Har ME/CFS forbindelse med stoffskiftesammenbrudd fremkalt av infeksjoner?

ME og Kronisk Utmattelses-syndrom (CFS) antas å ramme rundt 1% av befolkningen avhengig av hvordan leger stiller diagnosen. Sykeligheten blir ofte sett på som en isolert sykdomsgruppe, men forskning og erfaring viser at ME/CFS er en spesiell type stoffskifte-svikt med ulike årsaker. Ved nøye analyser synes det som alle pasienter har visse årsaker felles: en […]

Les mer