Økologisk giftfri mat er den eneste veien å gå i fremtiden. Hvorfor? Les om den nye franske rapporten om sprøytemiddelrester i matvarer som sender sjokkbølger gjennom franske media og som til sist endte i retten.

Moderne matvareproduksjon er ikke i harmoni med naturen. Det er en krigssone der produsentene slåss mot stadig mer motstandsdyktige insekter og ugress som over tiår har tilpasset seg den liberale og dels ukontrollerte bruken av gifter for å holde de uønskede gjestene vekk fra nytteplanter.

Restene etter denne kjemiske krigføringen i matvareproduksjon finner så veien i grønnsaker, melk, ost, kjøttprodukter, egg  så lenge verdiene er innenfor visse grenser myndighetene har godtatt ut fra data fremlagt av produsenten og deres tilknyttede vitenskapsfolk.

Påstander om at uønskede miljøgifter og sprøytemidler mot ugress og insekter i små mengder ansees ufarlige bygger på antagelser om at de samme gifter kan nøytraliseres i menneskekroppen via leverens  avgifte-enzymer og deretter utskilles via kroppens avgiftingsveier: avføring, urin og hud med samme effektivitet hos ethvert menneske.

Det vil si: myndighetene antar at vi alle reagerer likt på gifter. Videre antar man at giftene ikke lagres i kroppen og at dersom man får i seg flere gifter samtidig vil de ikke forsterke hverandre,

Bakgrunnen for disse antagelsene bygger på forsøk som i første omgang utføres på dyr. Man innfører da ennå en antagelse: Troen på at  mennesker og dyr reagerer likt på miljøgifter.

Stopp opp,nå!Problemet i følge  forfattere som Herman Ruesch (Slaugther of The Innocent) og  Nils Christian Geelmuyden (Sannheten På Bordet) er forskning som ikke kan bekrefte disse påstandene. Hver for seg kan påstandene bevises for visse gifter, men samlet er påstandene feil. En bekreftelse på hva disse forfatterene skriver finner vi den uavhengige og ikke politisk styrte i forskningen til professor Gilles-Eric Seralini og Robin Mesnage ved Universitetet i Caen i Frankrike.

Seralini  og Mesnage ledet en gruppe vitenskapsmenn og kvinner som ville undersøke  hvor giftige vanlige plantegifter egentlig er. De oppdaget da at myndighetene og deres samarbeidspartnere i industrien hadde begått en katastrofal feil. Myndighetene og produsentene hadde bare studert effekter av rene gifter og ikke produktene som selges kommersielt der giftene bare er en del av et produkt.

Det kom for en dag at produsentene økte effekten av giftene ved å tilsette såkalte adjuvanter (Adjuvant = tilleggs-stoff). En slik blanding av aktiv gift og deres tilleggs-stoffer betegnes av industrikjemikere med det engelske ordet ”formulation”. En  formulation er altså en høyaktiv variant av den opprinnelige plante eller den insektdrepende giften. Dette betyr at myndighetene trolig uten å ville det, har villedet  landbruksarbeidere , matvareindustrien og konsumentene med hensyn til giftighetene av produktene.

De undersøkte  kommersielle giftblandingene (formulations) hadde opptil  tusen ganger kraftigere effekt på celler enn den rene giften alene. Det giftigste produktet man fant var formulation  som inneholdt plante-giftstoffet Glyfosat.

Glyfosat som blir 1.000 ganger mer giftig når det kommer inn i kroppen som en formulation enn når det kommer i sin rene form!! Legges dette til grunn betyr det at myndighetene må senke faregrensen for Glyfosat i matvarer og dyreprodukter med en faktor på 1.000 hvilket betyr at stoffet ikke kan brukes i jordbruk eller matproduksjon fordi det da ikke lenger har den ønskede effekten på planter som etter hvert har tilvendt seg giften og derfor må drepes med stadig større doser for hvert år!

Når dyr fores med vegetabilske produkter besprøytet med Glyfosat-formulations  eller beiter på åkrer der åkerland er forurenset med slike giftblandinger via luft fra områder som besprøytes eller via grunnvann fra samme områder, så blir også dyr som brukes i matproduksjon og melk som produseres av kyr fra samme regioner forgiftet med  gift-formulations.

Forskningen ble publisert i tidsskriftet BioMed research International og kan  nedlastes derfra ved å klikke på lenken i denne blogg-artikkelen.

Forskningen er enda et argument for å dyrke økologisk og biologisk og kunne levere mest mulig giftfrie varer til forbrukerne. Giftfritt kosthold er absolutt et forbrukerkrav!!

Neste artikkel: Glyfosat gjenfinnes som forurensing i visse vanlige legemidler !

 Siste Nytt: Forskningen til Seralini har blitt angrepet av kritikere som hevder han har jukset med tall i undersøkelser av GMO og sprøytemidler. Saken endte i retten og Seralini ble frifunnet på alle punkter da det viste seg at en av de ivrigste kritikerene hadde forfalsket dokumenter for å diskreditere Seralini. Saken er typisk for moderne forskningsmiljøer der det å bakvaske og lyve om forskere som bringer frem nye fakta fra de som er «kjøpt og betalt»  av industri og myndigheter blir stadig mer vanlig!!

Copyright: Bjørn J Øverbye 2016

DISCLAIMER

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.