Illustrasjon: med tillatelse av prof J.Christy,USA

Den vanlige forklaringen på endret klima er at menneskene lager mere CO2 som som holder tilbake varme fra sola.Teorien har ført til allmen klimapanikk, men dramatiske forslag for å redusere utslipp av CO2. Ikke alle vitenskapspersoner mener CO2 er forklaringen.Her er noen av deres innvendinger.

Varmere klima, mer CO2 :I 1938 fremla den britiske ingeniøren Guy Callander en teori for å forklare en observasjon: Temperaturmålinger fra 200 værstasjoner rundt om på kloden viste en gradvis økning i perioden 1890-1938 Samtidig hadde konsentrasjon av CO2 i atmosfæren beregnet med direkte målinger og indirekte målinger (spektrografi) hadde økt. Det samme hadde mengden skyer og tåke (vanndamp) fordi innsjøer og hav er blitt varmere.

På grunnlag av disse observasjonene (fakta) , framsatte Callander en teori som var slik: Av all varme som avgis av jorda når den er varmere enn luft vil en prosentdel bli holdt tilbake CO2 og vanndamp. Resten transporteres videre til kaldere luftlag og forsvinner ut i universet. Når jorda blir kaldere enn luft sendes varme tilbake til jorda fra atmosfære.

Callander mente at siden CO2 har økt har jorda holdt tilbake mere varme, havene har blitt varmere og det har blitt produsert mer tåke og skyer som også holder tilbake varmeflukt fra jorda. Callander framsatte så enda en påstand: CO2 fra varmere hav er ikke nok til å forklare økningen i CO2 i lufta. Økningen i CO2 er menneskeskapt.

Dette er den 85 år gamle CO2 teorien om menneskeskapt global oppvarming som FN´s klimapanel IPCC støtter gjennom bred faglig enighet (konsensus) og videresender til politikere med beskjed om CO2 reduserende tiltak og karbonfangst.

Kaldere klima tross mere CO2: Gitt at teorien er riktig: Hvorfor er det da slik at det i de siste 180 år (1840-2022) har CO2 i atmosfæren økt gradvis av ulike årsaker ,mens jordas målte overflate temperatur i nordområdene har ikke økt i takt med CO2.

Fra 1840-1930 var det kaldere enn i dag, deretter fra 1930-50 var det en kortere varmeperiode da Callander formulerte sin teori ved og deretter en kortere kuldeperiode fram til 1990, hvoretter temperaturen økte raskere. Det har altså vært kaldere perioder. I samme tidsperiode økte CO2 i nedre del av atmosfæren (troposfæren). Det skulle ikke ha skjedd om CO2 som klimagass var en riktig teori!!

Men en oversett faktor forklarer det hele mye bedre: Siden økning i CO2 har skjedd i perioder med kaldere klima ; hva kan da forklare endringene ? En forskergruppe på 25 solforskere og klimaforskning leverte i 2019 en avhandling som viser at den faktor som best forklarer de mange ulike temperaturendringene på den nordlige halvkule er endringer i solas målte energiproduksjon gjort via solsattelitter.

Mere CO2 i atmosfæren, men ikke varmere atmosfære! Dersom CO2 er en viktig klimagass skulle økning i CO2 ledsages av varmere atmosfære og temperaturen burde øke i takt med den globale oppvarming Under en senatshøring om klima i 2015 fremla professor i atmosfærisk fysikk : John Christy; en av USA´s og verdens fremste eksperter i sitt felt ,beviser for at IPCC påståtte økningen av atmosfærisk temperatur fra 0-5km (midtre troposfære) er sammensatt av resultater fra hele 102 ulike dataprogrammer som alle spriker. IPCC valgte å slå sammen de som viser at atmosfærens temperatur har økt i samme takt som temperaturen på jorda. Med andre ord CO2 teorien stemmer!!

Men nei ; slik var det ikke !!.Virkelig temperatur målt med virkelige termometere festet til værballonger har bare vist 0.4 o C siden 1978. Dette er det samme som målt økning i samme tidsrom for temperatur på jordoverflaten i landområder i USA.

Er professor Christy en enslig svale i avsløre slikt forhold? Nei organisasjonen Clintel.org er en sammenslutning av 1600 forskere, herunder 2 nobelprisvinnere har samme oppfatning.CO2 kan ikke bevises å forklare global oppfatning. Som om ikke dette er nok mener de at CO2 er nyttig klimagass som øker alle former for plantevekster. Dette kan alle gartnerier bekrefte: ved å tilføre CO2 vokser plantene raskere!!

Værdata som forsvant for å forklare en teori: I byer er det varmere fordi de avgis varme fra hus og trafikk. På landsbygda er det mere normale forhold. Bruker man temperaturmålinger fra landsbygda og skoger og fjell viser disse en økt temperatur som følger solaktiviteten og som kun viser en beskjeden temperaturøkning på o,4oC siden 1978 (Det samme som endringer i lufta målt fra værballonger ).Tar man med byene kan man finne større temperaturøkning. Men hvor har det blitt av IPCC side tall utenfra byene? Siden 1980 har man i USA begynt halvert antall målestasjoner utenfor byene. Derved blir det færre bidrag fra de kjøligere landområdene og mer fra de kunstig oppvarmede byområdene.

Betyr dette at CO2 teorien bør forandres? Ut fra fakta kan det synes som om man absolutt bør endre teorien.Problemet er ikke at forskere tviler på at CO2 er en klimagass; problemet er at når CO2 øker, øker ikke temperaturen slik som Callander og senere IPCC mener. Solas varierende stråling ser ut til å være en bedre forklaring sammen med andre bidragsytere som aske fra vulkaner, sot fra fossilt brennstoff ,vanndamp fra varmere hav . 

@Copyrigth Øverbye 2023

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.