Penger er helse! Noe annet er naivt å tro. Når prisene går opp og renta stiger ;får færre får råd til tiltak  sunn , næringsrik mat og tiltak som garanterer god helse. Bedre blir det ikke at en hovedårsak til økt rente er at Norges Bank med dette prøver å tiltrekke seg utenlandske investorer for å styrke kronas verdi overfor utenlandsk valuta. Kort sagt: norske låntakere skal betale mere for at utledninger skal tjene mere og en del av kostnaden blir prosentvis størst de som tjener minst.

Hva er norske penger verdt? . Norsk krone er i likhet med Euro og Dollar bygget påfiat penger som betyr pengeverdi i ” god tro” der kronas kjøpekraft (= verdi) er fastsatt av staten gjennom Norges Bank (= sentralbanken).Staten kan derfor bestemme hvor mye du kan få for hver krone du eier.

Hvor mye synes utalandske investorer at krona er verd? At den norske regjering har tiltro til sin egen krones verdi er vel og bra. Men hvor mye verd synes en utalandsk bank og investor at krona er verd? Det er også et spørsmål om” god tro” og ikke stort mere. Hvis en utenlandsk bank eller investeringsfond mener at norsk økonomi er trygg og stadig vokser vil det å kjøpe norske kroner være likeverdig med å kjøpe en aksje i et selskap der det stadig er vekst og følgelig god avkastning i form av økende verdi av krona. Men fordi vi har fiat penger blir utlendingers tiltro til norsk økonomi i stor grad et spørsmål om nettopp det: god tro!

Hvorfor utledninger ikke tror på norsk økonomi? Den norske stat tjener for tiden gode penger på eksport av dyr gass, olje og strøm via eierskap i produksjon og  dels via skattlegging .I tillegg tjener statens seg rik på høye skatter av egen industri og befolkning. Kroneverdien burde derfor ansees å være god fordi ”butikken Norge” går som aldri før. Likevel er utenlandske investorer redde for å kjøpe kroner av staten Norge. Hvorfor ?.Her er noe av hva utenlandske investorer (banker, fond ,private investorer) tror om Norge.

  • Det blir snart slutt på olje og gass i Nordsjøen og Norge vil om noen år bli fattinger. Norsk krone blir da mindre verd i framtiden.
  • Penger fra grønn energi fra vindmøller vil aldri kunne erstatte pengerfra gass og olje  i fremtiden.
  • Norske banker har lave renter i forhold til rentenivået i eget land, bedre å sette pengene på høyrentekonto i hjemlandet eller land med høye renter, enn å sette de på konto i Norge.
  • Norsk skattenivå er høyt. Det er vanskelig å tjene penger for rike i Norge. Norske milliardærer flykter fra landet. Investorer er rike personer som tenker som våre rike skatteflyktninger. Hvorfor investere i et land der landets rikeste frykter at deres penger ikke vil bli mye verd i fremtiden?

.Hvordan Norges Bank vil øke kronas verdi: Norges Bank er eid av staten og styres av finansdepartementet som igjen blir styrt at en sittende regjering. Sentralbanksjefen Ida Wold Bache som er ansatt for å være talsperson for sin arbeidsgiver; regjeringen; vil prøve å lokke til seg utenlandske investorer ved å øke rentenivået i Norge. Det blir da lønnsomt å kjøpe norske kroner og ha pengene på høyrentekonto i Norge; selv om tiltroen til landets økonomi forøvrig er lav..

Hvordan Norges Bank´s renteøkning rammer nordmenn: Økt rente har minst to gode effekter i følge staten: Det demper inflasjonen innenlands (sikkert!) og øker utenlandske investeringer i Norge (ikke sikkert, men man håper). Ulempen for oss som bor her er derimot klar (sikkert): Alle med lån må betale mere i renter både private og næringsliv. Eksempelvis: har man 4 millioner i lån og renta økes med 0.5% må man ut 1300 kroner mer i måneden .Derved blir det mindre tilbake av lønninga å leve for og følgelig mindre til helsefremmende tiltak som økologisk sunn mat (dyrt og sunt) kjøp av kosttilskudd med mineraler og vitaminer (nødvendig og dyrt) feriereiser (nødvendig og helsefremmende) mm. Man behøver ikke være økonom eller helsearbeider for å forstå likningen: Vi subsidierer utalandske investorer via renteøkning og en del av kostnadene blir dårligere helse for de som har minst.

@COPYRIGTH ØVERBYE 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.