med brystkreft at de brukte Essiac. I en undersøkelse fra USA i 2006 viste det seg at 22% av de som brukte Essiac var kvinner med brystkreft. Ingen av disse kvinnene ble fulgt opp av sykehus eller leger med tanke på en statistisk vurdering av effektene av urtene; hvilket må sies å være et tap for kritisk medisinsk forskning.

I en mer omfattede undersøkelse fra 2007 konkluderte en gruppe forskere med følgende konklusjon:” Essiac viser seg å ha betydelig antioksidant og immunregulerende virkning , samt evnen til å drepe kreftceller som er i tråd med de historiske egenskaper som tilskrives blandingen. Man observerte også CYP450 og fibrinolyse virkning. Dette er første gang det er blitt utført et omfattende laboratorium undersøkelse av virkningene av Essiac” ( Seely et al 2007 )

Essiac og Flor Essence på Nettet: Man kan kjøpe både Essiac og Flor Essence kommersielt, Ønsker man å lage sin egen blanding basert på Rene Caisse´s originale oppskrift gir boka Miracle Food Cures  from the Bible en nøyaktig beskrivelse av urtene i Essiac, hvor mye man skal ha av hver og hvordan man må koke de for å lage blandingen slik Rene Caisse gjorde.Det finnes også flere kommersielle leverandører av ferdiglaget blanding; men for at de skal virke må man følge instruksjonene fra linken ovenfor. Flor Essence er i dag et kommersielt produkt som kjøpes fra Flora i Canada.

Konklusjon: Dette er et forsøk på å finne dokumentasjon for en urteblanding som selges på nettet med ulike påstander om helsefremmende virkninger og ikke en anbefaling om å kjøpe urtene dersom man er syk.Syke bør ikke slutte med legemedisinsk terapi til fordel for plantemedisiner. Vil man prøve plantemedisiner bør man alltid rådfør seg med lege.

Image freePik

Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.