To store undersøkelser viser at dersom man har  blitt smittet med SARS2 viruset en gang , gir dette bedre beskyttelse mot reifeksjon enn om man  tar vanlig vaksine!En annen undersøkelse viser at  2 gangs vaksine av de som allerede  har hatt COVID-19 ikke gir ytterligere  beskyttelse.Statitikkene gjelder alfabeta og deltavariantene,ikke for omikron.

Hva er naturens vaksine? En gjennomgått infeksjon med eller uten tilhørende sykdom gir langvarig, ofte livslang immunitet. Vi har derfor kalt en slik situasjon en” naturens vaksine”  ,versus en vanlig vaksine som er fremstilt i et laboratorium for å imitere en naturlig infeksjon.Naturens vaksine kalles vanligvis naturlig ervervet  immunitet.

Qatar-studien- 95.2% beskyttelse med naturens vaksine: 43.044 personer i Qatar som hadde vært smittet med SARS2( SARS-CoV2) ble sammenliknet med 149.923 personer som ikke hadde vært smittet. Smittestatus ble bekreftet eller avkreftet ved at deltagerne i masseundersøkelsen ble testet for SARS2 antistoffer og deretter med PCR gen-identifikasjonstest. De to gruppene ble så fulgt i 35 uker. Resultatene var meget overbevisende. I perioden  de to gruppene ble fulgt opp ble kun 0.7% av de som var naturlig SARS2 positiv syke på nytt. Ved å sammenlikne de to gruppene fant man at naturens egen vaksine, en gjennomgått SARS2 infeksjon med eller uten COVID-19 reduserte risiko for en ny infeksjon med 95.2%. Dette er en bedre beskyttelse enn for noen kjent vaksine så langt!(Laith J et al )

Israelsk undersøkelse- naturens vaksine 6-13 ganger bedre enn vanlig vaksine: I en nylig publisert israelsk undersøkelse fra 25 august 2021 sammenlignet man 16.125 personer som var vaksinerte uten å ha hatt COVID-19 med 16.125 uvaksinerte som hadde hatt COVID-19. Det viste seg da at de som hadde fått  vaksine hadde 13 ganger større risiko for å få en ny infeksjon enn de som hadde fått naturens vaksine, en gjennomgått infeksjon!!Når man justerte for sykelighet i de to befolkningsgruppene (comorbiditet) fant de at vaksinerte hadde 27 ganger større sjanse for å utvikle COVID-19 når de ble smittet enn de som hadde fått naturens vaksine (Sivan Gazits et al 2021). Dett er ikke mindre enn sensasjonelt!!

Tre professorers vurdering: naturens vaksine best: Disse og liknende studier fikk tre professorer i Jay Brattacharya(økonomi og medisin) ved Stanford Universitet, Martin Kulldorf(epdidemiolog) ved  Harvard Universitet og Suneta Gupta(teoretisk epidemiolog) ved Oxford Universitet  til konkludere: ”Det er nå klart at naturlig immunitet mot SARS-CoV2 (SARS2) utvikler seg på samme måte som ved andre coroanvirusarter.Selv om naturlig immunitet ikke gir varige immunitet, gir det mest trolig en beskyttelse mot alvorlig sykdom og død som er livslang! Blant de mange millioner som har kommet seg fra COVID-19, har usedvanlig få blitt syke på nytt”….Noe undersøkelsene fra Qatar og Israel viser !!

Vaksine nummer 2 versus naturens vaksine: I en undersøkelse av publisert i mars 2021 undersøkte forskere effekten av 2.dose Pfizer vaksine hos personer som hadde gjennomgått en COVID-19 sykdom, dvs hatt naturens vaksine i tillegg. De fant da at 2. Vaksine ikke hadde noen ytterligere beskyttende effekt! Naturens vaksine hadde gjort jobben helt gratis.

 

To professorer: la de naturlig vaksinerte slippe vanlig vaksiner? Slike forskningsdata stiller et stort spørsmålstegn ved et universelt krav om vaksinering, når det foreligger gode masseundersøkelser som viser at naturens vaksine; dvs en gjennomgått SARS2 infeksjon med hele levende viruset, gir bedre og mer varige resultater enn med injeksjon med gen-vaksiner som bare produserer spikeproteiner for en periode. Professorene Brattacharyia og Kulldorf skriver om dette i et brev  til Wall Street Journal 6.april 2021:”.. ideen om at alle skal vaksineres er like vitenskapelig ubegrunnet som at ingen skal vaksineres. Covid vaksiner er essensielt ment for eldre, høyrisiko grupper og deres pleiepersonell og er anbefalelsesverdig for mange andre. Men de som har hatt infeksjon er allerede immune.” Selv om disse studiene og uttalelse kom i 2021 er lite endret med Corona-varianten som gir mindre alvorlig sykdom enn de foregående variantene som herjet i 2020-21.

Dette er ingen antivaksine blogg; det er en pro fakta blogg.

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.