I følge FN´s klimapanel IPCC og myndighetene går det mot en klimakrise som bare kan løses hvis vi alle bidrar med betydelige ofre:. Mer klimaskatter, miljøavgifter, karbonfangst for industrien  vindmøller i norsk natur. Påtvunget endring i kostholdet, delvis nedlegging av norsk jordbruk. Men hva om klimaendringene ikke er menneskeskapte ?

Dette er ikke en blogg for klimaskepsis :Klima forandrer seg! Men hva er årsaken ? Stadig flere vitenskapsfolk tviler på at FN´s klimapanel IPCC har alle de rette svarene.

FN´s klimapanel IPCC og «hockykølla» : FN´s klimapanel IPCC hevder at den global gjennomsnittstemperatur har økt med 1,5 OC siden 1850 . Fra 1850 til 1975 økte temperaturen med 0,5O C og deretter med 1O C Dette kalles den såkalte «hockeykølle grafen» .Grafen er beregnet ved hjelp av ulike datamodell basert på forskjellige temperaturmålinger .

 IPCC «hockeykølle grafen» over den globale oppvarmingen

Datamodellen spår at temperaturen vil fortsette å øke i samme tempo i årene som kommer og skape en økende global klimakrise med mindre verdens befolkning gjør store ofre i levestandard ,matvaner, bilkjøring og tilgang på flyreiser for å redusere utslipp av CO2.

Hvor sikre er IPCC på sine egne beregninger ? IPCC fremstiller det som om det aldri har vært noen noen tvil.Her er en en oversikt over hva IPCC s har ment og nå mener om sine egne konklusjoner.

Rapport Hvor mye av global oppvarming er menneskeskapt
1979 Charney Report Ingen konklusjon
1990 IPCC -FAR Ingen konklusjon om hvor mye
1996 IPCC-SAR Mulig fremkalt av mennesker; men ikke sikkert hvor mye.
2001 IPCC-TAR 67-90% sjans for at 50% av oppvarmingen etter 1951 er menneskeskapt.
2007 IPCC-AR4 90% sjans for at 50% av oppvarmingen etter 1951 er menneskeskapt
2013 IPCC-AR5 95% sjans for at 50% av oppvarmingen etter 1951 er menneskeskapt
2022 IPCC-AR6 100% sikkert at all oppvarmingen etter 1951 er menneskeskapt

Kilde: www.carbonbrief.org og American Physical Society Climate Change Statement Review

Hva har endret seg i løpet av disse årene dersom man vet at klima-vitenskapen ikke har blitt mer avansert de siste tiårene?

Finnes det vitenskapspersoner som som er uenige med IPCC? I følg IPCC finnes det ingen seriøs kritikk av deres arbeider.Men en oversikt fra 2015 av i alt 11.944 avhandlinger om klima og global oppvarming skrevet mellom 1991-2011 hadde 64% avhandlinger ingen sikker konklusjon, 32,6% mente at økt CO2 kunne gi noe oppvarming , 0,5% mente at økt CO2 fremkalte mesteparten av oppvarmingen; bare 0,5% var helt enige med IPCC (Legates et al 2015). Siden den gang har 1600 vitenskapspersoner i gruppa Clintel , herunder to Nobelprisvinnere kommet til at det ikke er en menneskeskapt økt CO2 som er årsak til global oppvarming; men sola .Videre at oppvarmingen ikke er så stor som IPCC hevder. Et tyvetalls nettsteder drevet av vitenskapspersoner og klima-interresemte har publisert et stort antall fakta som motsier IPCC. Hvorfor blir ikke slike avvikende data tatt med i IPCC beregningene ? Og hvorfor blir slike forskere respektert ?

Hva mener de som ikke er enige med IPCC er årsaken til klimaendringene ? En kortversjon lyder slik:

  • Jorda har hatt kalde og varme perioder lenge før det ble menneskeskapt økning av CO2 i atmosfæren.
  • Det eneste som endret seg i de varme periodene var solas aktivitet.Jo mer aktiv sol, jo varmere klima. Jo mindre aktiv sol; jo kaldere klima.
  • CO2 økte ikke i forkant av varmeperiodene; men etter at varmeperiodene hadde vart en stund.Den eneste forklaringen er at varmere sol, gir varmere hav som så avgir mer vanndamp og CO2 (Begge er klimagasser)
  • I nyere tid, etter 1850 har det vært flere kalde perioder til tross for at CO2 har økt.
  • Bidrag fra sot i atmosfæren fra vulkanutbrudd, skogbranner og industri Vanndamp fra havet og skyer.

En mer fullverdig forklaring finner du denne linken. Hvorfor har ikke IPCC tatt hensyn til disse fakta ?

Hvorfor går oppvarming av atmosfæren mye saktere enn oppvarming av jorda?Et argument fra IPCC er at nedre del av atmosfæren har fått økt CO2 og derfor er blitt blitt oppvarmet like fort som jordas temperatur; dvs «som i himmelen så også på jorda « En kongresshøring i USA om klima i 2015 viste det motsatte Professor i atmosfærisk forskning :John Christy beviste at da at IPCC kurven for temperaturøkning på 1,1 OC ikke var resultat av direkte målinger av lufttemperatur; men basert på 102 ulike datamodeller. Den reelle temperaturøkningen derimot målt med værballonger var bare 0,30C

Kilde prof John Christy : Oppvarming av midtre troposfære perioden 1979-2015

Hvorfor tok ikke IPCC hensyn til dette ?

Kan det være at CO2 kan ha gunstige virkninger ? Flere klima-eksperter og vitenskapsfolk har fremlagt bevis for at mer CO2 i atmosfæren har ført til grønnere jord.Plantene blir større,sterkere, tåler mer ekstremt klima og brer seg fortere. Dette var tilfelle i tidligere varmeperioder på jorda da CO2 økte.Det skjer igjen. At CO2 er en fordel for plantevekst har gartnerier visst i årtier: ved å øke CO2 i drivhusene får man høyere avkastning. Hvorfor fortier IPCC disse data ?

Kildene som er sitert er ikke  forskning finansiert av olje og gassindustri; men er hentet fra uavhengige akademiske kilder.

@Copyright Øverbye 2023

Disclaimer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.