Kun 1% av alle matvare-produsenter i Norge lever økologisk/organiske råvarer.Burde ikke dette tallet økes når ny forskning beviser at det er denne type råvarer som er fremmer  bedre folkehelse?

Britiske forskere med nye tall du bør merke deg.

I Norge jobber 99% av alle matprodusenter (bønder, gartnerier osv.) med sprøytemidler og kunstgjødsel fordi de tror at kvaliteten på det de fremstiller er like bra som matvarer som fremstilles økologisk/organisk. Denne påstanden opprettholdes av matvareindustrien overfor konsumentene. Men en ny studie utført ved Newcastle Universitet i England har vist kuer som gis organisk/økologisk for og ellers går på fritt beite   produserer inneholder 50% mer omega-3 fett enn melk fra kuer som står på bås og får silofor.

Forskerne gikk gjennom 196 vitenskaplig undersøkelser av melk og 67 om kjøtt som angikk innhold av mineraler og fettsyrer i kjøtt og melk. De fant at ved å drikke 0,5 liter øko-melk dekket 16% av alt behov for omega-3 og flerumettede fettsyrer mot bare 11% dekning ved å drikke samme mengde vanlig melk. Det vil si det er 45% mer umettede fettsyrer i økologisk   helmelk enn i vanlig hel-melk!!

Videre fant de ut at fettinnholdet i helmelk fra kyr som lever og fores etter økologisk/organiske prinsipper er sunnere enn fettprofilen fra kyr som ales opp på industrielt vis. Melk fra økologisk/organisk opp-alede dyr inneholdt dessuten mer fettløselighet vitaminer som vitamin E og konjugert linolen syre . Dessuten inneholder øko-melk mer helsefremmende betakarotener!

De oppdaget også at nyere undersøkelser viser at barn som drikker økologisk/organisk- helmelk har mindre sykdommer enn barn som gis vanlig helmelk.

Videre erkjente forskere fra ulike land at personer som lever på økologisk/organiske matvarer får i seg opptil 60% mer antioksidanter pr dag enn de som kjøper matvarer fremstilt i vanlig landbruk. Økologisk/orgnaisk matvarer er derfor i sannhet:helsekost!

Å velge økologisk /organiske kjøtt/melk eller leve  helt vegansk ;er  å vise medfølese for dyr.

Det tilkommer også et annet poeng: Dyr som lever fritt og ales opp etter økologisk/organiske prinsipper har et bedre liv. Dyr som ales opp etter industrielle prinsipper derimot har dårligere levekår ,er oftere syke og trenger mer legemidler for å holdes i live. Ut fra et rent etisk/moralsk synspunkt og i erkjennelse av mennesket bare er en av mange dyrearter på jorda, om enn det mest avanserte, så påligger det oss som art et ansvar å ha empati og omsorg for dyr som frie tenkende og følende individer og ikke bare maskiner.

Å se på dyr som lavtstående versner og maskiner fører til at mennesket blir mer hjerteløse og begynner å behandle hverandre likedan. For nestekjærlighet og omsorg må nødvendigvis også strekke seg til andre dyrearter så langt det lar seg gjøre. Hindusime og Buddhisme har som bærende prinsipp omsorg for alt liv og alle dyrearter.I Buddhismen og hindusimen velger de fleste å leve vegetariansk og  blir dyr betraktet som likeverdige med menensker i retten til et fritt liv.På tide å lære noe av verdens eldste religoner ?

1)Niels C Geelmuyden :Sannheten på Bordet ,Cappelen Damm 2013    

 2) New Study finds clear difference between organic and non-organic milk and meat.MedicalXpress.com 15 Februart 2016

3) Hans Reusch: Slaugther of The Innocent. Slingshot Press, 2003

 Disclaimer

Copyright Bjørn J Øverbye 2016

Registrer deg for å motta varsler om nye innlegg rett til innboksen din.

Vi spammer ikke! Les vår personvernerklæring for mer info.