Mange leger kaller B12 mangel en stille epidemi fordi så mange sykdommer forverres av B12 mangel uten at leger flest vet om det. B12 tester er ikke spesielt gode, derfor kan langt flere ha nytte av B12 tilskudd enn det enkle blodprøver skulle tilsi. Les om sykdommene, prøvene og rådene.

Kan dine problemer bedres ved B12 tilskudd??

De fleste travle leger snakker ofte om B12 mangel sett i forhold til en måleverdi og gir først B12 når den målte verdien er under en nedre grense. Leger som jobber med ernæring og terapiformen ortomolekylær terapi (tilføre rette stoffer) grunnlagt av Nobelprisvinner i kjemi Linus Pauling vurderer situasjonen på ulike måter: For det første bruker man mer varierte diagnosemetoder. Hvis en eller flere indikatorer samlet tilsier at det skal gis B12 bruker man dette(se nedenfor). Dernest tilsier erfaring at mange pasientgrupper blir bedre av B12 .Dernest ser man på pasient-grupper som blir bedre av B12 når prøver er innenfor det ”normale”, men i et nedre området. Og endelig vet de at visse sykeligheter trenger B12 selv om blodprøvene er ”normale” fordi de blodprøvene vi bruker til vanlig ikke er gode nok. Samler all denne erfaring ender man ofte opp med en liste helseproblemer der sykeligheten er enten fremkalt av B12, selv fremkaller B12 mangel (eks. Tarmsykdommer der opptak er svekket) eller der B12 hjelper/bedrer visse sider ved sykdommen selv om blodprøver tilsier at det ikke er behov for dette :Her er en slik liste[i] ,[ii] . Professor Werbach skriver at: ” diagnose av B12 mangel blir ofte oversett ved laboratorietester fordi mangelsykdommer kan oppstå selv ved normale B12 verdier og uten at det oppstår magaloblastær anemi!”[iii]

 • B12 anemier (magaloblastær anemi =pernisiøs anemi: færre ,men store røde blodceller)
 • Matthet/ME
 • Tungpusten/astmatisk
 • Aallergier
 • Autisme
 • Lett for å besvime.
 • Apetittmangel
 • Blek hud
 • Sår tunge
 • Munnsår.
 • Endring i smerteopplevelse,
 • Gangvansker
 • Nervebetennelser
 • MS
 • Synsforstyrrelser
 • Depresjon, psykoser, forvirring
 • Alzheimer, demens, senilitet
 • Uspesifikk aldersendringer med lav konsentrasjon/forvirring/hukommelsesproblemer .
 • Cøliaki (Problem med B12 opptak og mangel forverrer lidelsen)
 • Hashimotos sykdom (Anti TPO indikerer også problemer med opptak trolig fordi Anti TPO også lages i tarmen. B12 mangelen forverrer visse sider av lidelsen.)
 • Hyppige infeksjoner/redusert immunforsvar
 • Kroniske smerter (Mange Borreliasyke får mindre smerter ved bruk av høye doser B12)

Hvor vanlig ??

Legemiddelhåndboka [iv]som utgis av Helsedirektoratet har en rimelig klar oppfatning av situasjonen: ”Det er usikkert hvor hyppig vitamin B12-mangel forekommer. Noen mener det er en sjelden tilstand med prevalens på bare 0,1 %, mens andre angir prevalens 4–14 %, spesielt hos den eldre befolkningen. Forekomsten av pernisiøs anemi er ca. 1 % hos befolkningen over 60 år.” Dette kan være riktig for hele befolkninger ;men de som oppsøker legen er den syke delen av befolkningen og her er forekomst av lav B12 mye vanligere. Blant kronisk syke, demente, ME pasienter og de med lavt stoffskifte er vår egen erfaring basert på mer enn 5000 testede syke siden 2000 at så mye som 20% kan ha B12 mangel eller bli bedre av B12 tilskudd.dette støttes av internasjonal forskning!![v]. Det er derfor viktig at når du går til legen at han/hun forstår at du som syk ikke hører med til ”folk flest» og at det derfor er gevinst å sjekke B12 mangel (se nedenfor) eller prøver B12 (se liste ovenfor)

Lab-prøver.

