Hvor stor er risiko for å dø av COVID-19 dersom man forblir uvaksinert? Dette spørsmålet besvares ikke av Folke Helse Instituttet, man må derfor på jakt etter statistikker fra andre land. Her er noen data fra USA som kan belyse problemstillingen.

Dersom man vil vite hvilken risiko man løper ved ikke å ta vaksiner kan man dessverre ikke finne tall fra Folke Helse Instituttet(FHI) som har sluttet å ta med de uvaksinerte i sine ukerapporter.Man må derfor gå til andre land.Her er noen tall fra USA som er oppdaterte frem til høst/vinter 2022. Statistikkene sier ikke noe om helsetilstanden til de som blir syke  og de som dør av COVID-19.Man bør derfor når man leser dette huske at alle uansett vaksinestatus kan forbedre sitt immunforsvar ved levesett, kosthold, bruk av immunstyrkende tiltak.Dette kan man lese om på andre innlegg på denne bloggen.

Sjanse for å få COVID-19 som uvaksinert versus vaksiner: Her er tall fra staten Washington i USA som er representativ for situasjonen vi kan tenke oss finnes i Norge

Tall oppgitt i antall COVID-19 pr. 100.000 innbyggere i perioden 6.11.2022 – 3.12.2022

Aldersgruppe Uvaksinerte Vaksinerte Uvaksinerte/vaksinerte
 12-34år 411.4 207.3  2
35-64 år  472.3  255.1  1.9
65 år og eldre 898.4  385.2  2.3

Det er med andre ord omtrent dobbelt så stor sjans for å utvikle COVID-19 som uvaksinert enn som vaksinert for alle aldersgrupper.

Sjansen for å havne på sykehus med alvorlig COVID-19: de samme tall fra Washington i USA.

Tall oppgitt i antall COVID-19 som havnet på sykehus pr. 100.000 innbyggere i perioden 6.11.2022 – 3.12.2022

Aldersgruppe Uvaksinerte Vaksinerte Uvaksinert/ vaksinert
12-34 år  14.6    3.1  4.7
34-64 år  36.3    10.9  3.3.
65 år og eldre  232.0     72.1   3.2

 

Det betyr at relativ risiko for å bli syk når man smittes er 3.2- 4.7 ganger større for uvaksinerte som for vaksinerte.

Hvor stor sjans er det for å dø av COVID-19 hos uvaksinerte versus vaksinerte? Her spriker statistikkene stort. Dødsrisiko avhenger av alder, allmenn helsetilstand, sykelighet, bruk av legemidler, hvor fort man kommer til legebehandling  og ikke minst kvaliteten på sykehustjenester der man bor. Washington registrerer alle dødsfall, men publiserer bare de over 65 år fordi risiko for yngre grupper er så mye lavere.

Død av COVID-19pr 100.000 innbyggere over 65 år  for uvaksinerte versus vaksinerte  6.11-3.12.2022

Aldersgruppe Uvaksinerte Vaksinerte Uvaksinerte/vaksinerte
 65år og eldre  38.8  12.6  3.1

 

Dvs at for eldre personer 65 år og eldre er det 3.1 større risiko for å dø av COVID-19.Ser man på grafen over død av COVID-19 pr 100.000 over en tidsperiode av ett år, blir tallene mye mer dystre. I perioder er forholdet mellom uvaksinerte/ vaksinerte 7/1.

Stadig flere vaksinerte dør; men fortsatt dør flest uvaksinerte: KFF er et nettsted for troverdig medisinsk statistikk. Statistikken er hentet fra CDC som er USA´s svar på Folke Helse Instituttet. I en landsoversikt viser det seg følgende trend

Statistikk for alle døde alle aldersgrupper over 18 år september 2021- august 2022

Tid på året Uvaksinert Trippelvaksinert Trippelvaksinert +boosterdose
September 21 77% 22% 1%
 Desember 21 70% 24% 5%
Februar 22 61% 25% 15%
Mai 22 57% 23% 20%
August 22 42% 22% 36%

De uvaksinerte utgjør ca 20% av Amerikas befolkning, dvs de uvaksinerte har derfor mye høyere risiko for å dø enn de vaksinerte. Forklaringen hvorfor færre andeler dør er i følge KFF at flere uvaksinerte har dødd og de som har overlevd har bedre immunforsvar fordi de alt har blitt naturlig immune etter å ha hatt infeksjon med corona. dette er en teori og så langt ikke et faktum.

En forklaring forfatterne bak KFF artikkelen gir  på at stadig større andel boosterdose dør; er at de med svak helse og  eldre dør oftere og at det er disse som har fått boosterdose.

Konklusjon: Uvaksinerte utvikler oftere COVID-19 enn vaksinerte, de havner oftere på sykehus og de dør oftere enn vaksinerte. På landsbasis konkluderte forskerne bak KFF rapporten med følgende :”…. According to CDC, people ages 12 and older who have had a bivalent booster shot have a 15 times lower risk of death than an unvaccinated persons”.

Det må her tas noen forbehold: dette er amerikanske tall.USA er et mer sammensatt land, med flere fattige  med dårligere allmennhelse og med et helsevesen som ikke alltid er like bra som det norske.Det kan derfor være at norske tall vi se annerledes ut.

Statistikken  som presenteres fra CDC tar ikke med et problem som som oppstår ved massevaksinering: nemlig at antall  bivirkninger øker proporsjonalt med antall injeksjoner som settes. Dette må man finne ut via VAERS ( Vaccine Adverse Event Report System )  databasen.

Som alltid ellers: er du i tvil mht vaksiner drøft dette med din fastlege.

Kilde: COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths by Vaccination Status Washington State Department of Health December 14, 2022

Cynthia Fox et al :Why Do Vaccinated People Represent Most COVID-19 Deaths Right Now? KFF.Nov 30.22

@COPYRIGHT ØVERBYE 2022

DISCLAIMER

 

 

 

 

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.