B12 er et av de mange viktige vitaminer du trenger for å bevare helsen.  Her er noen interessante observasjoner forskere har gjort med hensyn til samband mellom B12 mangel og kroniske lidelser. På tide med en B12 test hos fastlegen?

B12 hjelper syke til bedre helse.

Om B12 kan man blant annet lese følgende: Avvikende verdier av  vitamin- B12  verdier er oppdaget  ved en rekke lidelser.

Selv om B12 ikke er direkte årsak til mesteparten av lidelser som er nevnt under ;viser det seg at disse syke ofte har B12 verdier som enten ligger utenfor det normale eller i nedre region av det normale eller så blir den syke bedre når de får B12 tilskudd .

Ja., ofte har pasienten såkalt ”normale verdier av B12” vurdert i forhold til hva friske oppviser .Likevel opplever de helseforbedring av tilskudd med B12.Og vi poengterer:listen er ikke en liste over sykdommer fremkalt av B12 mangel,men over sykdommer der man ofte finner for lave eller ikke optimale verder av B12 og der  tilskudd av B12 bedrer helsen;noen ganger selv om målte verdier er «som hos friske»

En sjokkerende liste som skremmer forskere!

Hentet fra Professor Webachs 7-binds verk om helsebrist og hvordan kosttilskudd og sunn ernæring kan bedre menenskers helse!

 • Akne
 • Alkoholisme
 • Allergier
 • Anemier ( blodmangel): Det finnes en spesiell type: Pernisiøs Anemi som kun blir bedre ved tilskudd av B12 og kofaktorer og der B12 klart er en hovedårsak til lidelsen.
 • Bipolar lidelse
 • Carpal tunnel syndromet ( Stramme bindevevsband i handleddene )
 • Cøliaki
 • Crohns sykdom.
 • Demens
 • Depresjon
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Fatigue= utmattelse
 • Fibromyalgi
 • Glaukom (grønn stær )
 • Herpes zoster = ”hvelvets ild”
 • HIV
 • Hodepiner
 • Immunsvekkelse
 • Infeksjonssykdommer
 • Infertilitet
 • Lupus
 • Muskelkramper
 • MS
 • Reumatiske smerter
 • Smerter: det lenge vært kjent at B12 i store mengder virker som et smertestillende legemiddel.
 • Psoriasis
 • Vitiligo (Tap av hudpigment)

Ikke nødvendigvis årsak;men et følgeproblem man må ta på alvor!

Et meget interessant poeng med denne listen er: B12 kan ikke sies å være selve årsaken til disse lidelsene med unntak av pernisiøs anemi;

Derimot  er  det ofte påvist  for lave eller suboptimale  B12 verdier hos personer på denne listen( innefor grenser men blir likevel bedre ved tilskudd)

Videre er det observert (ikke teoretisk uttenkt ) at deres sykelighet bedre når B12 verdiene korrigeres i fra for lav til normal og deretter  bringes oppover på skalaen innefor det normale området.

Ja noen blir først friskere når verdien overstiger det normale referanseområdet for friske.

For å brembringe bedring er det også en erfaring innen orto-molekylær terapi at man gir større dagsdoser enn det friske behøver i kostholdet for å vedlikeholde sin helse.Dette kalles overfysiologisk dosering.. I  USA  brukes overfysiologisk dosering rutinemessig av mange tusen leger som utøver ortho-molekylær -medisin .

Over-fysiologisk dosering , er ikke  kompensering av en mangel vurdert fra blodprøve alene, men leger som har slik erfaring har vitenskaplig dokuemtasjon for handen for nytten av   større mengder B12 vil bedre pasientens helse.

B12 kan inntas som injeksjoner eller tabletter. Et  stort problem er at mange mennesker har allergier, problemer med fordøyelse grunnet alder eller annen sykelighet slik at de ikke opptar B12  i tablettform. De må da ha injeksjoner.(Mer om hvilke produkter og hvor meget senere )

Velger legen ut fra nøye vitenskaplige overlegninger å foreskrive overfysiologisk dosering for å bringe verdier av B12 fra lave verdier inn i det normale området ,eller fra suboptimale verdier og høyere !!

Dette er for B12 og de fleste vitaminers vedkommende helt uproblematisk. da det ikke finnes B12 forgiftning med naturlig forekommende B12.Et annet problem er selvsagt  produkter fra visse kyniske produsenter er dårlig og at bindemidler i tablettene eller injeksjonene derfor kan fremkalle helseproblemer….Dette kan man  ikke belaste naturen,men produsentene……noe som dessverre skjelden gjøres av myndighetene!!

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.