Er det virkelig sant at du kan kjøpe reseptfrie kosttilskudd på helsekosten som kan dempe angst? Fortiet og glemt forskning utfordrer industribasert medisin som sier at det aldri er bevist at naturlige terapier virker. Her er forskere som mener noe annet

Mer rikdom og posisjon, mindre angst?

Vi har flere ganger forsøkt å meddele et viktig poeng fra vitenskapens verden: Frykt er en biologisk, instinktiv reaksjon på fare som primært trigges av det ditt sinn oppfatter som skadelig for deg. Dyreforskning bekrefter at alle dyr man har undersøkt har det likedan; men responsen på fare varierer. Jo høyere i næringskjeden et rovdyr er, jo mer vil fare møtes med aggresjon, jo lavere ned jo mer vil fare møtes med flukt. Er du som leser dette veltrent, har en god økonomi, mektige venner og en høy posisjon er du lik et rovdyr høyt opp i næringskjeden og vil oppfatte det som truer med lite frykt og mye aggresjon, eller det vi på menneskespråk kaller maktdemonstrasjon eller ”ta grep”.

Verre er det nede i dyre-rekken, også den menneskelige! Jo nærmere bunnen, jo flere ting oppfattes som trusler og jo mer er responsen frykt som om den ikke løses blir til angst.

Sjekkliste for frykt/angst!

Fordi angst er en biologisk automatisk reaksjon manifesterer frykt/angst seg i kroppen med spesielle kjennetegn. Vanlige kjennetegn også kalt symptomer er i følge professor Davis[i];

 • Hjertet slår raskere
 • Tørr i munnen.
 • Økt aktivitet i magen: kramper, smerter, endog magesår over tid.
 • Økt pustefrekvens. Pusten blir mer overfladisk og kan lede til hyperventilering.
 • Ufrivillig vannlating og avføring!
 • Oppmerksomhets-feltet blir redusert: du fokuserer på det som du oppfatter som farer og stadig mindre på omgivelsene.
 • Kalkulering: du vurderer farene ved å lete etter informasjon i hjernen som kan gi deg mer kunnskap om det som kommer. Vurderingen behøver ikke være realistisk!!
 • Skal mindre til for å gjøre deg mer aktiv og klar for handling.
 • Dersom faren er et stykke unna velger du å forholde deg i ro. Dette stammer fra din tid som rovdyr: alle jegere er i ro mens de vurderer situasjonen.

Mindre psykologisering, mer hjerneforskning?

Som du har merket deg: Jeg snakker ikke psykologispråk i denne bloggen nå; vi snakker biologi. I det som følger skal vi ta for oss forskning utført av en av verdens ledende angstforskere: professor Michael Davis ved Yale Universitet i USA. Davis er også kjent for å ha kritisert bruk av angstfremkallende mishandling kjent som tortur[ii].

Psykologi er tanker du gjør deg om biologiske forhold. Biologiske instinktive reaksjoner ligger forut for tanken. Du behøver ikke tenke for å reagere slik , men fordi du er et tankevesen tenker du selvsagt om det som skjer, men ta ikke alltid tankene for å være årsakene, heller konsekvensene . Biologi er automatisk. Alle dyr har det, også de språkløse! Som menneske har du sjel, men du må ikke la dette få deg til å glemme at en viktig del av deg også er knyttet til dyre-riket.

Fordi vi deler fellesskap med dyr er dyreforskning på angst relevant hva angår hvor i hjernen reaksjonene skjer, men ikke relevante med hensyn til respons. En løve vil reagere annerledes enn deg , men hjernemekanismene er de samme. Her er noen områder i hjernen der reaksjonen skjer[iii].

 • Syn, lukt, hørsel er primære kilder for informasjon. Informasjonen databehandles i et område som kalles amygdala[iv]. Nervecellene her vurderer informasjonen ut fra læringens følelsesmessige (kroppslige) betydning. Dersom dette området er skadet tillegger ikke mennesker situasjoner, minner eller fortellinger samme betydning.
 • Fra amygdala sendes informasjon til et område som kalles Thamalus som igjen aktiverer ditt automatiske nervesystem som deretter skaper endringer i svette, puls, pust, hjerterytme og etter hvert økning i produksjon av binyrehormoner!!

Lovlige angstforsterkende rusmidler.

Fordi angst er en biologisk reaksjon som skjer dypt inne i hjernen og ikke en ren tankeaktivitet som skjer i det vi kaller hjernebarken

der tanker starter, kan vi redusere utfallet av farer ved å modifisere hvordan hjernens dypere lag reagerer (Davis 1992.  Søken etter angst-reduserende kjemikalier har lenge vært legemiddel-industriens ”hellige gral”. Kjente stoffer er Valium, Sartoex med flere. Ulempene er at de er vanedannende og har angst som bivirkning, spesielt i avvenningsperioden[v] !!

Men interessant nok, det finnes naturlige alternativer som enten forverrer eller bedrer angst. Førstnevnte bør altså unngås. Her er noen undersøkelser av interesse:

Alkohol trigger reaksjonene som utløser angst. Mekanismen er ved å øke omdannelse av glukose til melkesyre. Når denne omvandlingen skjer raskere synker terskelen for å utløse frykt/angst! (Journal of Nutrition 127:2199-04,1997). Det samme gjelder kaffe. Koffein har samme skadelige effekt som alkohol. Er du engstelig så kutt ut kaffe og koffeinholdige leskedrikker. (New England Journal of Medicine, 327, 1992: 1109-14)

Hvor mye skal til? I en undersøkelse av 21 mennesker med angst førte inntak av 10 milligram koffein pr kilo legemsvekt til økt angst! Det vil si at veier du 80 kilo skal det ca 0.8 liter Cola til for å nå kritisk grense (Ach .Gen Psych.42: 233-43,1985).

Reseptfri angstdempere.

23 personer med angst for omgivelsene (agorafobi) ble ”dramatisk mye bedre” ved å innta større doser B- Complex. 11 ble helt kvitt panikkangst(Journal for Orthomolecular Psychiatry 11; 243-59, 1982) – Ironisk nok: Høydose B –Complex er forbudt å selge i Norge i følge de nye Codexlovene!!

En av årsakene til at B vitamin virker er at vitamin B3 senker innholdet av melkesyre som er et stoff som trigger frykt/angst (Wendel et al i Orthomolecular Psychiatry, treatment of Schizophrenia, 1973). Vitamin B6 øker produksjonen av lykkehormonet serotonin, av mange ansett som viktig for å dempe angst. I et forsøk med 1081 frivillige personer viste det seg at de som hadde lave verdier av vitamin B6 og vitamin B1 samtidig var mer plaget av angst/nervøsitet . (Hersker et al, Annals of New York Academy of Science, 669, 352-7,1992).

Siden anvendt biokjemi ikke er utbredt blant leger er det få som kjenner til dette reseptfrie alternativet. Men du kan opplyse legen din om det ved å lage en kopi av dette innlegget og gi ham/henne.

@Copyright Øverbye 2015


Disclaimer: 


Kilder – Litteratur: 

[i] Michael Davis. The role of amygdala in fear and anxiety, Annu. Rev Neroscience,1992. 15:353-75.

[ii] Michael Davis: Moral Justifiability of Torture and other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment, http://rocket.csusb.edu/~tmoody/ijap192-Davis.pdf

[iii] Se fotonot i.

[iv] Hagan et al.British Journal of Pharmacoly,1990: 99, 227-32

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.