Søker man på internett finner man få statistikker over samband mellom thyroidbetennelse, Covid-19 og vaksiner. En italiensk undersøkelse derimot har vist at opptil 30,4 % av alle sykehusinnlagte pasienter med COVID-19 hadde en forbigående betent kjertel som følge av sykdommen ! Her følger et sammendrag av artikkelen .

Kort om thyroid betennelse: En betennelse (inflammasjon) kan enten skyldes en 8292d51a-mail.svg autoimmun sykdom eller en infeksjon fremkalt av virus. Dersom betennelsen er akutt kalles sykdomstilstanden en Akutt Thyroiditt. Har betennelsen pågått 1-3 måneder blir diagnosen Subakutt Thyroiditis, har den pågått lenger blir diagnosen kalt kronisk. Utfallet av en betennelse er hyperaktiv kjertel, normalt fungerende kjertel(euthyreot) eller kjertelsvikt (Hashimotos sykdom).

Diagnose av thyroidsykdom ved betennelse: Diagnose av en betennelse i kjertelen er den samme som for enhver grundig utredning av thyroidsykdom. Disse testene er kort fortalt og punktvis:

  • Thyroid funksjonstest: morgentemperatur (Dr. Broda Barnes test ), Fri T4, Fri T3, TSH (Thyroid stimulerende Hormon),Thyroid bindende globulin.
  • Thyroid betennelsestest: anti TPO, TRAS
  • Ultralyd av thyroidea
  • Celleprøve fra kjertelen ved bruk av Finnåls biopsi.
  • Vanlige betennelsesfaktorer i blodet som CRP, senkningsreaksjon, Immunglobuliner mm.

Dr. Ilaria Muller´s undersøkelse av thyroidbetennelse hos innlagte COVID-19 syke : I september 2020 publiserte en gruppe leger ved sykehuset i Milano under ledelse av Dr. Ilaria Muller en studie over thyroidfunksjonen hos innlagte COVID-19 pasienter på sykehusets to akuttavdelinger. ( Muller et al, 2020). Dette var to måneder før Covidvaksine var tilgjengelig.

Inntil da fantes det få gode undersøkelser med hensyn til samband mellom thyroidbetennelse og SARS-CoV-2 viruset. Søker man på internett finner man fortsatt lite informasjon. Det betyr ikke at forbindelse mellom virus og thyroidbetennelse er sjelden,  det kan heller synes at det er en manglende oppmerksomhet blant leger for å teste thyroideafunksjonen når man er syk. En ikke helt ukjent situasjon for tyroidsyke.

Pasienter som allerede var thyroid syke hadde lettere for å bli COVID-19 syke: Muller´s data beviser det motsatte, nemlig at thyroidsykdom som følge av COVID-19 ikke er uvanlig. Legeteamet undersøkte pasienter fra to akuttavdelinger: den ene avdelingen hadde moderat syke COVID-19 pasienter, Den andre avdelingen hadde de alvorlig syke. En ikke uviktig oppdagelse var at 23% av alle innlagte COVID-19 syke hadde hatt thyroidsykdom i mange år. I forhold til forekomst av thyroidsykdom i befolkningen var det en overrepresentasjon av tyroidsyke blant hospitaliserte COVID-19 syke. Med andre ord stoffskiftesykdom ser ut til å disponere for utvikling av COVID-19. En oppdagelse verd å ta fatt i.

Funnet hos pasienter som var thryoidfriske før de fikk COVID-19: Disse pasientene ble ikke tatt med i Muller´s statistikk. I stedet så legene etter thyroidsykdom hos pasienter som hadde vært thryoidfriske i forkant av innleggelsen. Ved undersøkelse fant legen følgende

Avdeling Antall testede Thyreo-toxicose Hashimotos sykdom Lav TSH verdi 
 Alvorlig COVID-19 syk 85 15% 3.5% 37,1%
Moderat COVID-19 syk 41 2.4% 9,8% 12,2%

8 av pasientene som utviklet thyroidsykdom som følge av COVID-19 hadde allerede en eller annen form for autoimmun sykdom.

Mulig forklaring: SARS-CoV-2 viruset har tagger på sin overflate kjent som S (spike) , M (membranproein)og N. Det er kjent at S-glyko-proteinet fester seg til spesielle mottagere på celleoverflaten kjent som ACE-2 (Angiotensin-Converting-enzyme-2). Når Spike taggene har festet seg gjennomgår celleoverflaten en endring som gjør det mulig for viruset å komme inn i cellene.

Siden overflaten på thyroidcellene har et høyt antall ACE-2 mottagerstasjoner vil viruset lett feste seg til kjertelcellene og så komme inn i kjertelen hvor det så formerer seg og gir opphav til en akutt virus-thyroidea-betennelse. Forløpet av betennelse kan så resultere i at kjertelen blir overaktiv, såkalt thyreotoxicose og så kjent som Graves sykdom. Eller betennelsen kan lede til svekkelse og hypotyreose kjent som Hashimotos sykdom.

Sviktende TSH :En gruppe pasienter hadde også sviktende produksjon av Thyroid Stimulerende Hormon (TSH), men ingen betennelse i kjertelen. Dette betyr at viruset i disse tilfeller har angrepet hypofysen. Når man får en betennelse i hypofysen kan man også forvente en rekke andre helseplager. Dette var ikke omtalt i Mullers artikkel.

Hvordan gikk det med de tyroidsyke COVID-19 pasientene? 2 måneder etter utskriving fra sykehuset hadde to av de tyroidsyke fortsatt lave verdier av hormoner (Hashimotos sykdom) mens 6 av personer som hadde hatt høye verdier av thyrodihormon var blitt normale.

Hva kan man lære av denne undersøkelsen: Pasienter som er tyroidsyke har lettere for å bli så syke at de trenger sykehusopphold når de får COVID-19 enn de som er thyroidfriske før innleggelse. Vitenskapelige erfaringer med Hashimoto tilsier at  man under en infeksjon bør ta ekstra thyrodihormon.

Pasienter som ellers er thyroidfriske har en risiko på 30,4% for å utvikle en eller annen form for thyroidbetennelse! Det betyr i klartekst at påstander om at det er sjelden å utvikle thyroidsykdom når man har COVID-19 må revurderes. Alle pasienter burde i lys av en slik undersøkelse testes for thyroid-funksjon når de utvikler COVID-19. De som har fått thyroidsykdom under en COVID-19 sykdom kan i mange tilfeller utvikle en kronisk tilstand.

Kan man beskytte seg mot å utvikle thyroid sykdom når man blir COVID-19 syk? I skrivende stund har det ikke dukket opp noen artikler på nettet som forteller hvordan man kan beskytte seg mot thyroidsykdom, men vi leter og skal skrive om det dersom det dukker opp noe av verdi.

Kilde: Muller I, Cannavaro D, Dazzi D, et al. SARS-CoV-2-related atypicalthyroiditis. Lancet 2020; published online July 30. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(20)30266-7.

Image by Freeepik

@Copyright Øverbye 2022

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.