Forskningsnytt: Sprøytemidler i mat,1000 ganger giftigere enn antatt!

GMO matvarer farlig for helsen.

Den kjente franske professoren  Gilles –Eric-Seralini og CRIIGEN,en forskningsorganisasjon som har påvist helseskader ved å bruke  Glyfosat og  GMO modifiserte planteprodukter i matproduksjon. Seralini har blitt kritisert og forfulgt av GMO tilhengere; nå har Seralini...