Kreft er en av de mest kontroversielle lidelser på denne planeten fordi det sies at hittil har ingen løst kreftgåten. Hver gang noen hevder å ha løst gåten blir dette avkreftet kort tid etter slik at letingen kan fortsette. Men ble gåten kan ha blitt løst  for 90 år siden av to tyske professorer. Den ene fikk Nobelpris for oppdagelsen i 1931. Den andre ble to ganger nominert til Nobelprisen (1978 og 1979) med  vraket fordi…..

Var det en historisk sensasjon … ?

..han oppdaget at kreft kan helbredes 100% med enkle metoder som ikke krever patentmedisiner! Metodene ble bygget  blant annet på en Nobelpris som ble gitt i 1931 som snart skal omtales.

Kan det være at sterke krefter innen industrier som lager patentmedisin faktisk ikke ville at denne professoren skulle konkurranse  med effektive midler som man ikke kan patentere?

Les første delen av denne helt utrolige historien vi ikke tar stilling til, men kun bringer videre for at enhver kan lese og gjøre seg opp en mening .

Og husk :Det som står her må ikke forhindre noen å søke legehjelp innen skolemedisinen eller bruke cellegift,stråleterapi,antihormoner når dette er nødvendig !!

Oppdaget for 90 år siden og fortsatt ikke motbevist!

I 1923-26 oppdaget en tysk-jødiske  professor ,mendlem av en mektig akademisk og bankier familie  og personlig venn av Albert Einsteinen helt revolusjonerende oppdagelse.Han arbeidet da ved ved Kaiser Wilhelm Institutt i Berlin-Dahlem.

Oppdagelsen var at alle kreftceller hadde ett fellestrekk: de hadde redusert evne til å nedbryte glukose til ATP (cellenes energi-mynt enhet) under tilførsel av Oxygen . I stedet stanset storparten av energiomsetningen opp ved at glukose ble omvandlet til melkesyre, en energiprosess som gir 3-5 enheter ATP.

Fullstendig energiomvandling ved tilførsel av Oxygen gir derimot 30- 32 enheter ATP . Ufullstendig nedbrytning ved gjæring i stedet for Oxygen-pusting gir derfor en energimanko på opptil 90% ATP enheter.

Kreftceller blir til «gjærceller»!

Siden nedbrytning av glukose til melkesyre skjer uten behov for Oxygen kalles dette gjæring. Oppdagelsen er banebrytende av to grunner: Alle kreftceller gjennomgår en forvandling fra å kunne ”puste med Oxygen” og lage store mengder energi (ATP) til å gradvis omvandles til en ”gjærcelle” som lever i grader av energisvikt og i stedet produserer melkesyre.

Den andre konsekvensen av denne oppdagelsen kom i løpet av flere tiår .Vår tyske professor fra Berlin-Dahlem hadde erkjent at energiprosessen skjedde i små ”korn” inn i celler. I løpet av perioden 1925-76 ble energiproduksjonen fullverdig kartlagt; den skjedde i små bakterieliknende organismer, kjent som mitokondrier, som lever inne i celler som fra starten var gjærceller. Dette betyr at alle Oxygen-pustende celler i dyreriket , det vi kaller eukaryote celler, fra tidenes morgen var et spleiselag mellom primitive gjærceller (prokaryot celle) og Oxygen-pustende bakterier !!

Endosymbiose-teorien: hensiktsmessig utvikling!

Denne erkjennelsen ulike forskere som Ivan Wallin (1920-tallet), Hery Ris (1960 tallet) og Lynn Margulis (1980 tallet) til å utvikle teorien vi kjenner som endosymbiose: at to ulike celler-typer kan smelte sammen til en ny type celle som er bedre enn summen av de to alene. Teorien vakt stor ”stå hei” blant en del harbarkede skeptikere og DNA-forskere fordi den rokket ved kreftteoriene og biologiens mest populære teori til nå: DNA mutasjonsteorien.

DNA teorien;tilfeldighetens spill,

I følge disse teoretikerne  er alt liv på jorden kun en mekanisk manifestasjon av DNA tråders tilfeldige mutasjoner.DNA mutasjons teorien antar nemlig at alt liv utvikles fra primitive virus,gjærceller og mikrober ved at deres arvestoff: DNA gradvis skifter egenskaper gjennom milliarder av år ved at tilfeldige endringer skjer i arvestoffet (=mutasjoner).Det er denne teorien som ligger i nunnen av den rådende kreft-teorien for tiden.

Endosymbiose innfører nemlig noe helt nytt: celler forener seg dersom begge tjener på det. Dette er begynnelsen på en helt annen vitenskap :parasittologien !! I følge parasittologien og Endosymbiose-teorien  finnes det to evolusjoner; utviklingen av encellede og flercellede livsformer ved at noen har valgt å leve inne  andre.

Dette betyr at mitokondriene er en form for nyttig parasitt som derfor kalles en symbiont (nyttig samliv).

Kreftceller er  avanserte celler som gradvis blir primitive ?

Hva er da kreft i følge vår tyske professor ? I hans tid anså han kreft for å være en biokjemisk endring der celler mistet evnen til å lage energi med Oxygen .I ettertid kan vi si at eukaryote celler mister sine symbiotiske mitokondrier og vender tilbake til et mer primitivt stadium og derved også mister evnen til å innordne seg samfunnet av energirike, ”tenkende”, eukaryote celler. Når de går amok er det ikke fordi de er blitt genmuterte ”ville”/” gale” eller ”overaktive” .Kreft- celler de har blitt primitive celler som ikke lenger lar seg styre og derfor blir ville”/” gale” og ”overaktive”.

I 1931 fikk   Otto H Warburg den tysk-jødiske professoren som vi har motalt her   og som jobbet i Berlin-Dahlem Nobelprisen for denne oppdagelsen om  den sviktende celleåndingen og kreft. Men det skulle gå noen år før professor nummer to oppdaget hvordan Warburgs`s metode kunne brukes i praksis. Inntil neste artikkel: Husk følgende

Dette må du huske.

MYHC har til oppgave ikke bare å fortelle og fremlegge vitenskaplige oppdagelser også et pedagogisk formål:Å lære deg å tenke.Når du leser om noe ,spør blant annet:Forteller dette meg noe om årsaker eller om konsekvenser.Årsaker er noe som igangsetter forandringer til helse eller sykdom.Konsekvenser er endringer som skjer underveis mot helse eller sykdom.

1.Celleåndingsteorien  er ikke en forklaring på hvorfor friske celler blir til kreftceller! Det viste seg at celleåndings-observasjonen ikke var en årsaks-forklaring; det var en konsekvens av en  rekke årsaker Warburg ikke kjente til i 1923-25, fordi vitenskapen den gang ikke var kommet lenger.

2.Selv om dagens medisin tror på DNA mutasjonsteorien ,er Warburgs observasjon fortsatt gyldig.Kreftceller uansett årsak og type har fortsatt det problem at de ikke utnytter Oxygen godt nok.

3.Enhver handling/behandling  som bedrer cellers evne til å oppta og utnytte Oxygen vil forebygge eller  forsinke  utvikling av forvandling fra en frisk til en mulig kreftcelle.

 

Copyright Øverbye 2016

Disclaimer

 

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.