I 2020 ble det solgt for 1590 millioner US Dollar Ginkgo Biloba ekstrakt (GBE) på verdensbasis. Leger over hele verden foreskriver årlig millioner resepter GBE for ulike helseplager som følger av dårlig blodsirkulasjon.

Cannabidiol (CBD) olje er et reseptplikt medisinsk produkt som utvinnes fra hampplanten (Cannabis sativa). Den har vist å kunne ha positive virkninger på alt fra  Alzheimer, Parkinsons sykdom, kroniske smerter , angst til diabetes  og  PSTD.Her er hva vitenskapen sier.

Ginkgo Biloba er verdens eldste tresort. Mer enn 200 millioner år gammel plantefamilie. En gang vokste dette treet over hele nordlige halvkule, men istiden utryddet de alle sammen, unntatt de som var tilbake i Kina hvor kinesiske leger i mer enn 4000 år har brukt blader og bark av treet som medisin. I tradisjonell kinesisk medisin var ekstrakt fra bladene brukt for å” bedre hjernen”, motvirke host og astma og å drepe filaria-parasitten som gir opphav til den fryktede” elefantsyken”. Ekstrakt laget av bladene er en av de mest solgte naturmidler som foreskrives av leger i Tyskland og Frankrike; fordi det virker!

 

Nedsatt blodsirkulasjon til hjernen: Med økende alder inntrer vanligvis trangere årer på grunn av åreforkalkning. Dette leder til en rekke symptomer fra ulike organer. For hjernens vedkommende fører det til svekkelse i en rekke nevrologiske funksjoner som

 • Nedsatt konsentrasjonsevne
 • Redusert hukommelse
 • Svimmelhet og øresus
 • Angst og depresjon
 • Hodepine
 • Redusert energi og nedsatt yteevne

I vanlig medisinsk tenkemåte blir disse symptomene sett på som en uunngåelig konsekvens av alderdom der hvert enkelt symptom behandles med en eller annen dempende medisin. Men siden alle symptomer kan tilbakeføres til trange årer vil det være logisk at å åpne opp årene vil føre til at symptomene trange årer fremkaller blir bedre og i noen tilfeller forsvinne helt (?)

Hvordan kan Ginkgo Biloba hjelpe?  Vitenskapelige undersøkelser av Ginkgo Biloba ekstrakt (GBE) har vist at virkestoffer i blader fra treet har følgende positive effekter :

 • Åpner opp trange årer
 • Gjør blod mer tyntflytende og forhindrer blodpropp.
 • Øker nervecellenes evne til å yte selv om blodtilførselenblir svekket.
 • Øker produksjon av nervetransmittorer
 • Motvirker skader på nerveceller fra frie radikaler (giftstoffer i blodet)

GBE virkning på eldre hjerner: I professor Werbach’s bok Botanical Influence on Illness er det listet opp 21 vitenskapelige avhandlinger som bekrefter at Ginkgo Biloba ekstrakt (GBE) bedrer åpner trange årer til hjernen og bedrer derved hjernefunksjonen, motvirker senfølger av hjerneslag og bedrer Alzheimers sykdom. Her er noen eksempler: Ved gjennomgang av 11 vitenskapelige tyske undersøkelser av GBE virkning på blodsirkulasjonen hjernen, ble det funnet at GBE var bedre enn placebo og hadde reell forbedring av hjernefunksjonen.( Hopfenmuller et al ; Arzneimittel Forschung 44, 1005-13, 1994)

I en annen tysk undersøkelse fra 1989 på 100 eldre slagpasienter mellom 55-85 år opplevde alle 50% bedring av hukommelse, øresus, angst, hodepine og konsentrasjonsevne. Siden man kan bedre senskader av slag, kan GBE tatt daglig forebygge slag ( Kilde: Schmidt U :Artzneitung 130,17 juli,1989)

Jos Kleijnen og Paul Knipschild`s studier av GBE: I 1992 publiserte de to nevnte forskere ved Limburg Universitet i Nederland et sammendrag av 40 ulike avhandlinger om GBE og virkningen dette har på nedsatt hjernefunksjon. Ved gjennomgang av ulike forskningsrapporter fant de en rekke positive resultater som er verd å merke seg.

