Løste  to tyske porfessorer kreftgåten ..??

Løste to tyske porfessorer kreftgåten ..??

  Kreft er en av de mest kontroversielle lidelser på denne planeten fordi det sies at hittil har ingen løst kreftgåten. Hver gang noen hevder å ha løst gåten blir dette avkreftet kort tid etter slik at letingen kan fortsette. Men ble gåten kan ha blitt løst  for...