Her er vanlig tester din lege skal ta ved mistanke om B12 mangel.

 • B12 i serum: Mange blir bedre av B12 tilskudd selv om B12 er innen normalen. Norske laboratorier har nå begynt å anse verdier mellom 150-200 som er innenfor det normale som en gråsone der det skal behandles dersom tilskudd gjør pasienten bedre ( dette må da prøves ut)
 • Homo Cystein nivået. Alt over 6,3 bør behandles skal vi tro statistikker. I Norge er det først alarm når Homocystein er over15 og da er farene for hjerte-kar sykdom mer enn 4 doblet(se bildet).
 • Meta Mallon Syre ; en spesifikk test for B12 mangel, men ikke sensitiv. Høy MMA indikerer B12 mangel.
 • Høy MCV( store Røde blodlegemer)
 • Endringer i funksjon/utseende og antall hvite blodceller(hyper-segmenterte neutrofile celler) som leder til nedsatt immunforsvar[vi]
 • Schilling-test[vii]: måler opptak av B12.Ofte normal der pasienter blir bedre av B12 terapi.(gjøres ikke i Norge)
 • Holo -trans-cobalamin II[viii]: Transportprotein for B12, fallende verdier sees i tidlig stadium av B12 mangel.(Gjøres ikke i Norge).

Hvilke produkt?

Det finnes B12 i kjøtt, melk og egg i tilstrekkelige doser til at friske får nok, men er man syk er det oftest ikke nok. Man må da ta B12

som injeksjon eller som sugetabletter (lozenges). Dette er viktig hos de med tarmlidelse, eldre, cøliaki , positiv anti TPO fordi man hos slike har lavt /skadet opptak. Noen leger foretrekker oljebasert B12 som kalles depot-injeksjon og som settes en gang hver tredje måned, men erfaringsmessig er det bedre opptak av vannløselig .Begge lages av Nycomed og fås på Blå resept punkt B81 dersom prøvesvarene indikerer behov for B12. Vil du prøve B12 uten at blodprøvene er på din side må dette kjøpes på hvit resept til full pris. Normal hyppighet er en injeksjon i uken. Har man bra tarm er TrioBe fra Medea/Recip et bra produkt som inneholder B6,B9,B12.

Det er viktig å vite at syke mennesker ikke blir bedre av doser friske må ha for å forebygge og beholde helsen. Syke har økt behov og trenger derfor 2-10 ganger[ix] den dose friske kan klar seg med. Erfaring tilsier at effekter først kan komme etter uker og måneder og at noen må ha livslang terapi; selv om det hos enkelte kan føre til høye målerverdier i blodet.

Det er også viktig å huske at B12 tilskudd som regel ikke kurerer sykdommer; annet en magaloblastær anemi, men at det ellers bare bedrer helsen og at B12 mangel må sees som en del av almen vitamin /mineraltilskudd og endring av et dårlig kosthold til et bedre; samt at man må fjerne gifter som vi vet skader B-vitamin opptaket.

@COPYRIGHT ØVERBYE 2015


Disclaimer: Artiklene er helsejournalistikk og er ikke nødvendigvis uttrykk for hva Dr.Øverbye selv mener eller gjør.  Lesere må selv ta ansvar for å bedømme verdien av innholdet.


Kilder – Litteratur:

[ii] http://www.health.harvard.edu/blog/vitamin-b12-deficiency-can-be-sneaky-harmful-201301105780

[iii] Werbach M : Textbook of Nutritional medicine, ThirdLine Press, 2000 side 36-37

[v] http://www.health.harvard.edu/blog/vitamin-b12-deficiency-can-be-sneaky-harmful-201301105780

[vi] http://www.livestrong.com/article/524849-b12-deficiency-low-white-blood-cell-count/

[vii] Se fotnote ii

[viii] Se fotnote ii

[ix] Werbach M : Textbook of Nutritional mdicine, ThirdLine Press, 2000

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.