 • GBE viste seg i alle undersøkelser å være bedre enn placebo. Virkningene var med andre ord ikke innbilninga, men reelle.
 • For å oppnå effekt må man behandle minst 12 uker før man ser effekt.
 • Positiv respons på behandling varierer mellom 45 -81% avhengig av ulike rapporter.
 • Bedring på ulike symptomer: konsentrasjonsevne 54%, bedret hukommelse 52%, redusert angst 48%, mindre svimmelhet 61%, mindre hodepine 65%, bedret øresus 37%

Ginkgo Biloba og slagpasienter:. I en kinesisk undersøkelse av 348 slagpasienter i alder 18-80 år var det derimot ingen fare for hjerneblødning når man gav 150 mg GBE pr dag sammen med 100 mg Aspirin(Albyl-E). Andre bivirkninger var ikke hyppigere enn placebo; dvs det  var  problemer som kom som følge av pasientens grunnsykdommer og som ville ha oppstått uansett. Pasientene som deltok i undersøkelsen hadde alle målbar positiv effekt på hukommelse, førlighet og ferdigheter i løpet av de 6 månedene forsøket pågikk. I følge denne undersøkelsen  var heller ingen økte bivirkninger for pasienter som tok hele 450 mg GBE + Aspirin

Ekspertenes anbefaling: Kleijnen og Knipschild avslutter sin gjennomgang av de 40 avhandlingene om GBE medfølgende konklusjon” En annen måte å vurdere vitenskapelig bevis for effekt er å spørre seg selv: Vil du ta det dersom du har noen av de nevnte symptomer? Vi svarer bekreftende: siden det ikke viser seg å være noen bivirkninger vil vi begge forsøke det!”

Professor Melvyn R Werbach forfatter av en rekke bøker om ernæring og en om plantemedisin skriver:” Ginkgo Biloba ekstrakt (GBE) kan være den viktigste plantemedisin man kan kjøpe. Den tilbyr betydelig effekt på blodsirkulasjonen til hodet og redusert hjernefunksjon hos eldre. (Symptomene på redusert hjernefunksjon er redusert korttidshukommelse, svimmelhet, hodepine, øresus og depresjon)”

Interaksjon med legemidler: GBE gjør blodet mer flytende ( blodfortynnende) og reduserer bblodplatenes sammenklebing, hvilket forhindrer blodpropp.Ut fra disse virkningene vil GBE kunne forsterke effektene av blodfortynnende medisiner som Weifarin, Aspirin (se ovenfor ) og plantemedisiner med blodfortynnende effekt.

Kommersielle GBE produkter: På det europeiske markedet finnes det for tiden 4 sertifiserte, godkjente GBE produsert i Tyskland som anbefales av leger og som kan kjøpes på apotek: Tebonin (120mg) Tanakan(40mg), rökan (40 mg) og Kaveri (120 mg) Ingen av disse er å få kjøpt på norske apotek, men kan bestilles legalt på internett. Dersom du skal handle i Norge anbefales det at man rådfører seg med apotek spør om varen inneholder sertifisert ekstrakt. Apoteker vil også kunne gi råd om dosering. De artiklene som er nevnt i denne artiklen oppgir doser på 120-240 milligram /dag.

Bivirkninger: De fleste avhandling omtaler GBE i terapeutiske doser som bivirkningsfritt. På drugs.com opplyses det at man kan få hodepine, svimmelhet, allergi, hjertebank og mageproblemer. Nettstedet skriver” alvorlige bivirkninger er sjeldne”.

Rådfør deg med lege: Som alltid anbefales at man alltid rådfører seg med lege dersom man lider av en sykdom som krever at man må bruke legemidler. Dette gjelder spesielt om man bruker blodfortynnende medisiner eller lider av åreskjørhet.Ens fastlege vil vite hva man bør og ikke bør gjøre.

@Copyright Øverbye 2020

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.